Copy
Trendspaning på öppet hus 21 mars
FOI-dag tillsammans med Trafikverket 2 april
Shift2Rail presenterar resultat
Vinnovautlysning om uppkopplade transportsystem
Share
Tweet
Forward
Share
Samtal på förra årets öppna hus. Fotograf: Håkan Lindgren

 Öppet hus 21 mars

Vårt öppna hus hålls i år 21 mars kl 14-16 i Wallenbergaren i Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. Som vanligt sker öppet hus i anslutning till medlemsstämman

Öppet hus hålls i InfraSweden2030 varje vår för att ge möjlighet till nätverkande och samtal kring frågor som är aktuella för transportinfrastruktursektorn.

Program
Kl 13.30-14:00 Registrering, kaffe

Kl 14.00-15.00 Seminarium

Vi ägnar den första timmen på öppet hus till att spana på trender inom transportinfrastrukturområdet särskilt inom InfraSweden2030:s fokusområden klimatneutral transportinfrastruktur, uppkopplad transportinfrastruktur, konstruktionslösningar och byggmetoder, ökad produktivitet, och tillståndsbedömning, drift och underhåll.

Talare:

Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier, om de möjligheter och utmaningar som branschen står inför.

Lejla Cengic, Vinnova, om framtidens transportsystem och vad som händer inom andra strategiska innovationsprogram.

Gunnar Johansson, fokusledare för Uppkopplad Transportinfrastruktur, om hur infrasttrukturen behöver möta upp fordonsutvecklingen.

Camilla Byström, InfraSweden2030, om vad programmet åstadkommit hittills och vad som är på gång framöver.

Kl 15.00-16.00 Mingel

Möjlighet att nätverka med InfraSweden2030, våra medlemmar och gäster.

Anmäl dig till öppet hus
Inför trendspaning på vårt öppna hus kan vi tipsa om Trafikverkets omvärldsanalys 2018, som du hittar via denna länk

 Mot en hållbar och uppkopplad infrastruktur

Tillsammans med Trafikverkets portfölj Vidmakthålla bjuder InfraSweden2030 in till forsknings- och innovationsdag om hållbar och uppkopplad infrastruktur.

Syftet med forsknings- och innovationsdagen är att samla berörda aktörer för att diskutera och gemensamt arbeta med frågan om hur vi tillsammans kan identifiera, och implementera, de bästa lösningarna. Med utgångspunkt i kunskap om framgångsrika innovationsprojekt – hur man arbetat och vilka framgångsfaktorerna varit – går det att stärka förmågan att starta och genomföra projekt som leder till nytta och implementering.

Tid 2 april, kl 10.00-16.30
Plats Folkungakyrkan, Folkungatan 90 Stockholm
Program

09:30 Registering 
10:00 Välkomnande och syfte med dagen
10:15 Att mäta tillstånd på väg och järnväg – 
Var står vi och vart är vi på väg? 
12:00 Lunch
13:00 Demonstration och implementering – 
Introduktion och miniworkshop
14:15 Kaffe
14:30 Framgångsfaktorer och att överbrygga hindren – Introduktion och miniworkshop
15:15 Avslutande reflektioner
15:25 Avslutande ord
15:30 Mingel och utställning med bland annat dagens workshopresultat (för de som kan och vill)
16:30 Slut

Anmäl dig till FOI-dagen

Finansiering

 Effektiva och uppkopplade transportsystem

Genom programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) utlyser Vinnova stöd till projekt som bidrar till effektivt och hållbart utnyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter.  

Utlysningen stänger 11 juni. Läs mer via denna länk

Forskning

 Resultat från Shift2Rail

EU:s forskningsprogram Shift2Rail bidrar till att stärka den europeiska industrin, skapa jobb och utveckla ett hållbart sammanlänkat europeiskt järnvägssystem som möter morgondagens transportbehov.

En rapport från Shift2Rails resultat 2018 hittar du via denna länk

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp