Copy

Nieuwsbrief

ALV 31 oktober gaat niet door

Wederom heeft het bestuur moeten besluiten om de Algemene Ledenvergadering af te gelasten. Vanwege de grote toename van het aantal besmettingen zijn wij van mening dat het niet meer verantwoord is om met een groep van 30 personen, waarvan velen tot de risicogroep behoren, in de kantine samen te zijn.
Omdat de ledenvergadering toch zo snel mogelijk gehouden moet worden, blijft alleen de optie digitale vergadering over. Hoe jammer ook. Het is nodig om de vaststelling van de jaarstukken 2019 plaats te laten vinden. Bovendien zijn er nog enkele andere belangrijke besluiten te nemen.

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid biedt de mogelijkheid om rechtsgeldig een online ALV te houden, ook al staat het niet in onze statuten omschreven. Daar gaat het bestuur nu noodgedwongen gebruik van maken.

De vergadering zal gehouden worden op zaterdag 14 november 2020 van 11.00 tot 11.45 uur via Zoom. 

Om mee te kunnen doen met de vergadering heeft u nodig:
  1. Een mobile telefoon of tablet waarop de app ZOOM is geïnstalleerd of een laptop met een goede browser (dan hoef je ZOOM niet te installeren).
  2. Een camera (ingebouwd in je laptop, smartphone of tablet)
  3. Een rustige vergaderplek met voldoende licht.
Camera is verplicht, omdat wij de leden moeten identificeren. Als u niet in beeld bent, kunt u ook niet stemmen.

Aanmelden onder vermelding van uw naam, tuinnummer en mailadres is verplicht. Een dag van tevoren ontvangt u via e-mail een link, die u toegang geeft tot de vergadering. 

Iedereen die zich heeft aangemeld voor de ALV van 31 oktober moet zich helaas weer opnieuw aanmelden.
Aanmelden voor de digitale ALV op 14 -11-2020
De agenda is ingekort. Omdat er geen discussie kan plaatsvinden, zullen we de nieuwe Statuten en Reglementen niet in stemming brengen. De vergaderstukken kunt u vinden op de website: www.vluchtheuvelmaassluis.nl

Belangrijk: 
Alle vragen over stukken en besluitvorming moeten uiterlijk 72 uur (liefst eerder) voor aanvang van de ALV schriftelijk of per email worden ingestuurd. Dit betekent dus uiterlijk op 11 november 11.00 uur 's ochtends. Alle vragen moeten door het bestuur in concept van tevoren worden beantwoord en zullen op de website worden geplaatst,  zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt.

Klik hier voor de aangepaste Agenda

Bouw geluidsscherm
Maandag 26 oktober is bouwbedrijf Van Schie gestart met de bouw van het geluidsscherm. De werkzaamheden zullen in totaal vijf weken in beslag nemen. Eerst worden er 50 funderingspalen met een lengte van 14 meter de grond ‘ingetrild’. Deze werkzaamheden duren twee tot drie weken. Daarna wordt het geluidsscherm opgebouwd. Tijdens de bouw mogen de tuinders van tuinnummers 161 t/m 199 aan Lely zijde overdag om veiligheidsredenen niet op de tuin aanwezig zijn. Na 17.00 uur en in het weekend is het weer toegestaan de tuinen te betreden.

Dit geldt overigens ook voor de overige tuinleden. Om veiligheidsredenen mogen de werkzaamheden overdag terwijl er gewerkt wordt niet van dichtbij worden bekeken. Dus niet voorbij tuin 161!
Facebook
Website
Email
VRT De Vluchtheuvel | Weverskade 55 | 3142 PA Maassluis
www.vluchtheuvelmaassluis.nl | info@vluchtheuvelmaassluis.nl
 

Klik hier voor de online versie

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je hier afmelden.