Copy

Duurzaam bodembeheer, verwerken van groene reststromen, glasvezel, start nieuwe projecten voor recreatie en toerisme en voor voedsel.

Lees de nieuwsbrief in uw browser
GCZWD.nl
Facebook
Twitter
LinkedIn

Geachte relatie,

Graag geven wij een update van onze projecten. In deze nieuwsbrief leest u meer over de korte voedselketen, bermgras, energie, precisielandbouw, sensortechnologie en gezonde regio.........


 

In deze nieuwsbrief:

  • Social media
  • Landschap, water, akkerbouw, veeteelt & voedsel
  • Energy & biobased economy
  • Gezonde regio, voeding, zorg & sociaal
  • Sensortechnologie
  • Recreatie en toerisme

Social media

Op onze website leest u wat wij doen en hoe wij werken aan onze thema's zoals energy & biobased economy, voeding & zorg, recreatie & toerisme in de regio. Ook vindt u er informatie over onze actuele projecten.
De gebiedscoöperatie is ook actief op Facebook en Twitter en verbindt mensen via LinkedIn  Klik hier of bovenaan deze nieuwsbrief op het betreffende icoontje als u betrokken wilt zijn.

Meer weten? Neem contact met ons op; stuur ons een e-mail.

 

Het jaar 2017 is een belangrijk jaar geweest voor de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. Er zijn veel activiteiten ontplooid en wij zijn momenteel met mooie innovatieve projecten bezig. In onderstaand bericht leest u hier meer over.
 

                                Projecten:

Landschap, Water, Akkerbouw, Veeteelt en Voedsel


Project precisielandbouw

Bemesting
Veehouders in De Wolden willen weten wat de opbrengsten zijn als ze hun land preciezer gaan bemesten. Ze hebben 14 hectare grond ter beschikking gesteld om testen te doen. Een scan heeft dit land minutieus in kaart gebracht: meting van organische stofgehalte, pH en elektrische geleiding. Studenten van Terra MBO Meppel en Aeres Hogeschool Dronten gebruiken deze gegevens om te onderzoeken wat de opbrengsten zijn als er pleksgewijs minder of helemaal niet wordt bemest. Bekalking en bemesting van de landerijen draagt bij tot minder nutriënten gebruik en een betere opbrengst. Oplevering  van het project is februari 2018 door de Terra studenten.

Project Verkorte Voedselketen

Voedselkansen in de regio
Paul Brinkman (grondlegger van La Place) heeft in het voorjaar 2017 de aftrap gedaan voor project Verkorte Voedselketen met als onderwerp de voedselkansen in de regio. Het betreft een RIF project en deze is gezamenlijk opgezet met het Terra Mbo Meppel, SVO Vakopleiding Food Zwolle en de Provincie Drenthe ondersteunt dit project. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn er gesprekken geweest met ondernemers uit de regio Zuidwest Drenthe. Besloten is het project te starten met het product veldbonenmeel (er lopen inmiddels al testen met diverse eindproducten). Verder zetten we in op groente uit de regio en op granen en baktarwe.
 
Project Dubbel Drents
Vanuit het Drentsche Aa-gebied is het Project Dubbel Drents ontstaan: Akkerbouwers en bakkers produceren eigengemaakte producten met ingrediënten uit het gebied en worden verkocht onder de naam Dubbel Drents; streekproducten puur van Drentse bodem. De Gebiedscoöperatie gaat in samenwerking met BIO economie Drentsche Aa kijken hoe we meerdere producten onder de merknaam Dubbel Drents in de markt kunnen zetten. We willen graag weer meer producten in de regio verwerken en afzetten.
 
Meer weten? Neem contact met ons op; stuur ons een e-mail.

Energie en Biobased Economy

Project bermgras


Stand van zaken
Per 1 september jl. is de heer Jurr van Dalen gestart als projectleider voor het project Verwaarden Bermgras. De Coöperatie houdt zich met name bezig met de afzetkant van het bermgras. Nieuw onderzoek wijst uit dat de vezels in het gras goed zijn te gebruiken als grondstof voor karton, houtvervangers en bodemverbeteraars.

Bijeenkomst bestuurders
Met een fotomoment met bestuurders van de gemeentes De Wolden, Hoogeveen, Hardenberg, Midden Drenthe, Meppel, Westerveld, het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) en de provincie Drenthe op 30 oktober jl. in Hoogeveen is nog eens de start van het project Verwaarden van Bermgras gemarkeerd. In de regionale pers is dit goed opgepakt.
De Gebiedscoöperatie heeft inmiddels de beschikking over gedroogd bermgras (uit Drentse Aa gebied) voor pilots en proeven.Onderzoek
Terra MBO Meppel gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn t.a.v. het maaibeleid, Aeres Hogeschool Dronten onderzoekt de business case en Avans Hogeschool is ook aangehaakt. Er liep al een onderzoeksproject over bermgras, met name de bedrijfskundige kant en dit kan voor onze ondernemers interessant zijn.

Toepassingen
Er staan bijeenkomsten gepland met de ondernemers en stakeholders (o.a. overheid) om het project een succesvolle voortgang te geven. Volgens Jan van Goor, coördinator van het samenwerkingsverband, is het vinden van concrete toepassingen de volgende stap. “Over de mogelijkheden van bermgras is al veel gezegd en geschreven, maar wij gaan het gewoon doen en komen we onderweg problemen tegen? Dan pakken we die aan.”

Project Energie

Samenwerking met Rendo
Binnenkort wordt een bijeenkomst in het kader van de energietransitie
georganiseerd met netwerkbeheerder Rendo en haar dochteronderneming N-tra
voor de ondernemers en inwoners van Zuidwest Drenthe met
als onderwerp groen gas en waterstof. De mogelijkheden van energie van duurzame bronnen nemen steeds meer toe en dit kan een economische kans betekenen voor onze regio.

Project Sensortechnologie

Voortgang aanleg glasvezel de Wolden
De aanleg van glasvezel verloopt in de Wolden voorspoedig. Momenteel is de helft van de aanleg in de gemeente gerealiseerd en in het jaar 2019 wordt verwacht dat het volledige netwerk is aangelegd. Dit biedt nieuwe en mooie mogelijkheden voor o.a. sensortechnologie, domotica, beveiliging van industrieterreinen en vele andere toepassingen. Glasvezel is een extra stimulans voor vestiging en behoud van bedrijven en inwoners. De Gebiedscoöperatie wil in 2018 een thema avond organiseren rond de nieuwe toepassingsmogelijkheden.

Meer weten? Neem contact met ons op; stuur ons een e-mail.

Gezonde Regio (Voeding, Zorg en Sociaal)

Project de Kracht van Ruinen                               

Samenwerking met Stichting Welzijn de Wolden
Dit betreft een samenwerking met Stichting Welzijn de Wolden, met focus op gezamenlijke doelen en gemeenschappelijke ambities. Het behelst ondermeer het welzijn van inwoners op een hoger plan te brengen, economische en maatschappelijke participatie te bevorderen. In deze samenwerking betekent dat de verbinding van de domeinen Onderwijs, Ondernemers, Overheid, Welzijn en Zorg. Op dit moment zijn we bezig met Project de Kracht van Ruinen.

Bijeenkomst
Op 15 januari a.s. vindt er een inspiratiebijeenkomst plaats in samenwerking met Stichting Welzijn de Wolden, met als gastspreker de heer Ferenc van Damme. De locatie is het dorpshuis ’t Neie Punt, Jan Wierengaweg 109 in Ruinen en het thema is samenwerking tussen bevolking en openbaar bestuur.


Wilt u meer informatie? Neem contact op met info@gczwd.nl of houd Facebook en Twitter in de gaten.


Recreatie en Toerisme 

Cultuur Explosie De Wolden                         

In 2017 heeft de Gemeente De Wolden bol gestaan van culturele activiteiten. Afgelopen jaar zijn er  verschillende vormen van cultuur de revue gepasseerd in De Wolden. Het was een cultureel topjaar dankzij de cultuurexplosie.. en de vrijwilligers. Bedankt!

Doelstellingen
We hebben als doel het culturele aanbod een vernieuwing en verbreding te geven en dit een structureel karakter te geven. We willen ons culturele aanbod goed op de kaart zetten voor bewoners van het gebied Zuidwest Drenthe, omliggende gemeentes en bezoekers aan Drenthe. We willen aan de Cultuurexplosie meer overhouden dan een herinnering! en dat is in 2017 zeker gelukt. Voor 2018 staan er wederom dergelijke explosies op stapel.

Rol Gebiedscoöperatie
De coördinatie van het project Cultuur Explosie De Wolden ligt in onze handen. Wij stellen ons netwerk ter beschikking om te komen tot mooie samenwerkingen. Daarnaast bewaken we het project qua financiën, kwaliteit en tijd.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met info@gczwd.nl of houd Facebook en Twitter in de gaten.

 


 

Ontvang ook deze nieuwsbrief!
Deze nieuwsbrief delen? gebruik deze links:
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fdf256dc5516a%2Fnieuwsbrief-gebiedscoperatie-zuidwest-drenthe&t=Nieuwsbrief%20Gebiedsco%C3%B6peratie%20Zuidwest%20Drenthe

 

Over de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe


De gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe verbindt onderwijs, overheid en ondernemerschap in de regio. Het doel: Innovaties tot stand brengen, de economie stimuleren, onze dorpen en buurten leefbaar houden en ons gebied aantrekkelijk maken om te wonen, werken en ondernemen.
Copyright © 2017 Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, Alle rechten voorbehouden