Copy
View this email in your browser

הידיעון של מכון דש"א

אביב 2015

שלום רב
אנו שמחים להעביר אליכם עלון תקופתי זה אשר מציג עדכונים על פעילותנו לשמירה על השטחים הפתוחים בישראל.  העלון יופץ מידי רבעון ויספק מידע על הנעשה במכון.

מידע רב נוסף קיים ב
אתר מכון דש"א ואתם מוזמנים לעשות בו שימוש. נשמח לקבל מכם תגובות, שאלות והצעות בכל הנוגע למכון ולפעילותו.  

 
בברכת חג אביב שמח
צוות מכון דש"א
שטחים פתוחים - תמונת מצב בקליפת אגוז | יואב שגיא
יישום גישת שירותי המערכת האקולוגיות בתכנון ובניהול מרחב שקמה - מחקר חלוץ
גישת שירותי המערכת האקולוגית נועדה לשפר את ההפנמה של ערכים סביבתיים בתהליכי קבלת החלטות. מטרת המחקר, שנערך ביוזמת מכון דש"א, היא ליישם את התפיסה של שירותי המערכת האקולוגית ברמה אזורית, ככלי עזר לקבלת החלטות בשאלות מוגדרות, הנוגעות לתכנון ולניהול השטחים הפתוחים במרחב. ההתנסות בגישה זו עשויה לשמש דוגמא ולסייע להטמעת הגישה באזורים אחרים. 
מטרת הפרויקט הינה איתור, מיפוי וסיווג ארצי מרחבי של אתרים ובתי גידול ערכיים שאינם מוגנים, ואשר ההגנה עליהם קריטית לצורך קיום המגוון הביולוגי. הפרויקט מתמקד בשטחים קטנים יחסית (דונמים ספורים ואף פחות) ובמערכות שהן מקומיות ונקודתיות מטבען, כגון חמרה, כורכר, בריכות חורף, מערות, מצוקים, מעיינות ומליחות קטנות. מדובר באתרים המכילים מיני חי וצומח נדירים ונמצאים באיום בשל פעילות כלשהי או תכניות פיתוח ונדרשת פעילות כלשהי להגנה עליהם או לשיקומם.
למידע נוסף על הפרויקט
דוח מבקר המדינה בנושא משבר הדיור שפורסם לאחרונה, מצטט מספר פעמים מתוך מחקר שנערך במכון דש"א בשנת 2010 בנושא בחינת הצורך וההשפעות של הצעת הרפורמה בתכנון
מאז פורסמו במסגרת מכון דש"א שני מחקרים נוספים העוסקים בעתודות המגורים הקיימות:
פרסומים חדשים
אטלס הכורכרים
רכסי הכורכר בישראל מהווים בית גידול נדיר. הדוח הוכן בשיתוף עם קק"ל, רשות הטבע והגנים, אגף שימור סביבה וטבע בחברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה ומספק תשתית מידע הכוללת מיפוי עדכני של שטחי הכורכר בישראל ושימושי הקרקע בהם, הערכת מידת ההגנה הסטטוטורית עליהם והמלצות לשימורם.
תשתית זו תאפשר מעקב רב-שנתי אחר מצב בית הגידול הכורכרי, שחלקים גדולים ממנו מצויים באזורי הביקוש ונתונים תחת לחצי פיתוח מתמידים.
סקרי טבע ונוף ועוד
סקר טבע ונוף בגלבוע >>>
סקר טבע ונוף בדרום עמק זבולון >>>
פרויקט מעיינות הרי יהודה בשיתוף ארגון ידידי כדור הארץ
מדריך למיפוי צומח בישראל
מיפוי צומח הוא כלי חשוב המשמש לצרכי מחקר, פיתוח, שמירת טבע, ייעור ועוד. בעשורים האחרונים הפך המיפוי ל“כלי עבודה“ חשוב בניהול שטחים, בתכנון, בשימור מינים ובתי גידול, ובממשק. 

המדריך מציג שיטה ברורה למיפוי צומח מרחבי רציף, המבוססת על הגדרה של תצורות צומח ומינים שליטים. מופיעות בו הגדרות ברורות ודוגמאות גרפיות של מונחים אלה.
המדריך נועד ליצור שפה משותפת בין גופים העוסקים בתחום מיפוי הצומח ולפתוח אפשרות לאיחוד של מיפויים שונים, שלא התאפשר עד כה. 


ליצירת המדריך למיפוי צומח חברו קק“ל, רט“ג, המארג, רמת הנדיב ומכון דש“א (בליווי המשרד להגנת הסביבה). 
 
חוברת הסברה על החשיבות האקולוגית של אזורי הלס
מישורי הלס בצפון הנגב מהווים מערכת אקולוגית ייחודית, אולם רק 4% משטחים אלה מוגנים במסגרת שמורות טבע.

חוברת מידע חדשה, ביוזמת החברה להגנת הטבע ובשיתוף מכון דש"א, מרכזת את המידע הקיים על מישורי הלס בצפון הנגב, מאפיינת את חשיבותם האקולוגית, מגדירה את האיומים הקיימים עליהם וממליצה על פעולות הנדרשות על מנת לשמר שטחים אלו.

החוברת מיועדת לקובעי מדיניות, מתכננים, אנשי שטח ואנשי חינוך.
מחקרים חדשים
 
פתרון חסמים לעיבוד משמר - הצעת המחקר שהוגשה על ידי צוות המכון זכתה במימון במסגרת קול קורא של נקודת ח"ן 

ערכיות פנאי ונופש - עבודה מתודולוגית הנערכת בהובלת קק"ל, עם שותפים נוספים.

 
מחקרים בביצוע
 
שיטות וכלים להכוונת תכנון רגיש לערכיות שטחים פתוחים בישראל - סקירה של הידע והניסיון שנצברו בתחום, ניתוח תהליכי תכנון, ויצירת קשרים ושיתופי פעולה במטרה לקדם את הנושא בישראל.

מיסוי ושטחים פתוחים - השלכות שיטות מיסוי וארנונה על השטחים הפתוחים והמלצות לשינויים.
סקרים בביצוע
אגן נחל דישון | הרי ירושלים | אזורי הלס בצפון הנגב | סובב בקעת נטופה

יער קהילתי חורשים | עמק זבולון | ערכיות נחלים באגן הקישון

סקר בא"פ לכיש | סקר מיני צומח אדומים | חלוקת הנגב ליחידות אקולוגיות
ניטור צומח עבור המאר"ג וניטור צומח סביב ים המלח
>> למידע נוסף על הסקרים <<
כשהמתכנן פגש את הטבע
? איך מטמיעים מסדרון
יום עיון פורח במדבר
מכתב זה נשלח לכל החברים של מכון דש"א שנרשמו באתר המכון בכתובת www.dehse.org.il
מכון דש"א - דמותה של ארץ
הנגב 2 תל אביב 66186
03-6388700
דואר אלקטרוני edna@spni.org.il
אתר אינטרנט  www.deshe.org.il
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp