Copy
In deze nieuwsbrief o.a. 'heeft u behoefte aan korting op de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering?' 
Bekijk deze email in je browser

januari 2016

'Onderneem altijd actie bij intimidatie en geweld op het werk'

Inhoud 

Voorwoord van de voorzitter


Hoewel 2016 al bijna een maand oud is, wens ik u allen namens het bestuur een goed en succesvol jaar toe, met name ook als vertrouwenspersoon. 
Dit jaar gaan we verder met de professionaliseringslag met als doel de LVV en daarmede de vertrouwenspersonen meer op de kaart te zetten. Ook zullen we er alles aan doen om rust te krijgen op het certificeringsgebeuren. 
Lees verder

Inventarisatie beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

Van veel leden kregen we het verzoek of het mogelijk is om via de LVV een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De afgelopen periode hebben we daar onderzoek naar gedaan en er zijn mogelijkheden. Om er zeker van te zijn of er voldoende animo is willen we graag van jou weten of je belangstelling hebt. 
Laat het ons weten

Vanaf nu mogelijk uw contributie via Ideal te betalen 

Recent heeft u de factuur ontvangen voor de jaarlijkse contributie. Wij hebben getracht het u zo makkelijk mogelijk te maken door met de factuur, die u per e-mail is toegezonden, een Ideal-betalingsmogelijkheid te geven. Wij hopen dat u hiervan gebruik zult maken. Zoals eerder is gecommuniceerd bent u op persoonlijke titel lid van LVV en derhalve persoonlijk verantwoordelijk voor correcte betaling.

Jaap Waverijn
penningmeester

Intervisiegroepen krijgen eigen nummer 

Binnenkort worden alle intervisiegroepen op de website voorzien van een nummer. U dient dit nummer te vermelden op het intervisieverslag met uw lidmaatschapsnummer. Het vermelden van het nummer op het intervisieverslag is noodzakelijk voor een spoedige afhandeling bij uw hercertificeringsaanvraag!

Jaap Waverijn
Bestuurslid Certificering
 

Voor u gelezen

VN: vaker discriminatie van gehandicapten op de werkvloer

 
Mensen met een functiebeperking hebben te maken met meer arbeidsdiscriminatie ondanks de grote vooruitgang die is geboekt in de strijd tegen discriminatie op de werkvloer. Dit meldt de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO).
Lees verder

Aandacht voor werkdruk, agressie en geweld blijft nodig in zorg en welzijn

De Inspectie SZW heeft eind 2014 en begin 2015 in de sector zorg en welzijn een aantal instellingen geïnspecteerd. De inspecties zijn uitgevoerd in ziekenhuizen en organisaties in de sector Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening te weten opvanghuizen en asielzoekerscentra. Daarbij ging het om de aanpak van werkdruk en agressie en geweld, bij ziekenhuizen ook om veilige naaldsystemen en werktijden van arts-assistenten.
 
Lees verder

Doe mee op Social Media

Blijf dagelijks op de hoogte van nieuws, achtergronden en opinie of deel uw mening of vraag via onze social media kanalen. Wij zijn actief op Facebook, Twitter en LinkedIn. Klik op een van de icoontjes hieronder.
Facebook
@lvv_online
Verenigingspagina
LinkedIn groep

Veligheidsregio Twente: 'Onderneem altijd actie bij intimidatie en geweld op werk'

 
Scholen, instellingen en bedrijven moeten veel meer uitstralen dat ze geweld, agressie en intimidatie gericht tegen hun personeel niet pikken. Als medewerkers worden lastig gevallen, dan moet er altijd actie komen. "Dat moet de norm zijn".
Lees verder

‘OR: pak pesten op de werkvloer aan’

Het is nog steeds een taboe onderwerp en er is bijna geen werkgever die wil toegeven dat het ook op zijn werkvloer speelt: pesten. Er ligt zelfs een dubbele taboe op. Toegeven dat pesten binnen jouw bedrijf plaatsvindt is niet goed voor het imago van het bedrijf, maar als slachtoffer zeg je ook niet makkelijk dat je in je professionele omgeving wordt weggepest. Ondanks dat het weldegelijk speelt, besteden ondernemingsraden er opmerkelijk weinig aandacht aan. Laura Willemse van Stichting Pesten op de Werkvloer legt uit waarom.
Lees verder

Bedrijfsgeheim krijgt betere bescherming

Het lekken van bedrijfsgeheimen kan grote schade opleveren. Bedrijfsgeheimen beschermen wordt nu makkelijker. Daarover heeft het Europees Parlement dinsdag een voorlopig akkoord bereikt met tijdelijk EU-voorzitter Luxemburg. Volgens de plannen wordt onrechtmatig verkregen vertrouwelijke bedrijfsinformatie zo beter beschermd. Momenteel bestaan er nog veel verschillende definities van wat een bedrijfsgeheim inhoudt, maar de partijen zijn het eens geworden over een gemeenschappelijke omschrijving. De Europese richtlijn hierover moet mensen die dergelijke informatie willen publiceren afschrikken.
Lees verder

Meer nieuws

Mag de baas met je meegluren?
Wat kan de school doen bij sexting?
Ingezonden artikel: Met melder mee ter ondersteuning
Alle nieuws op onze website
Share
Tweet
Share
Forward
Copyright © 2016 Landelijke vereniging van Vertrouwenspersonen, All rights reserved.


uitschrijven van de nieuwsbrief    update abonnementsvoorkeuren 

Email Marketing Powered by Mailchimp