Copy
Utbildningar, nyheter och forskning som rör pedagogisk psykologi.
Se nyhetsbrevet i din webbläsare

Studiero och trygghet, pandemins påverkan på skolan och tips för anpassningar på gruppnivå som underlättar!

Här samlar vi sådant som intresserar och inspirerar oss. I terminens fjärde och sista nyhetsbrev hittar du en intressant granskning från Skolinspektionen, en aktuell undersökning från Skolverket, konkreta tips för att hantera alla individuella anpassningar och en spännande studie om utanförskap på fritids. Hoppas du hittar något som är användbart för dig! 

Vi är sju psykologer som jobbar i skola och förskola. Om du har frågor eller reflektioner får du gärna höra av dig till oss. Vill du bolla ideér om projekt eller söker handledning på plats eller via videolänk går det fint att mejla någon utav oss.

Vi fortsätter jobba med utbildningsdagen Pedagogiskt Ledarskap.
Just nu har du möjlighet att vinna två biljetter. Vinnaren kan delta på plats eller vara med helt på distans. Vi har fått till en jättebra lösning med en digital plattform som ger stora möjligheter att förbättra inlärningen. Vi samarbetar med ett produktionsbolag och ett företag som utvecklar digitala lösningar för konferenser. Detta kommer bli toppen! Du kan läsa mer om detta och se vilka som kommer att föreläsa på pedagogisktledarskap.se Har du några frågor så mejla Erik eller ring honom på 070-2363200.
Skolverket har med anledning av coronapandemin genomfört en undersökning för att få en bättre bild av skolpersonalens utmaningar inför läsåret 20/21. Här presenteras dessa utmaningar som bl.a. innefattar studiero, särskilt stöd och betyg. 
Som ensam lärare i klassrummet finns det en begränsad möjlighet att tillgodose antalet individuella anpassningar. Vi vill undvika att anpassningarna sker på bekostnad av undervisningens kvalitet. Här finns bra tankar och konkreta råd.
Här kan du läsa om en ny intressant fritidshems-studie med fokus på systematiskt utanförskap som pedagoger ofta inte märker. Artikeln ger också fem konkreta råd för att motverka att barn blir utanför. Vilket råd tycker du var mest användbart? 
Karolinska Institutets kompetenscenter för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, KIND,har firat 10 år. För att uppmärksamma jubileet ordnade KIND en fullspäckad dag med föreläsningar och diskussioner om framtidens möjligheter och utmaningar vid NPF.
Hur vet vi vad en grupp behöver? Hur kan vi tänka när vi försöker hitta en gemensam bas? Denna text handlar om hur vi kan hitta anpassningar på gruppnivå och därmed minska behovet av extra anpassningar på individnivå. Hur arbetar ni med detta?
Debatten om skolan ger ibland en mörk bild, med utbrett stök i klassrummen och stora brister i studiero och upplevd trygghet. Skolinspektionens granskning av "Skolors arbete med trygghet och studiero" ger en mer varierad bild. Vad gör de skolor som klarar detta?

Här hittar du mer information om utbildningar som vi erbjuder, och här hittar du mer info om våra handledningstjänster hör gärna av dig om du vill veta mer.

Somriga hälsningar!

Erik Rova 070-2363200 erik@pedagogiskpsykologi.se
Anton Sjögren 0730-301337 anton@pedagogiskpsykologi.se

Carin Lindgren  carin@rovasjogren.se
David Franzén  david@rovasjogren.se
Johan Långström  johan@rovasjogren.se
Veronika Älvhalla  veronika@rovasjogren.se
Lisa Braide  lisa@rovasjogren.se

Pedagogisk psykologi - Rova & Sjögren Psykologi AB

Copyright © 2020 Pedagogisk Psykologi, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp