Copy
Uppkoppling, Digitalisering, Automation och AI i transportinfrastrukturen
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share
Ny utlysning: uppkopplad transportinfrastruktur

Ny utlysning från InfraSweden2030

Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Rätt nyttjad kan digitalisering i dess olika former och tillämpningar skapa bättre förutsättningar för att planera, bygga, vidmakthålla och nyttja transportinfrastrukturen som en integrerad del i ett effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem.

Utlysningen riktar sig till organisationer som söker projektbidrag för att utveckla produkter, tjänster, processer, arbetssätt och affärs- och upphandlingsmodeller.  För att få stöd ska projekt handla om innovationer, tänkta lösningar som är nya eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden. Innovationsprojekt som får bidrag ska kunna leda till lösningar som har kommersiell potential och som ligger i linje med InfraSweden2030:s målsättningar.

Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor för perioden 2020-2022 med ett erbjudande om finansiering upp till 50%.

Läs mer om utlysningen

Utlysningsseminarier tillsammans med Smart Built Environment

I höst öppnar även det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment en utlysning. Eftersom det finns många spännande korskopplingar mellan InfraSweden2030 och Smart Built Environment så berättar vi om våra utlysningar under gemensamma seminarium runt om i Sverige.

Vi har samma koncept för alla seminarium, så det spelar ingen roll om du väljer att delta i Luleå, Göteborg, Linköping, Lund eller Stockholm.

Under seminariet får du utöver information om utlysningarna möjlighet att ställa frågor om hur du går till väga med din ansökan. Du får också aktuell information om vad som är på gång inom våra program. Om du vill får du möljighet att utveckla din idé och leta konsortiepartners med övriga deltagare.

Utlysningsseminarium - Hitta finansiering till ditt innovationsprojekt!
Läs mer och anmäl dig via länken för varje datum

Stockholm 12 november, 13-15

Lund 13 november, 13-15

Göteborg 15 november, 13-15

Linköping 29 november, 11.30-14

Luleå 18 december, 13-15

Fler aktiviteter i InfraSweden2030 hittar du i vår kalender

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp