Copy

Ledningsanvisning som gör skillnad

Som nätägare vill du naturligtvis undvika driftstörningar på dina nät i samband med markarbeten. Hur säkerställer du din trygghet som nätägare idag? 

Geomatikk arbetar med att skydda nedgrävda ledningsnät från driftstörningar till följd av markarbeten. Tjänsten kallar vi för ledningsanvisning och det omfattar mycket mer än att sätta ut kabel.
 
Ditt val av leverantör för ledningsanvisning är viktigt. Som experterna på området vill vi dela med oss av några värdefulla tips.

Få livekoll på alla markarbeten som påverkar ditt nät 

Tänk om du och dina kollegor direkt kunde se vilka markarbeten som pågår i närheten av era nät. Hur mycket tid skulle ni då spara på att leta information?
 
Med Geomatikks tilläggstjänst, GeoPortal, får ni tillgång till en omfattande databas som visualiseras i form av kartbilder. Den lättillgängliga informationen gör att ni snabbt kan ringa in den troliga orsaken till en störning och vidta rätt åtgärder. Med Geoportal får ni även spårbarhet på alla tidigare markarbeten.I kartvyn syns alla pågående markarbeten som påverkar era nät. GeoPortal samlar också kontaktuppgifter till gräventreprenören för att effektivisera kommunikationen mellan din verksamhet och den som utför markarbetet. 
 

Se till att gräventreprenören får rätt information och service 

Ledningsanvisning länkar samman den som äger infrastrukturen, nätägaren, och den som behöver veta var infrastrukturen finns, gräventreprenören eller frågeställaren, som vi brukar kallar denna grupp.
 
Ett viktigt led i att minimera antalet skador på näten är att ta reda på om frågeställaren får den information och service de behöver. I våras bad vi därför våra mest frekventa frågeställare att tycka till om våra tjänster. Vi vände oss till dem vars ärenden vi hade behandlat minst tio gånger under de senaste sex månaderna. Av totalt 639 tillfrågade svarade 467. 

Frågor i vår senaste kundundersökning 2015:
 
1) Hur upplever du bemötandet av vår kundtjänst?
2) Hur väl får du hjälp med ärendehanteringen och de frågeställningar som uppstår?
3) Blir du kontaktad av utsättaren för att boka tid?
4) Hur väl utförda anser du att utsättningarna är?
5) Har du fått tjänsten levererad i tid? 

På en 1-5 skala fick vi det genomsnittliga betyget 4,1.

 
Vi på Geomatikk är glada över det höga betyget och använder oss av resultatet för att ytterligare förbättra vårt arbetsflöde vid ledningsanvisning.
 

Säkra spårbarheten i kommunikationen med gräventreprenören

Noggrann dokumentation ökar tryggheten för dig som nätägare. Inte minst vid tvister. Som experter på ledningsanvisning, har Geomatikk utvecklat en arbetsprocess som förtydligar informationsflödet gentemot gräventreprenören.

För båda parters trygghet, ber vi gräventreprenören att signera att de har mottagit informationen i ärendet. Vi fotograferar också våra markeringar vid varje utsättning. Som kund hos oss, har du alltid tillgång till fullständig dokumentation om dina ärenden.
 
Vill du ha fler exempel på hur vi säkerställer kvaliteten i vårt arbetsflöde? Välkommen att höra av dig till oss på Geomatikk – experterna på ledningsanvisning.  

 
Kontakta oss så berättar vi gärna mer!


Geomatikk utsedda till ”National Champions"

Utmärkelsen European Business Awards tilldelas framgångsrika företag inom olika sektorer över hela Europa. Geomatikk Sverige AB har fått äran att representera Sverige inom kategorin Growth Strategy of the Year. Inspireras av alla framgångsrika företag som har valts ut på tävlingens hemsida. 
Läs mer >

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om ledningslokalisering som gör skillnad? Se filmen om Geomatikk.
Se filmen >

Ledningsanvisning

Ledningsanvisning på vårt sätt. Nollvision mot driftstörningar.
Läs mer

Inmätning

Med inmätta och digitalt dokumenterade nät får du koll på läget.
Läs mer

Kommunala grävtillstånd

Våra lösningar skyddar kommunens infrastruktur.
Läs mer

Geomatikk Sverige AB 

Strömmavägen 2
803 09 GÄVLE

Turebergs Allé 2
191 62 SOLLENTUNA

Almelunds Gård
Prästavägen 12
224 78 LUND
 

Telefon

026-123500
 

E-post 

info@geomatikk.se

Om oss

Geomatikk Sverige AB erbjuder tjänster och lösningar för ledningsanvisning i hela landet. Vi har på kort tid blivit den ledande aktören på marknaden och hanterar ca 150 000 ledningsanvisningar årligen. Sveriges största nätägare är våra kunder.

Avregistrera e-postadress
Se mailet i din webbläsare

Copyright © 2015 Geomatikk Sverige AB
All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp
www.geomatikk.se