Copy
Bekijk de nieuwsbrief in je browser, klik op de link hiernaast:
View this email in your browser

Nieuwsbrief augustus

Inhoud


Van het bestuur

Voor u gelezen

Van het bestuur

 

Bestuursleden gezocht!

Het bestuur heeft dringend behoefte aan uitbreiding en zoekt daarom een bestuurslid communicatie en een bestuurslid komend uit het onderwijs. Klik hier voor meer informatie over de beide vacatures.

Nieuwe service van LVV: de vacaturebank

Wanneer u met uw bedrijf op zoek bent naar een vertrouwenspersoon dan kunt u de bezoekers van de LVV-website hierop attent maken door een vacature te plaatsen op de vacaturebank. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, want de vacature staat een maand online voor €75,- (excl. BTW). Stuur uw vacature naar het secretariaat en het wordt geregeld. De vacaturepagina vindt u hier.

Noteer alvast in uw agenda:

 

LVV Congres "Pesten is geen kinderspel! Samen een veilige werkplek creëren."

Spant! te Bussum

Op donderdag 12 november a.s. wordt in Spant! te Bussum het LVV Congres gehouden. Rond 1 september gaat de congreswebsite live. De kosten van het congres bedragen 185,-*) voor LVV-leden voor de gehele dag (incl. lunch, koffie/thee/borrel).

Er zijn diverse interessante sprekers en workshops, die u met nieuwe inzichten huiswaarts laten gaan. Houd uw mailbox in de gaten want aanmelden tot 1 oktober a.s. levert 10,- *) korting op.

Zet in ieder geval donderdag 12 november in je agenda! Nadere informatie volgt.

*) exclusief BTW

Voor u gelezen

Vertrouwenspunt Sport 


In samenspraak met de sportbonden heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt Sport opgezet. Alle sporters kunnen hier gebruik van maken. Net als hun omgeving: begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische staf, teamgenoten, et cetera. Met deze service bieden we de sporters een luisterend oor waar zij terecht kunnen met persoonlijke vragen, dilemma’s of meldingen die vertrouwelijk zijn. In een vertrouwelijk gesprek met een deskundig vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het melden van misstanden waar iets mee gedaan moet worden. Deze meldingen leiden tot vervolgonderzoek, waarbij het mogelijk is dat dit onderzoek leidt tot sancties en / of maatregelen. Het Vertrouwenspunt Sport helpt de beller bij het maken van de voor hemzelf juiste keuzes. Door goede begeleiding wordt verergering en herhaling van grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Met het melden van misstanden signaleren we problemen en kan het beleid of de organisatie aangepast worden. 

Bij het Vertrouwenspunt Sport kun je terecht voor alle thema’s van vertrouwelijke aard. Daarbinnen onderscheiden we grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling), doping, matchfixing en eetstoornissen.

Bron: www.noc*nsf.nl

Digitaal Veiligheidsplan

Bent u al klaar voor de wet sociale veiligheid op school? Vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijke verplicht zorg te dragen voor het waarborgen van een sociaal veilige leeromgeving voor ieder kind. Om scholen te ondersteunen bij hun nieuwe wettelijke taken, hebben de PO - en VO-raad in samenwerking met Stichting School & Veiligheid een Modelveiligheidsplan gerealiseerd: het Digitaal Veiligheidsplan.

Deze online tool helpt u bij het updaten van het veiligheidsbeleid en is een van de instrumenten uit het Actieplan sociale veiligheid op school dat is opgesteld door de sectorraden. In dit actieplan zijn alle punten uit de nieuwe wet sociale veiligheid op school geborgd om zo tot een effectieve aanpak te komen. 

Het Digitaal Veiligheidsplan is vanaf 1 juli 2015 te gebruiken via www.digitaalveiligheidsplan.nl of www.schoolenveiligheid.nl.

Bron: www.schoolenveiligheid.nl

Online pesten in Nieuw Zeeland? Tot 30.000 euro boete of 2 jaar cel

In Nieuw Zeeland is een wet aangenomen om online pesten tegen te gaan. Wie online iemand beledigt, pest of discrimineert, kan daarvoor een reusachtige boete of celstraf krijgen.

Deze anti-pestwet werd vorige week met een ruime meerderheid aangenomen en is vanaf vandaag actief in Nieuw Zeeland. Vooral op middelbare scholen is online pesten een groot probleem.

'Geen grove beledigingen aan een redelijk persoon'
Er zijn tien richtlijnen opgesteld voor de wet. Een 'digitale communicatie' mag bijvoorbeeld geen gevoelige persoonlijke informatie, geen treitering, geen valse beschuldigingen, geen motivatie aan iemand om iemand anders te beledigen en geen grove beledigingen aan een redelijk persoon bevatten.

Controle
Mensen kunnen klagen bij een speciale commissie, die vervolgens bepaalt of het hier inderdaad gaat om een 'digitale communicatie' die iemand kan schaden. Als dat zo is, dan krijgt de zender van de belediging de opdracht om het bericht binnen 48 uur te verwijderen. Doet hij dat niet, dan wordt het bericht toch verwijderd. Daarmee werkt de commissie samen met de grote partijen zoals Facebook en Twitter, die sowieso al een knop hebben waar beledigingen kunnen worden gemeld. De kritiek daarop is dat er weinig ruimte is voor wederhoor van de zender.

Nederlands anti-pestwet
In Nederland werd in maart een een anti-pestwet aangenomen, maar deze heeft een andere opzet. Scholen worden verplicht om iets aantoonbaars tegen pesten te doen. Kritiek op de wet is dat online pesten in het voorstel niet of nauwelijks voorkomt. Peter R. de Vries, die de tv-serie Internetpesters Aangepakt maakt, riep eerder op voor een wet tegen online pesten.

De website van Rijksoverheid meldt dat het wel mogelijk is om iemand aan te klagen voor belediging, maar heeft vooralsnog geen plannen om een speciale online wet op te stellen.

Bron: www.bnr.nl

Thema Week Tegen Pesten is #durfjijhetaan

Jaarlijks wordt in de vierde week van september de Week Tegen Pesten gehouden. Dit jaar is dat van 21 tot en met 25 september 2015 met het thema #Durfjijhetaan. Deze week is het vertrekpunt om aandacht te besteden aan een positieve groepsvorming in de klas. Stichting School & Veiligheid ondersteunt met #Durfjijhetaan scholen tijdens de week en het verdere schooljaar bij het creëren van een positieve groepssfeer, zo meldt de stichting.

In een groep waar iedereen zich veilig voelt, is de behoefte om te pesten kleiner. Om pesten te verminderen is het noodzakelijk om te werken aan een positieve groepsvorming. De Week Tegen Pesten in september sluit aan op een belangrijke periode in het proces van groepsvorming. De eerste weken na de zomervakantie wordt bepaald hoe er de rest van het jaar met elkaar wordt omgegaan en dat bepaalt daarmee ook hoe groot de kans is op pestgedrag. Dit geldt niet alleen voor nieuwe klassen op de middelbare school, maar ook voor bestaande basisschoolklassen.

Stichting School & Veiligheid biedt een speciaal ontwikkelde #Durfjijhetaan-les aan. Deze door de stichting samengestelde les helpt leerkrachten om hun leerlingen te laten ontdekken wat hun kwaliteiten zijn en die van een ander. De gratis les bestaat uit suggesties voor spellen, vragenlijsten en een handreiking voor het voeren van klassengesprekken. De #Durfjijhetaan-les is in te zetten tijdens de Week Tegen Pesten, maar kan daarnaast het gehele schooljaar gebruikt worden.

Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar is de les te downloaden op www.weektegenpesten.com. Op deze website  staat in de infotheek onder meer achtergrondinformatie over groepsdynamica, de wet sociale veiligheid op school en informatie over pesten. Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar komen op de website blogs van leerkrachten. Daarnaast kunnen leerkrachten en andere geïnteresseerden zich vanaf dat moment aanmelden voor de Inspireer-Mij-Mails. Een wekelijkse portie inspiratie in de vorm van tips, lessuggesties en voorbeelden van boeken en films over thema’s als pesten, kwetsbaarheid en respect. De eerste 50 aanmelders winnen een #Durfjijhetaan-tas.

Bron: www.nationaleonderwijsgids.nl

De pest met pesten

Mijn klasgenoten van mijn middelbare school zijn allemaal in de vergetelheid verdwenen. Die jongen die zo leuk was, dat populaire meisje waar ik zo graag bevriend mee had willen zijn… Ik kan me hun naam niet meer herinneren, heb zelfs geen vaag beeld meer van hoe ze eruit zagen en weet absoluut niet meer waarom ik zo van ze onder de indruk was.

Maar aan één jongen denk ik nog vaak terug. Marc, die minder goed dan de rest van ons in staat was om zijn kwetsbaarheid te verbergen. Marc, die begon te huilen toen zijn agenda werd vernield. Marc, die de rest van het jaar de prooi was van een stel onzekere pubers die hun rol in de groep alleen wisten te bevechten ten koste van een ander.

Macht van de groep
Graag zou ik willen zeggen dat ik een heldenrol heb gespeeld in dit verhaal. Dat ik degene was die de groep durfde te trotseren en ervoor zorgde dat de middelbare schooltijd van Marc nog enigszins draaglijk was. Maar de geschiedenis is wat het is en in werkelijkheid was ik een van de aanvoerders die de meute ophitsten. Ouders, leraren, ze wisten ervan en grepen niet in. Zo groot is blijkbaar de macht van de groep, zelfs wanneer die bestaat uit 13-jarige snotneuzen.

Zo plotseling als ze begonnen, zo plotseling hielden de pesterijen ook op. En alles wat er voor nodig was, was één klasgenoot die na de zomervakantie zei: “Dat doen we dus niet meer.” Plotseling was de groepsdynamiek veranderd en droop de rest van ons beschaamd af. Eigenlijk zelf ook opgelucht dat het afgelopen was.

Sporen
Dat is nu bijna dertig jaar geleden en nog steeds kan ik me Marc herinneren. Zo af en toe Google ik hem. Hij lijkt een succesvol en gelukkig leven te leiden. Die hoopvolle gedachte plak ik als een pleister over mijn schuldgevoel.

Want dat is de pest met pesten. Het laat sporen na bij iedereen die er mee te maken heeft. In de eerste plaats natuurlijk bij het slachtoffer. Maar ook bij de omstanders die niet durven in te grijpen en zelfs ook bij de daders die soms niet weten hoe ze moeten stoppen. Niemand wil in de spiegel kijken en een pester zien.

Werkvloer
Pesten is geen ‘kinderspel’ dat alleen maar plaatsvindt op het schoolplein. Voor een half miljoen Nederlandse werknemers is pesten de dagelijkse realiteit. Uit onderzoek dat vorig jaar werd gepresenteerd op Hrbase, blijkt dat werknemers die worden gepest van zichzelf denken dan ze minder inzetbaar zijn. Pesten maakt ziek. Het levert Nederland gemiddeld vier miljoen extra verzuimdagen op.

Lef
Het ministerie van SZW is onlangs – in samenwerking met het Nederlands Focal Point – begonnen met een campagne om pesten op de werkvloer onder de aandacht te brengen. Iedereen staat voor de keus: doe je iets of kijk je de andere kant op? Pesten kan worden gestopt. Maar dat vraagt om lef en om collega’s of leidinggevende die opstaan en te zeggen: “Dat doen we dus niet meer.”
Het alternatief is dertig jaar schuldgevoel en dat levert helemaal niemand iets op.

Bron: www.overpreventie.nl

Drie interessante links 

Hieronder staan drie interessante links. Twee boeiende artikelen, uit respectievelijk de Stentor en van KRO-NRCV, en een kamerbrief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de voortgang van het programma Duurzame Inzetbaarheid.

  • Het artikel in de Stentor vindt u hier en heeft als titel "Pleidooi voor straffen pestkoppen op het werk".
  • “Ik werd geregeerd door angst en schaamte”. Karin Bosman (45) is één van de vele slachtoffers van seksuele intimidatie op de werkvloer in Nederland. Karin werkt al twee jaar voor een bedrijf als haar baas ineens bijzondere interesse in haar toont....... Lees hier verder.
  • Voor de kamerbrief van minister Asscher kunt u terecht op onze eigen website.
LVV op Facebook
LVV op Facebook
@vakver_Lvv
@vakver_Lvv
www.lvvv.nl
www.lvvv.nl
Copyright © 2015 Landelijke vereniging van Vertrouwenspersonen, Alle rechten voorbehouden.