Nieuwsbrief Fipronil
 

Nieuwsbrief fipronil 06-09-17

Herbevolking van geblokkeerde stallen: eerste monstername NVWA pas na vier weken
We willen nog eens benadrukken dat bij herbevolking van een geblokkeerde stal pas minimaal vier weken na opzet een monstername bij de NVWA aangevraagd kan worden. Dat geldt zowel voor eieren, dieren als mest. Tot die tijd blijft de stal geblokkeerd. Het blijkt dat nog niet alle pluimveehouders hiervan op de hoogte zijn.
Wij adviseren u daarom om, als dat praktisch mogelijk is in uw situatie, eerst verklikkerkippen in de stal te plaatsen. Voor meer informatie over de inzet van verklikkerkippen verwijzen wij naar dit protocol van de GD. De eisen van de NVWA zijn hierin verwerkt. Als uit de monsternames van de NVWA bij de verklikkerkippen blijkt dat dieren, eieren en mest vrijgegeven kunnen worden, dan kan uiteraard de stal zonder verdere beperkingen herbevolkt worden. Voor de procedures rond vrijgave van stallen verwijzen wij u ook naar de stroomschema’s op onze website. Klik hier voor de stroomschema’s.
 
Blijvende aandacht bij uitslag onder MRL
Op de site van de GD onder veelgestelde vragen wordt uitgebreid ingegaan op de vraag ´Wat betekent de meetonzekerheid van de uitslag voor de afzet van mijn eieren?'
Bij waarden onder de MRL is er sprake van een meetonzekerheid. Dit kan betekenen dat nieuwe tests andere waarden geven. Met de kennis van deze variatie is het van groot belang om, na het vrijgeven van de eieren door de NVWA en afhankelijk van de waarde, te blijven werken aan het verder verlagen van het risico op een nieuwe uitslag boven MRL. Dit kan door het verder verlagen van het “vervuilingsniveau” in de stal en/of uitloop, zoals regelmatig strooisel/mest verwijderen of herhaling van reiniging. Overleg de opties met uw bedrijfsadviseur!
 
Schoonmaken stallen
De GD heeft de adviezen over het schoonmaken van stallen aangepast. In het advies is opgenomen dat herhaling van de totale behandeling (soda en H2O2) noodzakelijk wordt geacht bij ruwe oppervlakten. Lees meer op site van de GD.
Archief Nieuwsbrief Fipronil
Stichting Avined I Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein I 088-9984340 I fipronil@avined.nl 

Disclaimer:
NVP, LTO/NOP, COBK, Anevei en AVINED hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. De in de nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Voor de volledige disclaimer van Stichting AVINED verwijzen wij u naar onze website.

Afmelden?


© 2017 Stichting Avined