Copy
Lees de nieuwsbrief in uw browser

Beste relatie, 


Het was in het najaar van 2019 dat wij bij elkaar waren voor de kick off van het project om de samenwerking tussen Dubbel Drents en DrentsGoed streekproducten te versterken. Naar aanleiding van deze brainstorm zijn wij, met betrokkenheid van de Provincie Drenthe, aan de slag gegaan met een plan van aanpak voor het project. Wat zijn onze doelstellingen en ambities, waar zien we kansen, maar wat is ook ieders eigen terrein? Tevens is er besloten een projectleider aan te stellen. Verderop in de nieuwsbrief stelt zij zich voor. 

Onlangs hebben we een groep 'meedenkers' geïnformeerd over onze eerste analyse en vervolgstappen. Daarbij waren trouwens de eerste resultaten van de samenwerking al zichtbaar. Want Corona zorgt voor veel tegenslag en verdriet, maar is ook een kans gebleken voor de interesse voor streekproducten. Kortom; laten we verder varen op de aandacht die er nu voor de korte keten is (Support your locals!) en de energie gebruiken om onze beide organisaties gezamenlijk te laten floreren. 

Graag praten we je bij in deze nieuwsbrief, waarna we je in het najaar weer hopen te ontmoeten bij een volgende 'live' bijeenkomst. 

Stuur deze mail gerust door naar potentieel geïnteresseerden!  Alleen samen komen we verder....dat geldt ook voor de verdere ontwikkeling van onze streekproducten. 

Heb je zelf vragen of ideeën, neem contact met ons op!

Jan van Goor - Dubbel Drents
Thale Hulshof - DrentsGoed 

 
Ambitie Samenwerking  

DrentsGoed en Dubbel Drents, twee sterke streekproductenorganisaties in onze provincie. Waar kunnen we elkaar versterken en synergie realiseren? Met hulp van het projectteam borgen we regie en coördinatieop Drentse streekproducten, voorkomen we overlap en willen we hiaten invullen. De volgende 4 pijlers van samenwerking zijn gedefinieerd: 

Assortiment:  uitbreiden en /of combineren?
Marketing: afzet creëren, merkenbeleid, mediabeleid
Logistiek: werkbaar, efficiënt, duurzaam systeem distributie
Toeristisch recreatief:  herbeleving ambacht


Doelstellingen  
  • Bundelen regionale korte ketenactiviteiten 
  • Uitbreiden producenten & producten 
  • Vergroten naamsbekendheid Dubbel Drents Goed 
  • Vergroten massa (afzet / afnemers) 
  • Behalen logistiek voordeel 
  • Bijdrage bewustwording korte keten bij de consument
Zie jij kansen voor Dubbel Drents & DrentsGoed ?

Dit najaar komt er een vervolgsessie. Heb je concrete ideeën waar we nu al mee aan de slag kunnen? Neem dan direct contact met ons op. 
Nieuwe Projectleider
Sinds dit voorjaar is Marie-José Hooch Antink (53 jaar) aangesteld als projectleider voor de samenwerking tussen de twee streekproduct labels.  Marie-José is samen met haar man Rudi melkveehouder in Koekange. Daarnaast is ze werkzaam als financieel-administratief medewerker en volgt ze bovendien de opleiding Kennismanager en Docent Groen. Als projectleider helpt zij in het onderzoeken en stimuleren van de samenwerkings- mogelijkheden tussen DrentsGoed en Dubbel Drents en in het verbinden van de opgedane kennis en ervaring met andere regionale initiatieven waardoor de regionale economie versterkt.
  
Mail: marie-jose@mtshoochantink.nl
Telefoon: 06-20082736
Regiebureau POP heeft in samenwerking met haar netwerkpartners een speciaal themanummer uitgebracht over de boer in de keten.  De waarde van korte ketens is door de coronacrisis nu nog actueler. 

Natuurlijk, er was al aandacht voor korte ketens, mede door de LNV-visie over kringlooplandbouw en het rapport van de TaskForce Verdienmodellen. Maar door COVID19 staat dit thema nog meer in de belangstelling.

De coronacrisis treft de samenleving hard en zet oude vanzelfsprekendheden in een ander daglicht. Zo komen initiatieven met rechtstreekse verkoop aan de consument verder tot bloei. Steeds meer consumenten weten de weg naar de boerderij te vinden en te waarderen.
bron: www.netwerkplattenland.nl

PUUR EXLOO 
Nieuw - Welkomstpakket  
 
Puur Exloo (powered bij Landal) is een nieuw high end vakantieresort in Drenthe. De vakantiegasten worden bij aankomst in hun villa verrast met een heerlijk streekpakket vol lekkernijen van DrentsGoed en Dubbel Drents. 
DA'S MOOI   
Vaderdag Pakket 
 
Een heerlijk olijfbrood, twee biertjes en een stukje kaas! Dat is nog eens een lekker vaderdagcadeau. We zullen onze afnemers activeren dit pakket samen te stellen en te promoten.
Website
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Contact:
info@gczwd.nl
KvK: 60729805


This email was sent to <<Mail Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe · Dijkhuizen 7 · Ruinerwold, Drenthe 7961 AE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp