Copy
Lees de nieuwsbrief in uw browser

In deze nieuwsbrief

  • Project Dubbel Drents 
  • Project Verwaarden Groene Reststromen
  • Project eHealth 
  • Project Energietransitie
  • Bijeenkomst Cultuurexplosie
BEREIKBAARHEID TIJDENS CORONA 

Het Coronavirus treft ons allemaal. Wij wensen u veel sterkte in deze surrealistische, onzekere en voor velen verdrietige tijd. Ieder moet ook zijn weg vinden het werk en wellicht gezin draaiende te houden. Ook wij werken momenteel vanuit huis. U kunt ons desondanks blijven bereiken via info@gczwd.nl. 

Team Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe 

THEMA VOEDSEL

Project Dubbel Drents
 
Het project Dubbel Drents loopt op volle toeren. In de afgelopen maanden hebben diverse bakkers in Zuidwest Drenthe zich aangesloten. Op dit moment zijn er maar liefst 18 ondernemers en 31 verkooppunten in Drenthe! U vindt ze op www.dubbeldrents.nl. Naast brood is er ondertussen ook een Dubbel Drents triple biertje en wordt er gewerkt aan een mooie blonde variant. Het bier is o.a. te koop bij Mitra Visser in Zuidwolde, Slijterij bij Marcel Hoogeveen, Zuivelhoeve Zuidlaren, De Slijter te Borger, Slijterij Bij Thijs Vlagtwedde,  Mitra Overwinningsplein Groningen en Mitra Marsdijk Assen. 

Wist u dat wij ook onderzoeken of er Dubbel Drents producten gemaakt kunnen worden van de  boekweit die in Frederiksoord e.o. wordt verbouwd op de kolonie-akkers? 
Wilt u zich aansluiten bij de Dubbel Drents producten, dat kan via info@gczwd.nl.

THEMA CIRCULAIRE ECONOMIE  

Verwaarden Groene Reststromen 

 
Dit najaar informeerden wij u al over het bermgras project van de GCZWD. In onze regio zien wij bermgras niet als een restproduct (afval) maar als een grondstof. Een product waar je bijvoorbeeld plaat- en isolatiemateriaal van kunt maken. Diverse ondernemers, overheid en onderwijs participeren in de samenwerking en al snel kwam het idee naar voren om ook ander groen afval te hergebruiken. Gezien de grote kansen die hier liggen, de interesse vanuit de partners, maar ook de omvang van het project is besloten een projectleider op dit project te zetten. Sinds kort is Robert Ekkelenkamp aangetrokken en wordt op het gebied van onderzoek begeleid door Marit Stoffers (studente Windesheim). Hierbij wordt specifiek gekeken naar de benodigde hardware, software en diensten om de verwachte volumes te kunnen verwerken. Parallel doen ondernemers onderzoek naar de technische aspecten van het uit dit 'groene afval' te vervaardigen plaat- en isolatiemateriaal. Na afronding van dit proces zal een business case opgesteld worden. 
THEMA ENERGIE
Project Energietransitie 
 
GCZWD heeft zich aangesloten bij initiatiefnemers Rendo (Ntra) en gemeente De Wolden voor dit ambitieuze project. Ook hier willen wij ondernemers en burgers betrekken bij de energietransitie. Voor de regio Zuidwest Drenthe en de gemeente Hardenberg, Steenwijkerland en het Waterschap Drents Overijsselse Delta brengen wij de volumes groene reststromen in beeld, die ook deels als grondstof gebruikt kunnen worden voor vergisting van materiaal. Ook zal er gekeken worden naar isolatie van huizen en hybridepompen om het gasgebruik te laten dalen. Heeft u interesse in dit project, stuur dan een mail naar info@gczwd.nl
THEMA LEEFOMGEVING  
Project eHealth 

 
Het Drenthe College heeft twee containers die tegen elkaar geplaatst kunnen worden met daarin het (T)Huis van de toekomst. Dit huis wordt ingericht met sensoren voor en allerlei ontwikkelingen rondom domotica. Dat betekent dat we gaan kijken welke processen in en om het huis geautomatiseerd kunnen worden met slimme techniek. Zo kunnen senioren bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen. Medio september gaat dit project van start (even onder voorbehoud van de Corona ontwikkelingen).  Heeft u interesse om als ondernemer in dit project te participeren? Meld je dan aan via info@gczwd.nl

ALGEMEEN

Bijeenkomst Cultuurexplosie 


Op 3 maart jl. kwamen 60 deelnemers vanuit de Vitale Verenigingen De Wolden bijeen om te brainstormen over een structurele aanpak voor een duurzame toekomst. Hoe kunnen we verjongen,  zorgen voor voldoende vrijwilligers, met natuurlijk als hoger doel: hoe kunnen we onze verenigingen toekomstbestendig maken?  

Vier inspirerende sprekers brachten ons op vele ideëen. Binnenkort zullen we aan de slag gaan om uit al deze input tot een vervolg te komen. Wij danken de sprekers voor hun bijdrage!
  • Thijs Hazeleger-De Fanfarecoach is gespecialiseerd in het toekomstbestendig maken en houden van de vereniging
  • Ilona Kevelham, producente uit Zwolle, aanjager van nieuwe, frisse en broodnodige initiatieven op het gebied van jeugdtheater, community-art en cultuur
  • Freek van der Heiden, expert in buurtcultuur, burgerinitiatieven en amateurkunst
  • Anne Prins, enthousiast en inspirerend verenigingsadviseur

Meer weten over onze projecten? Stuur ons een e-mail

Website
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Word nu lid!
Deze nieuwsbrief delen?
Gebruik deze links:

http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F005abe5d958a%2Fvan-dubbel-drents-bier-tot-verwaarden-groene-reststromen&t=Van%20Dubbel%20Drents%20bier%2C%20tot%20verwaarden%20groene%20reststromen.

 

Over de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

De GCZWD verbindt onderwijs, overheid en ondernemerschap in de regio. Het doel: innovaties tot stand brengen, de economie stimuleren, onze dorpen en buurten leefbaar houden en ons gebied aantrekkelijk maken om te wonen, werken en ondernemen.
Copyright © 2020 Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, Alle rechten voorbehouden