Copy
Nieuwsbrief van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen
Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief november

Van het bestuur

Voorwoord 


Geachte leden,

De eerste reacties van de aanwezigen op het Congres waren zeer positief. Het was heel inspirerend en verbindend met elkaar, zo vond men. Ook gaven veel leden aan dat de LVV op de goede weg is en dat het bestuur door moet gaan met de vernieuwings- en professionaliseringsslag. Het bestuur zal dat ook zeker doen, nu ze zich gesteund weet door de leden. Duidelijk is geworden dat we dit met elkaar (samen) moeten doen....

Ook werd de vernieuwde website gepresenteerd. Deze maakt het mogelijk om de communicatie met de leden te verbeteren en zal binnenkort ook communicatie tussen de leden mogelijk maken....

Lees meer

Leo ten Brink
Voorzitter LVV

"Waarom certificeren? Mag wel, moet niet"

De meerwaarde voor de werkgever:
 • geen discussie over de vakbekwaamheid van de interne vertrouwenspersoon;
 • externe controle op de Permanente Educatie van de vertrouwenspersoon;
 • intervisie met vertrouwenspersonen van andere werkgevers en externe vertrouwenspersonen;
 • duidelijkheid over benodigde faciliteiten, waaronder opleidingsbudget;
 • minder verzuim en verloop van personeel door ongewenste gedragsvormen.

De meerwaarde voor de vertrouwenspersoon:
 • geen discussie over jouw vakbekwaamheid als vertrouwenspersoon met werkgever en cliënten;
 • de eisen voor Permanente Educatie geven richting aan jouw persoonlijke ontwikkeling;
 • intervisie met vertrouwenspersonen van andere werkgevers en externe vertrouwenspersonen geven je meer inzicht in eigen functioneren en handvatten voor complexe of weinig voorkomende situaties;
 • duidelijkheid over benodigde faciliteiten, waaronder opleidingsbudget vereenvoudigen de discussie met de werkgever om deze faciliteiten te realiseren;
 • meer mogelijkheden om niet alleen curatief maar ook preventief te werk te gaan als vertrouwenspersoon.

De meerwaarde voor de cliënt:
 • controle van de vakbekwaamheid van de vertrouwenspersoon door een onafhankelijke instelling;
 • vertrouwenspersoon die ook op de hoogte is van vergelijkbare situaties in andere organisaties;
 • vertrouwenspersoon die beschikt over de juiste faciliteiten;
 • prettig en veilig werkklimaat dankzij structurele preventie door vertrouwenspersoon. 

Agenda

11 december 2015 - Algemene Ledenvergadering
 

Datum: 11 december 2015
Ontvangst: 13:30u
Tijd: 14:00u tot 16:00u
Locatie: 't Veerhuis te Nieuwegein

Lees meer
Share
Tweet
Share
Forward

Voor u gelezen

tandarts

Lasterpraatjes over 'handtastelijke' tandarts: ontslag?
 

Een tandartsassistente die ziek is, beschuldigt de tandarts dat hij haar heeft aangeraakt. Als ze zijn naam ook nog te grabbel gooit, is voor hem de maat vol. Ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst?

Lees meer
Share
Tweet
Share
Forward

Botte bazen kosten kapitalen
 

Ongeveer een op de negen werknemers in Nederland heeft een baas die zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag tegenover zijn ondergeschikten. Zelfoverschatting en minachting voor anderen blijken belangrijke oorzaken. Dat concludeert psychologe Stacey Sanders in haar promotieonderzoek voor de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
Share
Tweet
Share
Forward

SP vraagt defensieminister om eerherstel klokkenluider
 

De SP wil dat minister Hennis-Plasschaert van Defensie niet langer wacht met volledig eerherstel voor de luchtmachtkapitein die misstanden op luchtbasis Eindhoven openbaar maakte. Kamerlid Jasper van Dijk van de SP zal daar volgende week, als de Tweede Kamer de defensiebegroting bespreekt, op aandringen. 

Lees meer
Share
Tweet
Share
Forward

Herinspecties aanpak agressie bij corporaties
 

De Inspectie SZW voert vanaf november 2015 bij een deel van de corporaties inspecties uit om te kijken of er voldoende maatregelen zijn genomen om agressie- en geweldsincidenten tegen medewerkers te voorkomen. Uit onderzoek in 2014 van de inspectie naar de naleving van de Arbowetgeving, bleek dat een deel van de corporaties de voorzorgsmaatregelen nog onvoldoende op orde had.

Lees meer
Share
Tweet
Share
Forward

Interessante links


Een interessante radio-uitzending op Radio 1 over pesten op het werk.
Klik hier
Interview over de opening van de week van de werkstress.
Klik hier

Artikel in het NRC over seksueel geweld en de rol van de overheid.
Klik hier

Een nieuwsbericht van de Open Universiteit over onderzoek naar de houding van omstanders bij pesten op het werk.
Klik hier

Een video op YouTube van de #It'sNeverOkay campagne in Canada.
Klik hier

Informatieblad Stichting School & Veiligheid over sociale media op het primair en het voortgezet onderwijs.
Klik hier voor primair onderwijs en hier voor voortgezet onderwijs

"Pesten op de werkvloer" - een casestudy van Renate Janssen.
Klik hier
Volg LVV
Volg LVV
Like LVV
Like LVV
Website
Website
Copyright © 2015 Landelijke vereniging van Vertrouwenspersonen, All rights reserved.


uitschrijven van de nieuwsbrief    update abonnementsvoorkeuren 

Email Marketing Powered by Mailchimp