Copy
Nyhedsbrev, juli 2020

Innovationsfonden efterlyser flere humanistiske og samfundsvidenskabelige erhvervsforskere


I samarbejde med FOA og Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet undersøger Erhvervs-ph.d. Ida Elbæk kulturen i og omkring dagplejen. Men hun er en af de få. Kun et fåtal af fondens erhvervsforskere tilhører det humanistiske eller samfundsvidenskabelige forskningsfelt. Det ønsker Innovationsfonden at ændre.

Fonden ønsker med nye strategiske fokusområder at samle innovations-systemet 


Innovationsfondens bestyrelse har besluttet fire strategiske fokusområder, der skal danne ramme for fondens arbejde de kommende fem år. Med den nye strategi ønsker Innovationsfonden at samle innovationssystemet og realisere det store innovationspotentiale i Danmark.

Coronakrisen har bevist Danmarks enorme innovationskraft og idérigdom


”De seneste måneder har – nok engang – bevist, at innovation og forsknings-løsninger langt fra kun er årelange fremtidsprojekter. Hvis betingelserne er de rette, kan innovation lige så vel være løsninger nu og her,” skriver Innovationsfondens bestyrelsesformand og næstformænd og fondens direktør i en fælles kronik bragt i Science Report.

Søg finansiering til at fastholde eller genansætte op til tre centrale medarbejdere


Den økonomiske situation efter COVID-19 skaber svære betingelser for viden-baserede danske startups’ fortsatte udvikling. Derfor tilbyder Innovations-fonden særligt lovende danske startups mulighed for at søge medfinansiering til at fastholde eller genansætte op til tre centrale udviklingsmedarbejdere i en periode på 12 måneder.

Innovationsfonden udpeger fire nye Innowomen


Innovationsfonden udvider sin gruppe af Innowomen-ambassadører med fire nye medlemmer. Sammen med de eksisterende otte Innowomen skal de være med til at inspirere talentfulde kvinder til at forfølge en iværksætter- eller forskerkarriere.

Virksomheder tester innovative idéer under nye rammer


OP&NED, der skaber byrum til børn og unge, er en af de fem virksomheder, der med støtte fra Innovationsfonden skulle have brugt Roskilde Festival som testlaboratorium til at opnå ny viden. Da festivalen er aflyst i år, har Innovationsfonden tilbudt virksomhederne at gennemføre deres test på anden vis. For OP&NED har den alternative testløsning og COVID-19-situationens brud med hverdagen skabt grundlag for nye indsigter.

Ny blodprøvetest skal forbedre overlevelseschancerne for personer med kræft


Opdagelsen af et malariaprotein, der binder sig til kræftceller, giver forskere håb om at udvikle en metode, der kan påvise kræft ud fra en enkel blodprøve. Innovationsfonden har investeret knap 15 mio. kr. i nyt et projekt, der skal færdigudvikle metoden, så den kan bruges til tidlig diagnosticering af kræft.

Dansk virksomhed udvikler en UVC-BOX, der fjerner coronavirus fra arbejdsredskaber


En lille dansk virksomhed har med støtte fra Innovationsfonden udviklet en teknologi og en helt enkel metode til effektivt og nemt at desinficere og fjerne bakterier og smitsomme vira fra arbejdsredskaber, værktøj og meget andet. Ved hjælp af ultraviolet lys i en lille automatiseret boks kan sygehuse, plejehjem, restauranter, banker og mange andre typer virksomheder på få minutter sikre sig mod, at f.eks. corona-smitte spreder sig blandt deres medarbejdere.

Innobooster holder åbent hele sommeren


Innovationsfonden har på grund af COVID-19-situationen valgt i år at ophæve den normale sommerlukning af Innobooster-programmet. Du kan således indsende ansøgninger hele sommeren. Dog er der ekstraordinært travlt i øjeblikket, og derfor er der desværre i øjeblikket en længere sagsbehandlingstid end den normale forventede svarfrist på ca. en måned. Hen over sommeren vil der være nogle ugers yderligere sagsbehandlingstid. Find svar på spørgsmål om Innobooster og Innobooster People

iNugdeyou og Sundhedsstyrelsen udgiver håndbøger om at nudge sig til smitteforebyggelse


Som led i Sundhedsstyrelsens kommunikation om COVID-19 og bekæmpelse af smitte har styrelsen netop offentliggjort den første af tre håndbøger med simple nudging-råd til at undgå smitte på landets skoler, arbejdspladser og i det offentlige rum.
Håndbøgerne er udarbejdet af adfærdsenheden iNudgeyou, som har fået støtte af Innovationsfondens ekstraordinære COVID-19-pulje.

Kort nyt

Aktuelle opslag

Innobooster People
Tager løbende imod ansøgninger
frem til 1. dec. 2020


Innobooster
Tager løbende imod ansøgninger 
frem til 15. november


Innobooster tillægsbevilling
Tager løbende imod ansøgninger
frem til 15. november


Innofounder tillægsbevilling
Tager løbende imod ansøgninger 
frem til 15. november


Byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi
Deadline: 18. august
 

Åbent opslag - Grand Solutions
Deadline: 18. august 


Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling
Deadline: 18. august 2020


AAL - Healthy Ageing through Digital Solutions and Ecosystems
Deadline: 24. august


Innoexplorer
Deadline: 26. august


Eurostars – an international programme with the SMEs in the drivers seat
Deadline: 3. september
Innofounder Experienced (efterår)
Deadline: 10. september


JPI Oceans – Blue BioEconomy
Deadline: 14. september


Erhvervs-ph.d.: Demensområdet (private sektor)
Deadline: 17. september


Erhvervs-ph.d.: Alle områder (private sektor)
Deadline: 17. september 2020, kl. 12:00


Erhvervspostdoc: Alle områder (private sektor)
Deadline: 17. september 


Erhvervs-ph.d.: Grønland og Færøerne (private sektor)
Deadline: 17. september


Erhvervs-ph.d.: Demensområdet (offentlige sektor)
Deadline: 30. september
 

Erhvervsforsker tillægsbevilling under COVID-19
Deadline: 30. september 


Erhvervs-ph.d.: Grønland og Færøerne (offentlige sektor)
Deadline: 30. september


Erhvervs-ph.d.: Alle andre områder (offentlige sektor)
Deadline: 30. september


Erhvervspostdoc: Alle områder (offentlige sektor)
Deadline: 30. september 
LinkedIn
Twitter
Facebook
Website
Du modtager nyhedsbrevet, fordi du har tilmeldt dig via Innovationsfondens hjemmeside.

Læs nyhedsbrevet i din browser
Afmeld nyhedsbrev
Privatlivspolitik
Skriv til Innovationsfonden:
kontakt@innofond.dk

Copyright © 2019 Innovationsfonden
All rights reserved