Copy

Nieuwsbrief

Corona maatregelen

Sinds 5 juni is de kantine weer open! Mari en Ans Paalvast hebben ervoor gezorgd dat alles binnen weer helemaal tip top schoon is gemaakt en Peter van der Berg dat de voorraden weer op peil zijn. Het terras was al eerder geopend. Het zag er meteen al feestelijk uit met de “Oranje” versiering. Jammer dat Nederland zo snel alweer uitgeschakeld is. Natuurlijk houden we altijd 1,5 meter afstand We maken er met elkaar een mooie zomer van!

Sinds 26 juni zijn de coronamaatrdegelen verder versoepelt. Voor buiten geldt geen maximum aantal personen meer, als men maar 1,5 meter afstand houdt. Op uw volkstuin kunt u een maximum van acht personen aanhouden. Let op! De Boa's controleren!

Vanzelfsprekend gelden voor iedereen de basisregels:
  • Was vaak en goed uw handen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen
Fietsenstalling wordt opgeruimd
De fietsenstalling staat overvol. Wilt u uw fiets weghalen als u deze niet meer gebruikt? U dient voor 1 augustus 2021 een kaartje met uw tuinnummer en het jaartal 2021 aan uw fiets te hangen. Dan kunnen we zien welke fietsen nog in gebruik zijn. Na 1 augustus worden fietsen zonder kaartje naar de Voedselbank gebracht.
Nieuwe Statuten zijn van kracht
Afgelopen vrijdag 2 juli zijn op notariskantoor Remmerswaal in 's-Gravenzande de nieuwe Statuten gepasseerd. Namens de vereniging hebben Anne Langedijk en Wilco Smaal getekend. Het maken en goedkeuren van de nieuwe Statuten en Reglementen heeft uiteindelijk zo'n twee jaar in beslag genomen.
Voor het bestuur is dit omvangrijke project nu afgesloten. Het betekent dus dat vanaf heden de nieuwe Statuten van kracht zijn.
Openingstijden winkel/inkoop
Let op! Van 1 juli t/m 31 december is de winkel/inkoop geopend van 10.00 tot 11.00 uur. Bestelde zakken tuinaarde en potgrond worden om 11.00 uur op de tuin bezorgd.
Beschoeiing tuinen Lely zijde
17 juni heeft voorzitter Anne Langedijk een vervolg overleg gehad met wethouder Fred Voskamp, Patrick van der Stoep, clustermanager Stad, Marcel Knoester, Managing Director Lely en Edwin Hazelzet, projectleider/uitvoerder Vastgoed Lely.
Onderwerp van gesprek was voornamelijk de beschoeiing in de sloot tussen Lely en het volkstuincomplex aan de kant van de volkstuinen. Zoals u weet heeft Lely een hele sterke wens dat het allegaartje van veelal lelijke beschoeiingen, waar zij tegenaan kijken, vervangen worden door een eenduidige beschoeiing.

Er zijn offertes opgevraagd voor het verwijderen van de bestaande beschoeiing en het aanbrengen van een hardhouten beschoeiing van 50 cm boven de waterlijn over de hele lengte van ons complex. De goedkoopste offerte was €87.000,-, een flink bedrag dus. Lely heeft toegezegd hiervan de helft te willen betalen. De Gemeente Maassluis gaat nu kijken of er geld vrij gemaakt kan worden via subsidie of anders.

Het is dus nog steeds niet zeker dat dit project doorgaat, maar het licht staat inmiddels op oranje. Van de volkstuinen wordt geen geldelijke bijdrage verwacht, maar wel een inspanningsverplichting. Mocht het project doorgaan, dan moeten alle tuinders aan die slootkant 1,5-2 meter helemaal leeg maken. Dus tegels moeten worden opgeraapt, watertonnen moeten tijdelijk weg, planten verplant, etc.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden vanaf Lely zijde. Eerst wordt de bestaande beschoeiing vrij gegraven. De grond wordt op het dijkje van Lely gegooid. Dan wordt de bestaande beschoeiing verwijderd en daarna de nieuwe aangebracht. Uiteindelijk wordt de grond weer teruggestort. Bij de tuinen achter het geluidsscherm gaat met een kleine graafmachine worden gewerkt. Een belangrijk punt is nog wel de schone grond verklaring. Er wordt op de volkstuinen om de 40-50 meter een grondmonster genomen. Indien er geen schone grondverklaring wordt afgegeven, dan gaat het project sowieso niet door, omdat dan de kosten veel te hoog worden.

Afgesproken is om de werkzaamheden in ieder geval in de wintermaanden te laten plaatsvinden, omdat er dan toch weinig op de tuinen gebeurd. Er wordt dus van de leden wel een inspanning gevraagd, maar daar krijgt men een beschoeiing voor terug waar de komende 20 jaar niets meer aan hoeft te gebeuren.

Half september is volgende overleg. We houden u op de hoogte.
Schoonmaak sloot
Alles in de tuin groeit als kool, maar niet alleen in de tuin. Ook in de sloot tiert het riet, wier en kroos welig. Om de doorstroming van het water te bevorderen dient u de sloot aan uw kant schoon te houden.      
Middenpad is voetpad
Het middenpad wordt vooral door voetgangers gebruikt. Om het veilig te houden voor iedereen moeten fietsen en scooters daarom stapvoets rijdenMocht u een scooter/brommer met hoge snelheid over het pad zien gaan, spreek dan deze persoon aan! Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat er geen ongelukken gebeuren.
Grof vuil
De vereniging heeft ook een cadeautje gekregen. We hebben er een foto van gemaakt.  De afzender is helaas niet bekend. Soms staat er ook grofvuil op de parkeerplaats. En wie brengt dat naar de gemeente? Dit is asociaal. De hardwerkende vrijwilligers van onze vereniging zijn er niet om uw troep naar de Milieustraat van de Gemeente te brengen. We hoeven hopelijk geen politieagent te spelen.
Iedereen dient zelf het grofvuil af te voeren!
Facebook
Website
Email
VRT De Vluchtheuvel | Weverskade 55 | 3142 PA Maassluis
www.vluchtheuvelmaassluis.nl | info@vluchtheuvelmaassluis.nl
 

Klik hier voor de online versie

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je hier afmelden.