Copy
Nieuwsbrief februari 2017


Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van transformatie in het zorg-sociaal domein in de regio Midden-Holland. Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks.

Heeft u zelf nieuws op het gebied van de transformatie voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten! U kunt uw mail sturen naar info@transmuraalnetwerk.nl of jacqueline.blom@ghz.nl

Positieve gezondheid op de 3e brede conferentie 
Op maandag 6 februari vond de 3e conferentie plaats over de transformatie van het sociaal domein in de regio. Tijdens deze derde conferentie sprak Machteld Huber over Positieve Gezondheid;
'Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven'.
De mate van Positieve gezondheid werd zichtbaar gemaakt in het Spinnenwebdiagram. Lees meer
Alles wat je moet weten over: Gewoon Thuis  
In juni 2016 startten Eleos, het Leger des Heils en Kwintes het project Gewoon Thuis. Dit project heeft als doel kwetsbare burgers met een intensieve woon- en begeleidingsvraag thuis te kunnen ondersteunen én bewoners van beschermde woon- en opvangplekken eerder zelfstandig te kunnen laten wonen.
Deze beweging zorgt voor inclusie van burgers met een intensieve zorgvraag. Zij kunnen op hun eigen woonplek blijven wonen met de inzet van eigen kracht en middelen en daar waar ondersteuning geboden moet worden is dat integraal, op maat en doelmatig. Daarnaast zullen de wachtlijsten Beschermd Wonen kleiner worden waardoor ruimte blijft voor degenen die de beschermde woonvorm- en opvangplekken het hardst nodig hebben. Lees meer.
Uitnodiging werksessie inkoop 2018 Jeugdhulp en WMO 20 februari 
De gemeenten in de regio Midden Holland (Bodegraven, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de  inkoop 2018 voor Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. De contouren zijn tijdens het BOSD van 17 november jl. besproken en zullen eind januari voorgelegd worden aan de verschillende colleges. De gedeelde doelstelling is te komen tot een versimpelde (qua administratie, facturatie, bureaucratie) bekostigingssystematiek die duurzaam is op regionaal niveau en die innovatie, flexibiliteit en ontschotting stimuleert plus resulteert in lagere kosten. Lees meer.

Dag van het sociaal domein 
Tijdens deze dag ga je actief op zoek naar innovatieve en werkende vormen van samenwerken in het sociaal domein. Krijg inspiratie en handige tips om samenwerking te verbeteren op verschillende niveaus: binnen de gemeente - gemeente & aanbieders - in de regio. Lees meer.

Website en nieuwsbrief
Informatie over het Netwerk Transformatie Midden-Holland, de projecten en meer vindt u hier. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.
 
Facebook
Twitter
Website
LinkedIn
Copyright ©

Contactgegevens:
Postbus 1098/B 6.73 (postadres)
2800 BB GOUDA
Bleulandweg 10 (bezoekadres)
2803 HH GOUDA

T + 31 (0)182 50 55 34
E info@transmuraalnetwerk.nl

Uitschrijven    Gegevens wijzigen


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland · Postbus 1098/A600 · Gouda, ZH 2800 BB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp