Copy

Nieuwsbrief

Verlichting hoofdpad

Het gaat gebeuren! Het hoofdpad van de Vluchtheuvel wordt verlicht, een volgende stap in het veiliger en mooier maken van ons complex!
Aan de linkerkant van het pad (op het pad, niet in de tuinen) worden
18 lantaarnpalen geplaatst met een prachtige armatuur Prunus met led verlichting. De palen zijn 4 meter hoog en hebben een laag energie-verbruik. De werkzaamheden gaan van start op 29 juli of 3 augustus 2020 en zullen een week duren.
De totale kosten van dit project bedragen € 18.000,-. We hebben de volgende afspraken kunnen maken met de Gemeente Maassluis: De bijdrage die we jaarlijks aan de Gemeente betalen voor de huur van het complex wordt verhoogd met € 1000,-. De lantaarnpalen blijven eigendom van de Gemeente. Het regulier onderhoud, eventuele vervanging en het energieverbruik komt ten koste van de Gemeente Maassluis. Dit zal overigens wel leiden tot een contributieverhoging voor 2021 van naar verwachting € 10,-. Een uitgewerkt contributie voorstel wordt verstuurd voorafgaand aan de eerstvolgende Ledenvergadering.

Geluidswal

De planning is dat in oktober begonnen gaat worden met het plaatsen van de geluidswal. Vandaag komt de projectleider Infra samen met een landmeter de werkruimte uitzetten en hopelijk ook de plaats van het geluidsscherm, zodat we eindelijk precies weten waar we aan toe zijn. Daarna zullen individuele gesprekken gaan plaatsvinden met de getroffen tuinders.
Er komt een geluidsscherm van 100 meter lang en 6,5 meter hoog pal langs de sloot te staan op het terrein van Lely (ongeveer vanaf tuin 199 tot tuin167). Aan dit scherm wordt een geluidsscherm aangesloten wat over de achterkant van ons terrein gaat (parallel aan de A20) tot aan de zandwal bij het Kastanjedal.

Zonnepanelen

Naar aanleiding van een beginnende brand die op 6 juni is ontstaan in een zonnepaneel systeem ziet het bestuur zich genoodzaakt om alle zonne-energie installaties op ons complex te controleren. Ton Koene, Algemeen bestuurslid en technisch adviseur van het bestuur heeft een protocol opgesteld, met daarin een aantal eisen waar de opbouw van een zonne-energie installatie aan moet voldoen. Bent u ook van plan om een zonnepaneel te plaatsen? Wilt u dit dan melden bij de commissie Bouw & Onderhoud. Zij overhandigen u het protocol en als u klaar bent, wordt de zonne-energie installatie gecontroleerd.

Natuurlijk tuinieren begin bij de bodem

De bodem vormt het fundament voor een goede en gezonde oogst. Wat en hoe groot die oogst ook mag zijn. Ook voor onze eigen (volks)tuin geldt: het begint met de bodem. 

Hoe kun de samenstelling van de bodem van jouw tuin achterhalen? Hoe kun je de vruchtbaarheid verbeteren? Wat is de juiste bemesting voor een moestuin en hoe maak ik goede compost?
In de uitgebreide brochure De bodem leeft! vind je alle antwoorden op deze en andere vragen over bodembescherming in de tuin.

Download De bodem leeft! en word ook een bodemexpert van je eigen tuin!

Deze uitgebreide brochure met veel praktische informatie en tip heeft het AVVN kunnen samenstellen met hun internationale zusterorganisatie Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux
Facebook
Website
Email
Copyright © *2020* *VRT De Vluchtheuvel*, All rights reserved.

www.vluchtheuvelmaassluis.nl - info@vluchtheuvelmaassluis.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp