Copy
Klima-nyhedsbrev, november 2019

Klimapanel udpeger fremtidens klimaløsninger


Forskere og topchefer fra erhvervslivet peger i fællesskab på de klimaløsninger og teknologier, som vil få størst effekt på klimaet, og som samtidig bygger på Danmarks eksisterende styrkepositioner. Det er løsninger, som kan give Danmark en nøglerolle i den globale klimakamp.

Sådan investerer Innovationsfonden i nye grønne løsninger


798 mio. kr. har Folketingets partier afsat til Innovationsfondens udmøntning inden for den grønne omstilling i 2020. Du kan være med til at løse de udfordringer, som Danmark og resten af verden står overfor, ved at søge ét af Innovationsfondens programmer.

Kronik: Danmark er rustet til at udvikle fremtidens klimaløsninger


"Vi har som land et stort potentiale, fordi fremsynede politikere, myndigheder, organisationer, forskere, virksomheder og iværksættere har satset massivt på forskning, udvikling og innovation på en række afgørende områder," skriver medlemmer af Innovationsfondens klimapanel i en kronik i Berlingske.

Video fra Klima Innotalk

Katherine Richardson, professor på KU og medlem af Innovationsfondens klimapanel, giver sit bud på, hvordan vi bremser den globale opvarmning.
Hanne Søndergaard, CMO og EVP i Arla og medlem af Innovationsfondens klimapanel, fortæller, hvad Arla gør for at blive mere klimavenlige.
Iben Krog Rasmussen, stifter og udviklingsdirektør i tænketanken Frej samt medlem af Ungeklimarådet, vurderer forskning og innovations betydning for klimaet.
Videohilsen fra EU's kommende klimakommissær, Frans Timmermans, til deltagerne ved fondens Klima Innotalk.

Se billeder fra Innovationsfondens Innotalk og video af hele arrangementet

Udvalgte grønne projekter

Fremtidens kvæg udvælges med DNA-markører og reagensglasbefrugtning


Nu skal det være muligt at udvælge de bedste kalve, længe inden de er født. Det vil reducere metanudslippet fra kvæg, forbedre foderudnyttelsen og sikre bedre mælkeproduktion.

Nu skal det være slut med tomme og halvtomme lastbiler på vejene


Godstransport med lastbiler kan udnyttes langt bedre, end det sker i dag. Et nyt forskningsprojekt skal gøre det muligt for godsbranchen at minimere kørsel med tomme og halvtomme biler og dele kapacitet.

100 mio. til hurtigere, grønnere internet


Behovet for ny infrastruktur med energirigtige bredbåndsløsninger er stort, og et nyt Grand Solutions-projekt med støtte fra Innovationsfonden skal nu styrke Danmarks førerposition på området.

Bio2oil: Fra slam til værdi


Spildevandsslam kan omdannes til et olieprodukt, som kan erstatte noget af det fossile olie, vi bruger. Slammet vil ingen savne, det ligger alligevel bare og forurener.

Optimal og hurtig placering af havvindmøller


Komplicerede matematiske modeller kan udregne den bedste placering af vindmøller i havvindmølleparker. Det betyder mere effektiv energiproduktion – og dermed vindenergi, der er endnu mere konkurrencedygtig i forhold til mindre klimavenlige energikilder.

Klimavenlig asfalt bliver udrullet i hele landet


Fra nytår rulles ny klimavenlig asfalt ud på statsvejene. Den nye asfalt reducerer vejens rullemodstand og nedbringer dermed CO2-udledningen. 
(artikel i Ingeniøren)

Aktuelle opslag

EuroHPC – Call Towards Extreme Scale Technologies and Applications
Deadline 14. januar


Digitalisation of the Public Sector – Research and Innovation Projects International Collaborations
Deadline 16. januar
Særligt erhvervsforskeropslag: Cirkulært byggeri
Deadline 30. april

Kalender

26. november, Copenhagen Business School 
Informationsmøde om Innovationsfondens ansøgningsmuligheder.


3. december, IT-Universitetet
Informationsmøde om Innovationsfondens ansøgningsmuligheder.

4. december, Danmarks Tekniske Universitet
Informationsmøde om Innovationsfondens ansøgningsmuligheder
4. december, Københavns Universitet
Informationsmøde om Innovationsfondens ansøgningsmuligheder.

5. december, København
Konference: Dansk AI teknologi der skaber værdi i dag


5. december, København
Matchmakingmøde om erhvervsforskeropslag om cirkulært byggeri (Realdania og Innovationsfonden).
LinkedIn
Twitter
Facebook
Website
Du modtager nyhedsbrevet, fordi du har tilmeldt dig via Innovationsfondens hjemmeside.

Læs nyhedsbrevet i din browser
Afmeld nyhedsbrev
Privatlivspolitik
Skriv til Innovationsfonden:
kontakt@innofond.dk

Copyright © 2019 Innovationsfonden
All rights reserved