Copy
Lees de nieuwsbrief in uw browser

In deze nieuwsbrief

  • SNN aanvraag voor Bermgras project
  • Prijs voor Vlega-gehaktbal
  • Dubbel Drents bier
  • Themabijeenkomst

Biobased economy


Bermgras

 
Voor het project Bermgras is het tijd voor het schrijven van een Plan van Aanpak.
Hierin zullen twee punten worden belicht:
  • Het zo efficiënt mogelijk regionaal organiseren van het bermgras (in een hub), d.m.v. het slim combineren van software, hardware en diensten.
  • Een uitgebreider CO2 onderzoek, om beter in beeld te krijgen wat de resultaten zullen zijn bij het verwerken van (de totale hoeveelheid?) bermgras.
 
De GCZWD heeft een aanvraag voor procesgeld gedaan bij SNN. Deze is goedgekeurd!
Het procesgeld wordt gebruikt voor een EFRO aanvraag, welke onderzoek mogelijk maakt om van groene reststromen te komen tot de gewenste kwaliteit plaatmateriaal (voor kantoormeubelen) en spaanplaat (voor de bouw)
 

Boerenverstand


Onderzoek regionale samenwerking

Als afstudeeropdracht voor haar studie Dier- en Veehouderij heeft Marie José Hooch Antink onderzoek gedaan naar de functionaliteit van regionale samenwerkingsvormen.
Dit heeft zij o.a. gedaan door interviews en een ruim verspreide enquête.
De resultaten / conclusies zijn gepresenteerd op de Themabijeenkomst (meer hierover verderop in deze nieuwsbrief)
 

Korte keten

 

Veldbonen

In de nieuwsbrief van maart hebben we al verteld over de Vlega-gehaktbal.
Nu zijn Distrivers en Agraservice Lindenhols hiermee winnaar geworden van de XIC-Award (Cross-over Innovation Challenge), welke ieder jaar door o.a. Kennispoort Regio Zwolle wordt uitgereikt.
Het doel van deze challenge is het stimuleren van samenwerking en innovatie tussen verschillende branches.  De Natuur- en Milieufederatie Drenthe en Terra Meppel zochten mogelijkheden voor de (HELD)boon.  Het idee voor de verwerking kwam vanuit de GCZWD, die hieraan als aanjager heeft bijgedragen.
Deze samenwerking heeft geleid tot deze mooie prijs. Een opsteker voor de regio.

Meer informatie vindt u op https://xic19.kennispoortregiozwolle.nl/ en https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6550281378913624064


Dubbel Drents

De nieuwe opleiding Food, Life and Innovation gaat in augustus van start bij Terra Groningen. Studenten worden hier opgeleid tot Young Food Professional. Binnen de opleiding komen voeding, gezondheid, verkorte voedselketens en voedselproductie aan bod; onderwerpen die prima aansluiten bij de projecten van de GCZWD.
Naast Dubbel Drents broden, veldbonenmeel en asperges willen we ook kijken naar een Dubbel Drents bier. Een brouwer hiervoor is gevonden; het water komt uit de Drentsche Aa, het brouwgerst uit Noord-Nederland.
Studenten van Cibap Zwolle (creatieve MBO opleidingen) gaan aan de slag om een marketing- en communicatieplan op te stellen voor het Dubbel Drents bier. Deze kleine groep studenten (4 a 5) komt uit verschillende studierichtingen en gaat gezamenlijk het project uitvoeren. Wellicht dit najaar al de lancering van een Dubbel Drents bier.
 

Algemeen

 

Themabijeenkomst

In de nieuwsbrief van maart hebben we al verteld over de Vlega-gehaktbal.
Op 25 juni is bij de GCZWD een Themabijeenkomst gehouden.
Omdat de organisatie groeit, leek het ons goed om met belangrijke stakeholders uit het werkgebied van gedachten te wisselen over welke thema’s relevant en belangrijk voor de toekomst kunnen zijn om verder te ontwikkelen.
 
Ondanks de hoge temperaturen hadden zo’n 30 genodigden de weg naar het oude Raadhuis gevonden.
Marie-José Hooch Antink presenteerde de resultaten van haar onderzoek Regionale samenwerkingsvormen verbinden de regio. Wethouder Gerrie Hempen, gemeente De Wolden, en Eddie Veenstra, directeur Rendo, hielden een presentatie m.b.t. energietransitie in de regio.
Er werd afgesloten met een gespreksronde; de meningen en ideeën die hieruit naar voren kwamen zijn voor ons een goede leidraad om verder te kunnen met het ontwikkelen van onze thema’s.
Al met al een zeer geslaagde avond!
 

Wist u dat.....

-
  • Een samenwerkingsovereenkomst is gesloten met de aannemers Hunebouw uit Hoogeveen en Dijkhuis uit Hardenberg voor verder onderzoek?  Een mooie ontwikkeling voor het project Verwaarden van Groene Reststromen, die past bij de EFRO Proeftuinen aanvraag.
  • LTO Noord lid is geworden van de GCZWD?
  • Er twee nieuwe bestuursleden zijn? Het zijn Jan Wessel Huizing, LTO Noord, en Henry John Pos, Rabobank Drentse Land. Hij neemt de rol van bestuurssecretaris over van Martin Eising.Meer weten over onze projecten? Stuur ons een e-mail
 Word ook lid!

U bent van harte welkom.
 

Ontvang de nieuwsbrief
Word nu lid!
Deze nieuwsbrief delen? gebruik deze links:
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fus10.campaign-archive.com%2F%3Fu%3D1fbf0cb176ad25c2f8587926a%26id%3D1d8ec86878&t=%26Co.%20Jun.%20%2719

 

Over de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe

De GCZWD verbindt onderwijs, overheid en ondernemerschap in de regio. Het doel: innovaties tot stand brengen, de economie stimuleren, onze dorpen en buurten leefbaar houden en ons gebied aantrekkelijk maken om te wonen, werken en ondernemen.
Copyright © 2019 Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, Alle rechten voorbehouden