Copy

Förebygg ledningsskador med effektiva, digitala processer

Avbrott i viktiga samhällsfunktioner på grund av grävskador kan påverka förtroendet för dig som leverantör. Effektiva, digitala processer i ledningsanvisningen förebygger skador och påskyndar reparationer och skadereglering om olyckan ändå är framme.

Med en digitaliserad ledningsanvisning har alla parter; nätägare, fälttekniker och entreprenörer, samma information i realtid.
 

GeoPortal ger dig full kontroll

För nätägare ger det digitala stödet GeoPortal full kontroll på alla ärenden. Geomatikk hanterar årligen cirka 200.000 ledningsanvisningsärenden för nätägare över hela Sverige. Alla dessa kan följas av nätägare, frågeställare och fälttekniker i realtid. Vid exempelvis ett avbrott går det snabbt att kontrollera om ett pågående arbete kan vara orsaken. Erfarna handläggare på vår kundmottagning följer upp och ser till att kommunikationen fungerar mellan alla inblandade. Den personliga kontakten är, trots alla digitala processer, fortfarande viktig.
 

GeoDig, en ny app för entreprenörer

Vi utvecklar ständigt våra digitala tjänster. Just nu pilottestar vi appen GeoDig som ger entreprenörer koll på ledningsanvisningarna i pågående arbeten. Appen är extra bra för de som har många och/eller stora markarbeten på gång samtidigt. Senare i höst lanseras appen för alla entreprenörer.
 

 

Se filmen om digitaliserad ledningsanvisning

I filmen berättar vi mer om digitala processer som förebygger nätskador. Se den!
 

 

Läs mer om ledningsanvisning

Hjälp vid planering av större projekt

Vid större och mer komplexa markentreprenader krävs extra god planering och kommunikation vid utsättningen. Till vår direktservice för projektplanering kan entreprenörer vända sig för att arbetet ska gå smidigt och som planerat.
 
Läs mer om projektplanering

Hur kan du ha nytta av oss?

Läs mer om våra tjänster för nätägare på Geomatikks hemsida.
Hör gärna av dig till mig om du vill prata om nyttan med av Geomatikks digitala tjänster i din yrkesroll.

Roger Lundgren
Vice VD, Sälj- och marknadschef
roger.lundgren@geomatikk.se
072-560 58 37

Geomatikk Sverige AB 

Hemsida
www.geomatikk.se

Telefon
026-12 35 00

E-post 
info@geomatikk.se
Om oss
Geomatikk skyddar samhällsviktiga ledningsnät. Vår kärnverksamhet, ledningsanvisning, förhindrar avbrott på t.ex. el-, tele- eller fibernät. Våra tjänster skapar nytta för nätägare, entreprenörer, kommuner och samhället i stort.

Avprenumerera
Se mejlet i din webbläsare

Copyright © 2020 Geomatikk Sverige AB
All rights reserved.