Copy
Beste relatie,

Onlangs hebben wij allen van onze premier vernomen dat de huidige Corona-maatregelen tot minimaal 20 mei geprolongeerd worden. Dat betekent dat ook de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe zoveel mogelijk thuiswerkt.

Gelukkig zijn er vele digitale middelen om ons werk voor te zetten, we kunnen elkaar alleen niet ‘live’ ontmoeten. Dat betekent dat alle afspraken die aankomende maand mei gepland staan ófwel digitaal worden georganiseerd ófwel verschoven worden naar juni. Uiteraard hoort u van ons wat van toepassing is.

Ook heeft het dagelijks bestuur besloten dat de voorgenomen halfjaarlijkse themabijeenkomst van dit voorjaar in het najaar plaats zal vinden. Wij hopen u hiertoe voor de zomervakantie uit te kunnen nodigen.

Voor ons mensenmensen is het nog even volhouden deze weken! We kijken er naar uit u snel weer te ontmoeten.

Voor de komende periode gezondheid en veel zonnige weekenden gewenst (met een Dubbel Drents biertje?)

Team Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe


==============================================

Unsubscribe <<Mail Adres>> from this list:
https://gczwd.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=1fbf0cb176ad25c2f8587926a&id=12966bf50a&e=[UNIQID]&c=c1ab0c1a7d

Our mailing address is:
Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe Dijkhuizen 7 Ruinerwold, Drenthe 7961 AE Netherlands

Our telephone:
06 27 74 59 55

Forward this email to a friend:
http://us10.forward-to-friend.com/forward?u=1fbf0cb176ad25c2f8587926a&id=c1ab0c1a7d&e=[UNIQID]

Update your profile:
https://gczwd.us10.list-manage.com/profile?u=1fbf0cb176ad25c2f8587926a&id=12966bf50a&e=[UNIQID]