Copy

Nieuwsbrief

Let op! Datum Algemene ledenvergadering gewijzigd naar zaterdag 31 oktober. 
Aanmelden verplicht!

Helaas heeft het bestuur wederom moeten besluiten de datum van de Algemene Ledenvergadering te wijzigen. Door de Corona maatregelen van de overheid is het tot nu toe niet mogelijk of realistisch geweest een normale, fysieke ALV te houden.
De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid die in april van kracht
gegaan is, heeft het bestuur de mogelijkheid geboden om de wettelijke termijnen met maximaal 4 maanden te verlengen. Dus de ALV moet vóór 1 november gehouden te worden. 

Dit is nodig om de vaststelling van de jaarstukken 2019 plaats te laten vinden. Bovendien zijn er andere belangrijke besluiten te nemen. De nieuwe Statuten en Reglementen worden in stemming gebracht en er moet een nieuwe penningmeester worden gekozen.

Omdat voor onze vereniging een digitale ledenvergadering geen optie is, heeft het bestuur besloten op zaterdag 31 oktober 2020 een Algemene Ledenvergadering te houden met verschillende tijdsloten. Naar onze mening de best haalbare optie voor onze leden.

Groep 1: 09.30-10.30 uur
Groep 2: 10.45-11.45 uur
Groep 3: 12.00-13.00 uur
 
De vergadering bestaat uit drie delen (en zo nodig vier), die allemaal dezelfde agenda hebben. In het laatste deel wordt de besluitvorming bekend gemaakt en daarna wordt de vergadering gesloten. Het bestuur zal daarna per mail en op het publicatiebord de besluiten bekend maken. Per tijdslot mogen maximaal 30 personen (inclusief bestuur) in de kantine aanwezig zijn. De agenda is voor elk deel gelijk. 
 
Belangrijk:
  1. Alle vragen kunnen tot maximaal 72 uur voor de vergadering schriftelijk of per mail worden ingediend. Alle vragen zullen bij iedere groep worden behandeld. 
2.   Alleen leden zijn welkom

3.   Aanmelden via info@vluchtheuvelmaassluis.nl is verplicht. U kunt een
      voorkeur voor tijdslot aangeven, maar vol is vol. Men kan in een ander
      tijdslot worden ingedeeld.

4.   De uiterlijke aanmeldingsdatum is 23 oktober 2020

5.   U ontvangt een bevestiging. Deze graag meenemen naar de Algemene
      Ledenvergadering. 

6.   De 1,5 meter wordt gewaarborgd. Het wordt aangeraden een mondkapje te
      dragen. Graag pas 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn en buiten
      wachten tot de deur wordt geopend.

Statuten, Reglementen en vergaderstukken
Op de agenda van onze Algemene Ledenvergadering worden de nieuwe Statuten en Reglementen in stemming gebracht. Hierbij de link naar de laatste versie. In de inkoop/winkel liggen een aantal inkijk exemplaren. Zodra de kantine weer open mag, komen deze weer in de kantine te liggen. De stukken van de ALV staan ook op onze website. U vindt ze hier.
Facebook
Website
Email
VRT De Vluchtheuvel | Weverskade 55 | 3142 PA Maassluis
www.vluchtheuvelmaassluis.nl | info@vluchtheuvelmaassluis.nl
 

Klik hier voor de online versie

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je hier afmelden.