Copy
Oglejte si to sporočilo v vašem brskalniku. :||: Schauen Sie sich diese E-Mail in Ihrem Browser an.
Spoštovani ustanovitelji, člani, partnerji in kolegi. :||: Liebe Gründer, Mitglieder, Partner und Kollegen.

<<First Name>>,

wie versprochen senden wir auch Zugang zur Deklaration über der Mur-Brücke im Mur-Drau-Bahn-Netzwerk. Alle drei Beiträge zur Online-Veranstaltung sind Deutsch als auch Slowenisch untertitelt. Zugang zur Deklaration und zu den Beiträgen über => www.murbruecke.at

kot smo obljubili, pošiljamo tudi dostop do Deklaracije o Murskem mostu v omrežju Mura-Drava-proge. Vsi trije prispevki na spletnem dogodku so podnaslovljeni tako v slovenščino kot tudi v nemščino. Dostop do Deklaracije in prispevkov prek => www.murskimost.si

Die Einführungspräsentation von Borna Abramović bei unserer Online-Feier hat mehr als nützliche Einblicke in die Denkweise und Entwicklung der regionalen Investitionen in den Eisenbahnverkehr gezeigt. Darüber hinaus haben wir von der der Tschechischen Republik  Fallstudie erfahren, dass verlassene Regionalbahnen wieder aktiviert werden können. Es ist mehr als sehenswert, diese Präsentation mit deutschen Untertiteln zu sehen, da wir sie animiert und im Videoformat veröffentlicht haben (.mp4, 9:20 min, 30 MB) >>
Uvodna predstavitev Borne Abramovića na našem popolnoma spletnem dogodku, je pokazala več kot koristne vpoglede v način razmišljanja in razvoja naložb v regionalni železniški promet. Poleg tega smo izvedeli, da je opuščene regionalne železnice mogoče ponovno aktivirati prek študije primera s Češke republike. Več kot vredno si je pogledati to predstavitev s podnapisi v slovenščini, saj smo jo objavili v animiranem video formatu (.mp4, 9:20 min, 27 MB) >>
Naša druga predstavitev, točno ob napovedani minuti - tako kot vlaki morajo biti -, je bila kratka intervencija Heralda Ruijtersa. Izvedeli smo, da mobilnost presega jedrno omrežje TEN-T in se razteza v celovito omrežje vseh regij EU. Kot del nove strategije transporta in trajnostne mobilnosti, znotraj ang. Green Deal paketa Evropske komisije (EK), ki sledi cilju zmanjšanja emisij v transportu za 55% do leta 2030 in za 90% do leta 2050 v primerjavi z letom 1990. Ogled te kratke intervencije je obvezen za vse, saj boste izvedeli, da mobilnost obstaja tudi čez meje TEN-T, o strategiji transporta EK ter o ciljih in priložnostih v letu 2021, vse v animirani video obliki (.mp4; 5:49 min; 19,9 MB) >>
Unsere zweite Präsentation, pünktlich gestartet - wie es die Züge sein sollten - war eine kurze Intervention von Herald Ruijters. Wir hatten erfahren, dass es Mobilität gibt, die über das Kernnetz von TEN-T hinausgeht und sich auf das umfassende Netzwerk aller EU-Regionen erstreckt. Im Rahmen der neuen Verkehrsstrategie und des Green Deal der Europäischen Kommission (EK) für nachhaltige Mobilität folgt das Ziel, die Verkehrsemissionen bis 2030 um 55% und bis 2050 um 90% gegenüber 1990 zu senken. In einem animierten Videoformat (.mp4; 5:49 min; 19,9 MB) erfahren Sie mehr über Mobilität jenseits des TEN-T, die Verkehrsstrategie der EK sowie die Ziele und Möglichkeiten im Jahr 2021 >> 
Zu guter Letzt hatte ich die Ehre, die Deklaration über der Mur-Brücke im Mur-Drau-Bahn-Netzwerk (MDB-N) vorzulegen. Mittlerweile wissen wir alle, dass diese Brücke - eine der zwei fehlenden Verbindungen im MDR-N - 440 Eisenbahnkilometer in den Mur- und Drau-Regionen in vier Ländern ermöglicht. Aus diesem Grund unterzeichnen wir die Mur-Brücke-Deklaration, die wir auf dem Symposium über Mobilität für Alle am 15. April 2021 an zuständige Ministern aus Slowenien und Österreich und an die Europäische Kommissarin übergeben werden. Meine Präsentation ist auch im animierten Videoformat mit Untertiteln in Deutsch (.mp4; 6:15 min; 23 MB) >>
Nenazadnje sem imel sam čast predstaviti Deklaracijo o Murskem mostu v omrežju Mura-Drava-prog (MDP-O). Zdaj že vsi dobro vemo, da ta most - eden od manjkajočih členov v MDP-O - omogoča 440 železniških kilometrov v regijah rek Mure in Drave, v štirih državah. Zato smo začeli s podpisovanjem Deklaracije o Murskem mostu, ki jo bomo predali pristojnima ministroma iz Slovenije in Avstrije in ter pristojni Evropski komisarki na simpoziju o mobilnosti za vse, 15. aprila 2021. Tudi moja predstavitev Deklaracije je v animiranem video formatu (.mp4; 6:15 min; 24 MB), s podnapisi v slovenščini >>
www.murskimost.si
www.murbruecke.at
Kot ste mogoče v spletnem prebiranju predstavitev že opazili, smo kompletno prenovili tudi spletne strani instituta in jih prestavili na domeno www.miri.si. Kompletno smo prenovili tudi spletne strani v nemščini in jih prav tako prestavili na samostojno domeno www.mur.institute. Nenazadnje, zelo pomembno je, da imamo po novem imamo tudi kompletno nove spletne strani v angleščini, prav tako na samostojni domeni www.murainstitute.id.
Wie Sie vielleicht während der Videopräsentationen ansehen bemerkt haben, haben wir auch die Webseiten des Instituts komplett neu gestaltet und an die Domain www.mur.institute verschoben. Wir haben auch die Slowenischer-Webseiten komplett renoviert und auf die neue Domain www.miri.si übertragen. Sehr wichtig, wir haben jetzt auch komplett neue Websiten in englischer Sprache, ebenfalls unter der neuen Domain www.murainstitute.id.
Komentarji, konstruktivne kritike in pohvale ter še posebej morebitni popravki spletnih strani so več kot dobrodošli. :||: Kommentare, konstruktive Kritik und Lob sowie insbesondere Korrekturen an den Websites sind herzlich willkommen. 
Za podporo Deklaraciji o Murskem mostu smo pripravili in tudi že objavili izjave ustanoviteljev, članov in partnerjev MiRi. Vse ustanovitelje, člane in partnerje, ki še niste uspeli podati izjave podpore, vas bomo posebej za to izjavo tudi zaprosili. :||: Zur Unterstützung der Deklaration über Mur-Brücke haben wir Unterstützungserklärung der Gründer, Mitglieder und Partner von MiRi vorbereitet und bereits veröffentlicht. Alle Gründer, Mitglieder und Partner, die noch keine Unterstützungserklärung abgeben konnten, werden gebeten, diese Erklärung abzugeben.
Nenazadnje, še par splošnih novosti. Za vse nove člane MiRi, s katerimi smo uspeli podpisali ustanovitveni Akt, smo uredili vpis v sodni register. Še pred tem smo septembra uredili tudi moj status direktorja instituta. Še posebej pa nas veseli, da smo uspeli pridobiti par novih članov. V Klubu MiRi (ki je namenjen vsem podpornikom_cam MiRi) se nam je pridružil dr. Janez Potočnik, bivši evropski komisar za znanost in raziskave in za okolje, ki bo nastopil tudi na Simpoziju o mobilnosti za vse, 15.4. 2021. Dodatno se nam je priključila tudi Občina Apače in računamo, da se nam bo do konca leta pridružilo še nekaj orgazanizacij in podpornic_ikov. 
Zu guter Letzt, noch ein paar allgemeine Neuheiten. Für alle neuen MiRi-Mitglieder, mit denen wir der Instituts-Akt unterzeichnet haben, haben wir den Eintrag in das Gerichtsregister veranlasst. Davor haben wir im September auch meinen Status als Direktor des Instituts geregelt. Wir freuen uns besonders, dass es uns gelungen ist, ein paar neue Mitglieder zu gewinnen. Im MiRiklub (der für alle MiRi-Unterstützer-inen bestimmt ist) hat sich uns Dr. Janez Potočnik angeschlossen, ehemaliger EU-Kommissar für Wissenschaft und Forschung und für Umwelt. Dr. Potočnik wird auch auf dem Symposium über Mobilität für alle, 15.4. 2021 einen Vortrag halten. Darüber hinaus hat sich auch die Gemeinde Apače uns angeschlossen, und wir gehen davon aus, dass bis Ende des Jahres einige weitere Organisationen und Unterstützer_innen hinzukommen werden.

Hvala
lepa. :||: Danke sehr.

Für die Unterzeichnung, den Beitrag zu- und für Ihre Unterstützung zum MiRi und der Mur-Brücke Deklaration. Es ist diese Jahreszeit, wir möchten, dass Sie es in einer ruhigen Art und Weise verbringen und mit Ihrer Liebsten. Halten wir einen sicheren Abstand, bewahren wir soziale Nähe, bleiben wir gesund und wir sollen alle hoffen auf eine glückliche und bessere neue 2021. Guten Rutsch ins neue Jahr. :||: Za podpis, prispevek k in podporo Miri ter Deklaraciji o Murskem mostu. Ta čas v letu je, zato vsem želimo, da ga preživite umirjeno in s svojimi najbližjimi ter najdražjimi. Ohranjajmo varno razdaljo, vzdržujmo socialno bližino, da ostanemo zdravi in upajmo vsi skupaj na srečno in boljše novo leto 2021. Srečno novo.

Pravice novičnika :||: E-News-Rechte © 2020 Miri, Murska Sobota.Möchten Sie ändern, wie Sie diese E-Mails erhalten?
Ali želite spremeniti način prejemanja teh e-poštnih sporočil?
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
@InstMiri Twitter
MiRi Facebook
LinkedIn
Instagram
SI
DE
EN