Copy

Samenwerken loont!  De GCZWD brengt ondernemers, onderwijs en overheden in de regio samen.
Het doel is om de leefbaarheid te vergroten en de lokale economie te versterken.

Lees de nieuwsbrief in uw browser
GCZWD.nl
Facebook
Twitter
LinkedIn


In deze eerste nieuwsbrief van het jaar, vindt u meer informatie over cultuur en de Wolden. 
Waarom VEPA uit Hoogeveen de Drentse onderneming van het jaar is geworden en blikken we terug op vorig jaar.
 

De beste wensen voor 2019!

In deze eerste nieuwsbrief van het jaar, vindt u meer informatie over cultuur en de Wolden, waarom VEPA uit Hoogeveen de Drentse onderneming van het jaar is geworden en blikken we terug op vorig jaar.


Dubbel Drents

In 2018 begonnen we op 4 januari met de aftrap van Dubbel Drents door gedeputeerde Henk Jumelet. Het jaar werd steeds succesvoller. Naast de bakkers in het Drentse Aa gebied doet Bakkerij Pepping uit Beilen en Westerbork ook mee en breidt het fenomeen zich steeds meer uit over de provincie.

‘Het brood smaakt voller, dat hoor ik van veel klanten.’ Richard Martens is de eigenaar van bakkerij Joost met vestigingen in Odoorn en Emmen. Hij heeft als één van de eerste bakkers in de regio ervoor gekozen om ál zijn broden van Drents graan te maken.
‘Natuurlijk speelt duurzaamheid ook een grote rol, er is minder CO2-uitstoot als de weg van het brood korter is. Ook klanten willen lekker eten dat op een eerlijke manier gemaakt wordt en daarnaast hoe leuk is het om te weten dat je brood eet van een graanveld net buiten het dorp?’

Naast Martens is Patrick Harms ook een van de aanjagers van Dubbel Drents. Harms is freelance bakker en daarnaast helpt hij bakkers met de overgang naar Dubbel Drents. ‘Soms kom ik even voorbakken en leg ik het verhaal achter Dubbel Drents uit. Pas geleden ben ik bij Coop Dunnink geweest in De Wijk. Zij hebben een eigen bakkerij in de winkel en gaan nu twee soorten Dubbel Drents brood verkopen.’ De baktarwe wordt geleverd door Geert Lindhols uit Zuidwolde, die naast baktarwe ook de eiwitrijke veldbonen verbouwd het meel wordt verwerkt in hybride vleesproducten en is ook zeer geschikt voor vegetarische producten ook maakt zich hard maakt voor de kringlooplandbouw. Mede daarom bracht Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma het bedrijf onlangs een bezoek.

Geert Lindenhols, burgemeester Roger de Groot en commissaris van de Koning Jetta Klijnsma


Vepa; voorloper in duurzame productie

Afgelopen jaar won Vepa de award voor Drentse Onderneming van 2018 en de Drentse Duurzaamheidsprijs. Met het terugbrengen van de CO2-uitstoot, het hergebruik van materialen en designmeubelen is Vepa inmiddels een van de meest vooraanstaande bedrijven in Nederland.


Van petfles naar meubel
Beeld: Vepa

 
Over elk aspect wordt nagedacht. ‘Deze pakdekens, die we gebruiken om onze producten te vervoeren, zijn ook gemaakt van ons eigen afvalmateriaal.’ Enthousiast vertelt Inge Wiekema over de visie van het bedrijf.

Vepa hanteert een nieuwe manier van produceren en dan is creativiteit en lef essentieel. Lef om in niet al te gangbare projecten te durven stappen. Een van die projecten is het hergebruik van bermgras.

Samen met de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe heeft Vepa gekeken of plaatmateriaal van bermgras een alternatief is voor spaanplaat. Uit onderzoek van de Gebiedscoöperatie blijkt dat hergebruik van bermgras een goede optie is om CO2-uitstoot te verminderen. ‘Ook omdat we met andere partijen samenwerken, is dit geen project dat morgen van start gaat. Uiteindelijk overstappen van spaanplaat naar bermgras vraagt om een forse investering. Er moet bijvoorbeeld een hele nieuwe machine worden aangeschaft. Maar het biedt ook kansen en mogelijkheden voor onze meubels en het past in onze filosofie.’

Voor meer informatie over het bermgrasproject kijk op de site van de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. Op de site van Vepa staat meer informatie over de lopende projecten en de geschiedenis van het bedrijf.

 
‘Cultuur is zoveel meer dan alleen kunst’

‘In 2017 was de cultuurexplosie De Wolden en van daaruit is zoveel positieve energie ontstaan, dat we dachten: hier moeten we mee verder’ Berber Jansen is een van de kartrekkers van  het project cultuur moet belangrijk blijven in de Wolden. ‘Want er is zoveel winst te behalen als je bijvoorbeeld projecten combineert door slimmer samen te werken.’
Er zijn meerdere partijen aangesloten zoals de bibliotheek, sportverenigingen en ondernemers. Het initiatief ontstaan vanuit de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, de gemeente en Welzijn De Wolden. Samen met alle partijen is er gebrainstormd en er zijn drie pijlers vastgesteld (zie ook de afbeelding). Het doel is om in 2019 een pakkende naam te bedenken en inwoners te benaderen voor de rol van ambassadeur.
  1. Samen sterker
  2. Cultuur is gezond
  3. Het verhaal van de Wolden

 
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de GCZWD of Welzijn De Wolden

 

Nog meer hoogtepunten van 2018:

  • Het project Bermgras heeft afgelopen voorjaar de publieksprijs gekregen tijdens het Duurzaam Drenthe Event.
  • In opdracht van de GCZWD heeft Rosanne van Baalen, sociaal geograaf  onderzoek gedaan naar de uitstoot van CO2 en de conclusie is positief. 
Bermgras biedt zeker een goede kans om CO2 te verminderen, dat levert niet alleen veel voordeel op in de directe leefomgeving maar ook financieel is het interessant voor bedrijven en overheden.
  • Rabobank Het Drentse Land en Stichting Welzijn De Wolden hebben zich als nieuwe leden bij ons hebben aangesloten.
  • Dankzij de aspergetelers is zes ton asperges verwerkt door Green Salads en in deze regio verkocht. Een ander voorbeeld van de korte voedsel keten en kringloopeconomie.
  • We kijken uit naar 2019 waarin we hopen op nog meer innovatieve samenwerkingsprojecten. De beste wensen!
 
 
 

Social media

Op onze website leest u wat wij doen en hoe wij werken aan onze thema's zoals energy & biobased economy, voeding & zorg, recreatie & toerisme in de regio. Ook vindt u er informatie over onze actuele projecten.
De gebiedscoöperatie is ook actief op Facebook en Twitter en verbindt mensen via LinkedIn  Klik hier of bovenaan deze nieuwsbrief op het betreffende icoontje als u betrokken wilt zijn.

Meer weten? Neem contact met ons op; stuur ons een e-mail.

                          


 

Ontvang ook deze nieuwsbrief!
Deze nieuwsbrief delen? gebruik deze links:
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fus10.campaign-archive.com%2F%3Fu%3D1fbf0cb176ad25c2f8587926a%26id%3D8572e06dcf&t=Een%20terugblik%20op%202018%20en%20de%20beste%20wensen%20voor%202019%21

 

Over de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe


De gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe verbindt onderwijs, overheid en ondernemerschap in de regio. Het doel: Innovaties tot stand brengen, de economie stimuleren, onze dorpen en buurten leefbaar houden en ons gebied aantrekkelijk maken om te wonen, werken en ondernemen.
Copyright © 2019 Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, Alle rechten voorbehouden