Copy
Bekijk de nieuwsbrief in je browser, klik op de link hiernaast:
View this email in your browser

Nieuwsbrief oktober

Inhoud


Van het bestuur

Voor u gelezen

Van het bestuur

 

Bericht van de voorzitter


Geachte leden,

Het congres komt steeds dichterbij en het belooft een heel bijzonder congres te worden! De belangstelling is overweldigend te noemen. We hebben helaas enkele personen die zich hadden aangemeld teleur moeten stellen. Ook de sponsoren hebben zeer enthousiast gereageerd, er hebben zich meer sponsors gemeld dan van te voren was verwacht. De voorbereiding van het Congres ligt op koers, we zijn er klaar voor! 

Tijdens het congres zullen we u de nieuwe website tonen, die een verbetering vormt ten opzichte van de bestaande (veel meer functies en vooral interactiever en overzichtelijker). Het bestuur hoopt dat hierdoor de communicatie met de leden verbetert.  

Wat betreft de certificering moet ik u, in aansluiting op mijn voorwoord in de vorige nieuwsbrief, helaas melden dat er in toenemende mate klachten van leden zijn binnengekomen over de behandeling/afhandeling daarvan. 

Er is onbegrip over de procedure en de toepassing daarvan. Met name de schorsingsbesluiten worden niet begrepen. Ook is er kritiek op de communicatie met CRP. Zoals eerder gezegd neemt het bestuur de klachten zeer serieus. Zij is thans druk doende een oplossing te vinden, om het ongenoegen en de daardoor ontstane onrust en onzekerheid onder de leden zoveel mogelijk weg te nemen. Het bestuur zal u hierover z.s.m. nader berichten. 

Positief is het om in dit verband te melden, dat kandidaat bestuurslid Jaap Waverijn, die zich de afgelopen maanden heeft verdiept in het certificeringsgebeuren, bereid is plaats te nemen in het bestuur. Inmiddels heeft het bestuur besloten hem tot aan de geplande ALV van 11 december a.s. te benoemen als interim bestuurder, zodat hij ook daadwerkelijk als bestuurslid kan optreden. 
Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met kandidaten inzake de portefeuilles ‘communicatie’ en  ‘onderwijszaken’. Het ziet er naar uit dat de laatste vacature binnenkort vervuld gaat worden. Voor het vervullen van de eerst genoemde vacature blijft het moeilijk de juiste kandidaat te vinden.  

Zoals aangekondigd tijdens de vorige ALV, is het bestuur ook volop bezig met het opstellen van een concept beleidsplan met daarin de koers (en de daaraan ten grondslag gelegde visie) die het bestuur wil varen de komende tijd. Tijdens de ALV in december zal dat aan de orde komen, teneinde ook de visie van de leden daarop te vernemen.  
 
Inmiddels zijn er diverse werkgroepen, bestaande uit leden, aan het werk voor de LVV. De werkgroepen externe vertrouwenspersonen en PSA werken gestaag door aan hun opdracht. De werkgroep statuten heeft in november a.s. zijn eerste overleg en onlangs startte ook de werkgroep functieprofiel. De volgende werkgroep die we gaan inrichten is de werkgroep communicatie. Een oproep daartoe zal nog volgen.

Tenslotte wens ik u veel leesplezier toe en hoop ik u te ontmoeten tijdens het congres.  


Met vriendelijke groet,


Leo ten Brink,
voorzitter

Risicomanagement ongewenst gedrag; Verzwaar de dijken


Vertrouwenspersonen hebben als adviseur van het management een taak in het formuleren van voorstellen gericht op preventie van pesten, seksuele intimidatie en discriminatie. Voorkómen is immers altijd beter dan genezen. In het artikel ‘Verzwaar de dijken’ beschrijft Alie Kuiper, bedrijfskundige, hoe de methodiek van riskmanagement gebruikt kan worden om het risico op ongewenste omgangsvormen substantieel te verminderen.'

Lees meer
 
Gouden Sponsor LVV Congres: Van Oss & Partners

Marcel van Oss aan het woord:
Een vertrouwenspersoon is goud waard! Waarom ben ik gouden sponsor geworden? Al 18 jaar ligt mijn hart en passie bij het opleiden van vertrouwenspersonen. ‘Ga weg daar!’ riep mijn hele omgeving, toen ik klem zat op het werk door ongewenste omgangsvormen. Ik heb persoonlijk ervaren hoe groot de impact is en hoe belangrijk het is dat er iemand naast je staat. Hoe wezenlijk het is dat je gezien en gehoord wordt, dat er alle ruimte is voor je verhaal en emoties en dat je je eigen proces mag hebben in je eigen tempo, omdat pasklare oplossingen niet voorhanden zijn. Een vertrouwenspersoon is dan goud waard!

Lees meer

Voor u gelezen

Doe eens gek, toon een collega je lid 


Een werknemer die zijn geslachtsdeel aan een collega had laten zien, is daarvoor op staande voet ontslagen. Het zal je maar gebeuren. Je bent aan het werk, een collega komt naast je staan en hij laat je spontaan zijn geslachtsdeel zien. Dan sta je toch even raar te kijken.
 
Een werkneemster die dit overkwam, was geshockeerd en rapporteerde het voorval aan haar leidinggevende. Haar exhibitionistische collega Tom werd daarna op staande voet ontslagen. Vervolgens vocht deze collega het ontslag aan bij de rechtbank.

Ontslag teruggedraaid
De rechtbank stelde Tom in het gelijk, omdat het kort gezegd zijn woord was tegen het slachtoffer. Het bedrijf moest daarop het loon van Tom doorbetalen. Het bedrijf ging hiertegen in beroep.
 
In deze zaak ging het er met name om de bewijsvraag: hoe valt te bewijzen dat het voorval was gebeurd aangezien er geen andere getuigen waren dan het slachtoffer? Hierbij hechtte het hof veel waarde aan de bijkomende omstandigheden in deze zaak.

Seksueel getinte opmerkingen
Tom had namelijk vaker seksueel getinte opmerkingen gemaakt, waarover collega’s ook hadden geklaagd. Ook was hij al eens strafrechtelijk veroordeeld voor schennis van de eerbaarheid.
Daar kwam nog bij dat het slachtoffer verschillende vrienden over het voorval had verteld en steeds consistent was geweest in haar verhaal. Verschillende getuigen passeerden in de zaak nog de revue, maar die hadden zelf niets gezien. Ze hadden slechts het verhaal van het slachtoffer gehoord.
Opvallend genoeg werd daarbij wel waarde gehecht aan de verhalen aan de kant van het slachtoffer en niet aan het verhaal van de partner van Tom. Zij vertelde het hof dat ze zich niet kon voorstellen dat Tom zoiets zou doen als zijn geslachtsdeel tonen op de werkvloer.

Het hof oordeelde daarop dat Tom terecht op staande voet was ontslagen en geen recht had op doorbetaling van zijn loon.
 
Bron: www.jurofoon.nl

Stichting Omgaan met Pesten krijgt nieuw gezicht


Afgelopen zaterdag (3 oktober. Red.) is de nieuwe website van de stichting Omgaan met Pesten met het nieuwe logo gelanceerd. Oranje blijft de belangrijkste kleur. Het Sta-Sterk-figuurtje, voor veel kinderen het voorbeeld van weerbare lichaamstaal, heeft een metamorfose ondergaan.

Remy Rond van "Ronde Vormen" zette zich belangeloos in voor de stichting en ontwierp het nieuwe frisse en eigentijdse logo. Oranje blijft vanuit de stoplicht-methodiek natuurlijk de belangrijkste kleur. Deze staat voor de waarschuwing "let op, je gaat over mijn grens", en verbeeldt het opkomen voor jezelf met respect voor jezelf én de ander. Wim Steijven van "Wim Steijven Photography" maakte de foto's voor de nieuwe website. 

Op de foto's zien we kinderen "tevoorschijn komen". Remy: "Als je denkt aan het thema pesten, dan ontstaat vaak het beeld van een kind dat buitengesloten wordt, zielig alleen staat en zich verschuilt. Wij willen de transitie laten zien van slachtoffer naar een kind dat sterk staat, in wat voor situatie dan ook. Je hóeft je niet meer te verschuilen wanneer je bent gepest. Want dát is wat de Sta Sterk training voor kinderen doet: de kracht en het zelfvertrouwen ontwikkelen om met nieuwe moed en een trotse blik tevoorschijn te komen uit je verstopplek."

De trainers die door het hele land werkzaam zijn, waren afgelopen zaterdag uitgenodigd om de lancering van de nieuwe website met het logo te vieren. Compleet met een taart, welke was voorzien van een foto met het logo en het nieuwe Sta-Sterk-figuurtje. De regio Geldermalsen werd vertegenwoordigd door Ilse Hermsen.

De Stichting Omgaan met Pesten helpt al jaren kinderen, jongeren en volwassenen voor zichzelf op te komen in lastige situaties. Daarnaast ondersteunen zij ouders en beroepskrachten bij het voorkomen en oplossen van pestgedrag met workshops, studiedagen en cursussen.

Dat pesten nog steeds een veel voorkomend probleem is waarvoor een juiste aanpak belangrijk blijft, wordt onderstreept door de recent ingevoerde Wet Sociale Veiligheid op school. Iedereen kan iets tegen het pesten doen. Ontdek wat jij kunt doen op www.omgaanmetpesten.nl

Bron: www.nieuwsbladgeldermalsen.nl

Kinderombudsman bij VN over pesten


Kinderombudsman Marc Dullaert spreekt dinsdag (20 oktober 2015. Red.) bij de Verenigde Naties in New York over pesten op school. Dullaert zal het hebben over de wet op de sociale veiligheid op school. Deze Nederlandse wetgeving is een gevolg van het plan van aanpak tegen pesten, dat de Kinderombudsman in 2013 heeft opgesteld in samenwerking met het ministerie van OCW.

De bijeenkomst, die onderdeel is van de 70e zitting van de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties, staat helemaal in het teken van pesten in het onderwijs. Doel van de bijeenkomst is om aandacht te vragen voor de impact die pesten heeft op kinderen.
Tijdens de meeting vertellen landen hoe ze pesten aanpakken. De Kinderombudsman geeft een toelichting op de Nederlandse Wet sociale veiligheid op school, die wereldwijd uniek is, meldt zijn bureau.

Bron: www.telegraaf.nl

'Whats Appening'

Marieke Dijkers uit Weerselo geeft al jaren les op een middelbare school, toch bleef de kinderdroom om schrijfster te worden aanwezig. Ze combineerde beide passies en schreef het boek 'Whats Appening?', waarin social media en digitaal pesten de hoofdrol spelen. 

Marieke werd geïnspireerd door haar leerlingen, want social media in combinatie met pesten speelt een grote rol op de middelbare school. "De tijden zijn zo snel veranderd. Toen ik begon met lesgeven waren er geen mobieltjes. Tenminste niet op scholen. En nu wel. Iedereen worstelt met de vraag: hoe moeten we als docenten en ouders hier mee omgaan." En dus schreef Dijkers een boek over een jongen die via berichtjes en social media wordt bedreigd en gepest.

"Ik heb het al twee keer gelezen", zegt Nevin. Marieke Dijkers is haar juf Engels. Samen met vriendin Renske zitten ze uren op Facebook, Facetime, Instagram en Snapchat. De klasgenoten kennen wel verhalen over digitaal pesten. Renske: "Zelf heb ik er gelukkig nog nooit mee te maken gehad." Nevin wel. "Een vriend van mij werd gepest. Ik wilde het voor hem opnemen en heb dat ook gedaan. Maar het gaat helaas nog niet altijd goed met hem."

Docent Marieke hoopt met het project digitaal pesten bespreekbaar te maken. Het boek is onderdeel van een project van Safe School, waar jongeren wordt geleerd om online sterk in hun schoenen te staan. 

Bron: www.rtvoost.nl

Nauwsluitende kleding is seksuele intimidatie

Een secretaresse heeft een vergoeding van 20.000 euro gekregen wegens onder meer seksuele intimidatie. Ze moest van haar baas nauwsluitende satijnen kleding en hoge hakken dragen.
Vorige week schreven we dat sommige werkgevers een loopje nemen met de waarheid als het aankomt op de reden van het ontslag van een medewerker. Ook in de volgende zaak stelde de werkgever de achtergrond van het ontslag anders voor, waardoor het bedrijf de werkneemster een ontslagvergoeding van 20.000 euro moest betalen. 

Strakke satijnen kleding
Mieke ging in juni 2013 werken als secretaresse voor een ingenieursbureau. Mieke was toen 22 jaar en het was haar eerste baan. Ze diende zich representatief te kleden en dat hield volgens haar werkgever in dat ze op kantoor nauwsluitende satijnen kleding en hoge hakken moest dragen. Haar werkgever liet de kleding op maat in het buitenland maken. 

Na 6 maanden werd haar tijdelijk contract omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Voorafgaand aan de omzetting had ze een functioneringsgesprek. Daarin werd Mieke op het hart gedrukt meer initiatief te tonen en prioriteiten te herkennen.

Zo'n anderhalf jaar later vond een tweede gesprek plaats, waarin de werkgever aangaf ontevreden te zijn over het functioneren van Mieke. Haar werd een laatste kans geboden. Zou er geen verbetering optreden, dan zou haar dienstverband eindigen.

Naar de rechtbank
Mieke was het niet eens met haar beoordeling en meldde zich uiteindelijk ziek. Haar werkgever verzocht vervolgens de rechtbank om ontbinding van haar arbeidsovereenkomst. De grondslag voor het ontslag was het disfunctioneren van Mieke.

Mieke betwistte haar disfunctioneren en wees erop dat er alleen kritiek was op haar als ze geen satijnen kleding op kantoor droeg. De echtgenote van haar baas had haar duidelijk gemaakt dat ze dat moest dragen om haar man 'kracht' te geven. 

'Glimkont'
Als Mieke satijn droeg, noemde haar baas haar zijn 'glimkont' en zei dat het hem geluk bracht als zij 'glim' droeg. Er was in feite – kort gezegd – sprake van seksuele intimidatie, aldus Mieke.
Het was volgens de rechtbank duidelijk dat de arbeidsverhouding verstoord was. De arbeidsovereenkomst werd daarom ontbonden. De rechtbank vond echter dat de werkgever totaal niet onderbouwd had waarom Mieke had gedisfunctioneerd. 

De gespreksverslagen bevatten daarvoor te weinig en te algemene opmerkingen. Opvallend was ook dat er anderhalf jaar zat tussen de twee gesprekken waarin verder niets over het vermeende disfunctioneren was vastgelegd.

'Glimmende vrouwen'
Daarnaast wees de rechtbank erop dat de werkgever met de kledingvoorschriften verboden onderscheid had gemaakt naar geslacht. Daar kwam bij dat er genoeg gronden waren om de verweten seksuele intimidatie aan te nemen. 

Eerdere secretaresses van de baas van Mieke hadden verklaard dat ook van hen verlangd werd strakke satijnen kleding te dragen, aangezien hij hield van 'glimmende vrouwen'. Volgens de rechtbank had de werkgever met dit kledingvoorschrift de persoonlijke waardigheid van deze vrouwen aangetast.

Op basis van alle factoren bepaalde de rechtbank dat Mieke daarom recht had op een ontslagvergoeding van 20.000 euro. 

Bron: www.jurofoon.nl

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Afdeling Civiel recht
kantonrechter
locatie Utrecht
zaaknummer: 4259486 UE VERZ 15-367 LH/1040
Beschikking van 11 september 2015

'Ontvrienden op Facebook kan vorm van pesten zijn'

Ook al vind jij het een onschuldige plagerij of daad, tel voortaan even tot tien voordat je iemand ontvriendt op Facebook. Zeker als het een collega is. In Australië heeft een commissie voor arbeidsrecht namelijk bepaald dat het ontvrienden van een collega op Facebook bewijs is voor pesten op het werk.

Een makelaar had een zaak aangespannen tegen twee collega's die haar het leven zuur maakten. Dat ze na de zoveelste aanvaring door een van hen ontvriend werd, was niet het enige bewijs. Tijdens de zaak kwam een hele lijst aan vernederingen aan bod. Maar het tribunaal ziet de Facebook-actie wel als tastbaar bewijs van het onvolwassen en onredelijke gedrag van de collega's.

Depressie
Het resultaat is dat het slachtoffer nu een bevel heeft van het tribunaal dat het pesten moet stoppen. Voor haar een overwinning, want al het gedoe op haar werk heeft voor een depressie en slaapproblemen gezorgd.

Het zal overigens niet zo zijn dat alleen het verwijderen van een vriend op Facebook straks al genoeg bewijs is in een rechtszaak. Maar het lijkt erop dat dit soort online daden steeds belangrijker wordt bij juridische geschillen.

Bron: www.rtlnieuws.nl

Publeaks 2.0 in de steigers

Het veilige lekplatform Publeaks bestaat twee jaar en is aan een evaluatie en update toe. Sinds de start zijn 12 mediabedrijven gestopt met deelname, vanwege tegenvallende of uitblijvende resultaten. Er zijn nog 29 organisaties aangesloten die tussen 5 tot 50 stukken per maand krijgen aangeboden.

Een probleem is dat de kwaliteit van die bijdragen te wensen over laat, blijkt uit een onderzoek dat journaliste Maaike Goslinga tussen januari en april 2015 onder deelnemers uitvoerde. Het betreft soms klassieke persberichten, theorieën die zilverfolie-hoedjes vereisen, wat frustratie opwekt bij journalisten die de bijdrage pas kunnen duiden als er door diverse ontsleutelingshoepels is gesprongen. Klokkenluiders selecteren verder soms verkeerde media om aan te lekken. Ook komt het voor dat nieuws dat bij grote media terechtkomt ‘te klein is’ om nationale aandacht te verdienen.

In de nieuwe Publeaks-site wordt daarom meer aandacht gegeven aan het informeren van de klokkenluider en deze beter te begeleiden bij het proces van documenten insturen. Deelnemende media klaagden over het feit dat contact achteraf voor vervolgvragen vrijwel onmogelijk bleek. Klokkenluiders kregen al een uniek nummer waarmee ze kunnen inloggen, maar Publeaks 2.0 zal klokkenluiders nadrukkelijker wijzen op de mogelijkheid via de site - ook volstrekt anoniem - ook achteraf met journalisten in contact te treden.

Een klokkenluider kan straks bovendien bij terugkeer zien welke media de tip hebben opgepakt en of journalisten mogelijk vervolgcontact wensen. Voor deelnemende media wordt het eenvoudiger om het belang van bijdragen eerder te identificeren, al blijft het platform vanwege de vereiste veiligheid en anonimiteit voor alle partijen werken met specialistische laptops, meerdere lagen van versleuteling en communicatie over het anonieme Tor-netwerk.

Uit het onderzoek van Goslinga blijkt wel consensus over het belang van het Publeaks-platform, dat volgens deelnemende media een belangrijk kanaal is om misstanden te melden. In navolging van de aanbevelingen uit het onderzoek is Free Press Unlimited in het bestuur van Stichting Publeaks gestapt. De ondersteuning en het beheer van het platform is daarmee ondergebracht bij Free Press Unlimited.

Lekken hebben geleid tot ongeveer veertig publicaties, waarvan het aftreden van Henk Krol wegens gerommel met pensioenpremies en slordige omgang met medische dossiers van werkzoekenden door uitkeringsinstantie UWV de bekendste voorbeelden zijn. 

Bron: www.villamedia.nl

Interessante link

Deze maand een interessante link over integriteit en sociale media: bescherm ambtenaar tegen uitglijders! 

Lees hier.


Daarnaast kun je hier het verslag vinden van de recente bijeenkomst van de werkgroep Externe Vertrouwenspersonen.

LVV op Facebook
LVV op Facebook
@vakver_Lvv
@vakver_Lvv
www.lvvv.nl
www.lvvv.nl
Copyright © 2015 Landelijke vereniging van Vertrouwenspersonen, Alle rechten voorbehouden.