Copy
Nieuwsbrief 2016, nummer 2
Toon deze mail in je browser

Wij zijn er als het echt nodig is:
ieder kind blijvend veilig

We zijn een organisatie in beweging en analyseren continue wat er beter kan zowel intern wat onze kwaliteit betreft, maar ook hoe we nog beter kunnen aansluiten bij de regio’s. Voor onze organisatie is de samenwerking met de jeugd- en wijkteams essentieel. Wij komen in beeld als het gezinssysteem is vastgelopen en de kinderen niet meer veilig kunnen opgroeien. Dat kan met een maatregel, maar vaak ook op verzoek van hulpverleners in de regio omdat we preventief al veel kunnen doen zodat het niet tot een maatregel hoeft te komen.  
Wij werken gezinsgericht en hier hebben wij ons methodisch handelen op ingericht. We willen onze opdracht zo goed mogelijk doen: vastgelopen gezinnen weer op gang helpen. Daarom vragen we onze cliënten om feedback en onderzoeken we welke waarde ons werk voor hen heeft. Wij zijn thuis in de regio, kennen de mensen, de organisaties en de problemen. Met onze expertise en ervaring, kunnen we de professionals die al met het gezin werken, versterken. Samen maken we het verschil voor kinderen bij, mishandeling en verwaarlozing, complexe scheidingen waarbij kinderen in de knel zitten, criminele jongeren en schooluitval. Wij willen de veiligheid van het kind waarborgen of herstellen.
In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van recente ontwikkelingen in uw regio.
Ik wens u veel leesplezier toe en als er vragen zijn dan weet u ons te vinden!

Astrid Rotering, bestuurder

Advies of bemiddeling nodig in een complexe zaak? Bel het expertiseteam complexe zorg

Het expertiseteam complexe zorg bestaat uit experts op verschillende beroepsterreinen in de jeugdzorg. Ze zitten klaar om hulpverleners, wijkteams, ketenpartners en collega’s van de jeugdbescherming te adviseren en verder te helpen bij complexe casussen. Een vraagbaak gecontracteerd door de gemeenten en dus onafhankelijk en voor iedereen beschikbaar. Wie zijn nu die experts en waar kunt u ze voor benaderen? Download PDF

Joost van der Hulst stelt zich voor

Hij was van 2004 tot 2012 lid van de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg Haaglanden en Zuid-Holland. Bovendien heeft Joost van de Hulst samen met zijn vrouw Petra twee pleegdochters via de WSG die vlak na hun geboorte bij hen in huis zijn gekomen. Zo vreemd was de overstap van directeur Finance & Control van de Sociale Verzekeringsbank naar de Raad van Bestuur van de Jeugdbescherming west dus niet. Lees meer

Woordenboekje jeugdzorg

Een OTS, JR, Voogdij? Drie maatregelen die de kinderrechter kan opleggen om kinderen te beschermen. Maar wat is het nu precies en wat is eigenlijk het verschil? We hebben het kort voor u op een rij gezet. Lees meer

Website Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid

Sinds 1 juni j.l. heeft Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid een eigen website. Zowel inwoners, als professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht voor informatie en advies. We verwachten dat iedereen die zich zorgen maakt, op de site informatie kan vinden om hiermee verder te kunnen. Een Veilig Thuis, dat doen we samen! Neem eens een kijkje: www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl.

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid is een projectorganisatie waarin het Steunpunt Huiselijk Geweld van de Dienst Gezondheid & Jeugd en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van Jeugdbescherming west samen opgaan.

Leren van onze cliënten

Wat vinden cliënten van onze dienstverlening? Een spiegelbijeenkomst is een mooie manier om cliënten aan het woord te laten en feedback te krijgen. Onlangs vond in Dordrecht de eerste spiegelbijeenkomst plaats. Jeugdbeschermer en ouderbegeleider Heleen de Regt en bestuurssecretaris Mariëlle Vavier vertellen hoe het is gegaan en wat Jeugdbescherming west gaat doen met de uitkomsten. Lees meer

Jeugdreclassering begeleidt electronische controle

Laatst werd een cliënt van jeugdreclasseerder Joyce Kradolfer opgepakt door de politie. Omdat het de eerste keer was dat hij in voorlopige hechtenis zat én omdat er een goed plan was opgesteld, mocht deze jongen met elektronische controle toch naar huis. Met elektronische controle krijgt een jongere een enkelband om waardoor het mogelijk is hem te volgen en te controleren. Hoe werkt het eigenlijk en wat doet een jeugdreclasseerder in dit soort situaties? Joyce vertelt meer aan de hand van een voorbeeld. Lees meer

Back on track in Zoetermeer

Hoe zorg je ervoor dat jongeren met beginnende problemen niet verder afglijden in de criminaliteit? De gemeente Zoetermeer probeert preventief met het project Back on Track, samen met onze jeugdreclasseerders deze jongeren met begeleiding en hulp op het rechte pad te houden.Jongeren die – als er niets gebeurt - grote kans lopen in de criminaliteit terecht te komen. Projectleider Yvanka Weerense vertelt hoe het werkt. Lees meer

Even voorstellen, .........

Onze jeugdbeschermers werken nauw samen met de wijk- en jeugdteams. Zij stellen zich graag aan u voor. Waarom hebben zij gekozen voor de jeugdbescherming en wat kunnen zij betekenen in de samenwerking met de jeugdteams. Deze keer stellen wij graag voor: 
Ausha Rampersad uit Haaglanden. Ausha heeft veel ervaring met jeugdreclassering en werkt in de regio Haaglanden in Zoetermeer. Zij vindt het belangrijk jongeren ervan te overtuigen dat zij een kans hebben in de samenleving. Download PDF
Chantal Marinus uit de regio Zuid. Chantal is jeugdbeschermer. Zij en haar collega's werken graag en vaak samen met de wijkteams. Download PDF
Mirjam van de Guchte, uit regio Midden. Mirjam halt veel voldoening uit haar werk omdat het meestal lukt om het kind te beschermen en het gezin te helpen om stappen vooruit te zetten. Download PDF
Ellen Bellaart uit de regio Noord, Ellen is zorgbemiddelaar in Holland Rijnland. Zij weet als geen ander wat er aan specialistische zorg is in de regio en hoe deze in te zetten. Download PDF

Geslaagde bijeenkomst complexe echtscheidingen

"Heel onveilig, je weet niet wat er gaat gebeuren en wanneer hij klapt. Kwetsbaar, overgeleverd aan de plannen van de ander". waren een aantal reacties uit de zaal.
We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.
Stuur deze nieuwsbrief door naar een geïnteresseerde.

NIEUWSBRIEF VAN JEUGDBESCHERMING WEST

In deze uitgave:
Ieder kind blijvend veilig
Expertiseteam complexe zorg
Joost stelt zich voor
Woordenboekje jeugdzorg
Website Veilig Thuis
Leren van onze cliënten
Back on Track Zoetermeer
Medewerkers stellen zich voor
Geslaagde bijeenkomst complexe scheidingen
WILT U DEZE NIEUWSBRIEF DOORSTUREN AAN ANDERE GEINTERESSEERDEN? DAN KAN DAT VIA DE DOORSTUUR BUTTON ONDER AAN DE NIEUWSBRIEF.

Kort nieuws

Onze juristen maken ieder kwartaal een nieuwsbrief met daarin alle relevante informatie over juridische zaken die betrekking hebben op de jeugdbescherming. Download PDF

Jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 is gereed. Download PDF
 

JBW Nieuws is de nieuwsbrief voor relaties van Jeugdbescherming west. De nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal. Voor vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief kunt u terecht bij de redactie: communicatie@jeugdbeschermingwest.nl.
 
 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U kan uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven

Email Marketing Powered by MailChimp