Copy
Fyra nya projekt i InfraSweden2030
Webbinarium 15 maj: Automatiserat underhåll
Webbinarium 22 maj: Metoder för digital tillståndsbeskrivning
Webbinarium 12 juni: Digitala plattformar för anläggningsindustrin
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share

Fyra nya projekt i InfraSweden2030

Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen var temat för InfraSweden2030:s senaste utlysning som öppnade i oktober 2019. I april kom beslut från Vinnova om fyra projekt som fick stöd:

iBridge – Digitala och uppkopplade broar för en effektiv och intelligent förvaltning

Byggautomation – Armering

Smart flöde av tillgångsinformation för transportinfrastrukturen (SmartFlow)

Campus2030


Nästa utlysning från InfraSweden2030 öppnar i oktober 2020.

Webbinarinarieserien fortsätter

InfraSweden2030 fortsätter arbetet med att dela kunskap om innovationer i infrastruktursektorn genom en serie workshops, föredrag, möten och seminarier online. Ungefär en gång i månaden kommer du ha möjlighet att delta på distans i samtalet om framtidens infrastruktur.

Vi kommer använda olika upplägg beroende på ämne, allt ifrån rena föredrag till interaktiva workshopar. Webbinarieserien planeras av våra fokusområdesledare och innovationsledare.

Nästa webbinarium handlar om hur automatiserade och autonoma system kan förbättra underhållet av trafikinfrastrukturen.

Webbinarium: Automatiserat underhåll


Tid: 15 maj 13-14.30
Plats: Via Zoom, anmäl dig via vår webbsida

Agenda:
 
Introduktion Stefan Uppenberg, ledare för vårt fokusområde Klimatneutral transportinfrastruktur
 
Automatiserad vägdrift– Wiveca Wallqvist, RISE

Klimatmålen kräver en kraftig minskning av transporternas energiförbrukning. I urbana miljöer kan ökad gång- och cykeltrafik vara attraktiva alternativ; men för att dessa trafikslag ska kunna konkurrera behöver säker framkomlighet möjliggöras året om. Att säkerställa halkfria färdvägar är en grundpelare i detta arbete. När antalet förare minskar samtidigt som beredskapstiden på grund av klimatförändringarna behöver ökas, är självkörande drift- och underhållsfordon ett attraktivt alternativ för morgondagens städer. Projektet automatiserad vägdrift utvecklar autonoma underhållsfordon för stadsmiljö.

Autonoma drönare i samhällets tjänst- Jonas Didoff, LFV/G-fence

Fordonsautomation är på stark frammarsch sedan många år och elektriska flygplan och drönare finns faktiskt i verkligheten.På Örnsköldsviks flygplats bygger Luftfartsverket en test- och demonstrations-arena (LARC) för att utveckla framtidens fjärrstyrda och autonoma  flygplatser med fokus på hållbar infrastruktur, med el-flyg och drönare i samhällets tjänst. Presentationen är en ”aptitretare” för aktörer inom samhälle och industri kring den potential för samverkan som erbjuds på LARC och hur vi tar steget från forskning och demonstrationer till verklig samhällsnytta.

Uppföljande diskussion – modererad av Stefan Uppenberg

Missade du vårt webbinarium om erfarenheter av digitalisering och AI, 24 april?
En inspelning från webbinariet 24 april hittar du på vår webbsida

Webbinarium: Metoder för digital tillståndsbeskrivning av transportinfrastruktur 

Digitalisering av tillståndsbeskrivning av transportinfrastruktur är avgörande för en ökad effektivitet i driften av vårt transportsystem. Under webbinariet kommer flera projekt inom detta område och deras väg mot kommersialisering redovisas och diskuteras.

Webbinariet leds av Gunnar Johansson, ledare för vårt fokusområde Uppkopplad transportinfrastruktur

Tid: 22 maj 10.00-11.30
Plats: Via Zoom, anmäl dig via vår webbsida

Webbinarium: Digitala plattformar för anläggningsindustrin - nuläge och framtid

Projektet Digital [AI] Journey har försökt att kombinera perspektiv som utvecklats för processindustrin med anläggningsbranschens domänkompetens. Under webbinariet kommer vi diskutera hur anläggningsbranschens digitala karta kan komma se ut.

Webbinariet leds av Gunnar Johansson, ledare för vårt fokusområde Uppkopplad transportinfrastruktur

Tid: 12 juni 10.30-12.00
Plats: Via Zoom, anmäl dig via vår webbsida

Angående Covid-19
InfraSweden2030 följer utvecklingen och de rekommendationer som kommer från folkhälsomyndigheten. Programmets arbete har påverkats framförallt genom att vi fått flytta seminarier och sammankomster till webbaserade lösningar, som synes ovan. Vi arbetar dock på som vanligt, om än digitalt, med projektcoaching och innovationsstöd, och med att förbereda nästa utlysning. Tveka inte att höra av dig!
programkontoret@infrasweden2030.se

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp