Nieuwsbrief Fipronil
 

Nieuwsbrief fipronil 19-09-17
 
Rendac
Afgelopen woensdag 13 september is er, zoals u vermoedelijk weet, brand geweest bij Rendac in Son. Dit heeft ertoe geleid dat de fabriek in Son momenteel stil ligt. Door Rendac wordt hard gewerkt om de installatie weer draaiende te krijgen.
In de tussenliggende tijd probeert Rendac op andere locaties het aanbod te laten verwerken. De prioriteit ligt bij de kadavers (reguliere uitval en ruimingen). Het elders verwerken van eieren is lastig en zal in ieder geval deze week niet meer lukken in Son. 
Mocht u in nood zitten of komen, neem dan contact op met Rendac: 0499-364 600 of dienstverlening@rendac.com. Daarbij herhalen wij de eerdere oproep: Ga geen eieren breken voordat u met Rendac een afspraak heeft over het ophalen daarvan.
 
Mag ik mijn lege stal schoonmaken met een hoge concentratie waterstofperoxide?
Regelmatig komen er nog vragen binnen over het gebruik van waterstofperoxide. Let daarbij op het volgende:
  • Waterstofperoxide mag als schoonmaakmiddel in een lege stal ook in hogere concentraties worden gebruikt. Het ministerie van I&M, dat hierover gaat, adviseert het product 'droog' te gebruiken, de tijd te nemen om het waterstofperoxide te laten uitreageren (waterstofperoxide verdwijnt vanzelf, dit kan getest worden via ph-waarde). Het is niet nodig de stal na te spoelen. Als er afvalwater vrijkomt (lozing) gelden wel allerlei beperkingen vanuit het Activiteitenbesluit. Voor de humane veiligheid is het van groot belang de veiligheidsvoorschriften op de verpakkingen te volgen.
  • Het gebruik bij hogere concentraties, als reinigingsmiddel, geldt nadrukkelijk voor lege stallen. U doet er verstandig aan om vooraf te overleggen met uw dierenarts en/of leverancier.
Brieven verplichte AI en/of NCD monitoring
Bedrijven die als gevolg van de fipronil affaire dieren eerder hebben moeten afvoeren, ontvangen mogelijk toch een opdrachtformulier voor de verplichte AI en NCD monitoring of een herinneringsbrief. Deze brieven en opdrachtformulieren worden op een leeftijd van 65 weken automatisch verzonden op basis van de gegevens in Mijn AVINED. Indien uw koppel is afgevoerd maar nog niet is afgemeld in Mijn AVINED, dan verzoeken wij dit alsnog te doen om onjuiste brieven te voorkomen.

Veelgestelde vragen
Op de site van AVINED staat een lijst met veel gestelde vragen. Deze lijst is onlangs geactualiseerd.
 
Archief Nieuwsbrief Fipronil
Stichting Avined I Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein I 088-9984340 I fipronil@avined.nl 

Disclaimer:
NVP, LTO/NOP, COBK, Anevei en AVINED hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. De in de nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Voor de volledige disclaimer van Stichting AVINED verwijzen wij u naar onze website.

Afmelden?


© 2017 Stichting Avined