Copy
Nya yrkesroller i en digital värld - mingel och inspiration 10 mars
Erfarenheter av AI-teknologi - workshop 17 mars
Innovation i kommuner och regioner - öppet hus 19 mars
Gender Data Gap - konferens 27 maj
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share

Nya arbetsroller i en digital värld - inspiration och mingel 10 mars


InfraSweden2030 och Smart Built Environment bjuder in till ett inspirationsmingel för att lyfta frågan om hur yrkesroller och kompetensbehov förändras när bygg- och transportinfrastruktursektorn blir alltmer digital.

Digitalisering, AI, uppkopplad infrastruktur och automatisering förutsätter inte bara nya tekniska innovationer utan behöver också nya kompetenser hos de som arbetar med byggnader och infrastruktur. På inspiration och mingel på eftermiddagen 10 mars kommer vi lyfta det kompetensbehov som vi ser på horisonten och höra från innovationsprojekt  i InfraSweden2030 och Smart Built Environment som redan sett hur yrkesroller förändras.

Inspirationstalare är Rebecka Carlsson, hållbarhetsentreprenör som medgrundat flera bolag. Hon är en av få svenskar som utbildats vid Singularity University på NASA, i hur vi kan använda exponentiella teknologier för att ta fram skalbara lösningar på vår tids största samhällsutmaningar. Hon har också arbetat som politiskt sakkunnig åt Sveriges vice statsminister och klimat- och miljöminister. Idag är hon VD för den hållbara affärsutvecklingsbyrån Heureka Ventures.

Eftermiddagen avslutas med ett mingel med möjlighet att fortsätta diskussionen, knyta nya kontakter och hitta fler spännande samarbeten

Tid: 10 mars, kl. 15-18
Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33 Stockholm

Anmäl dig till inspiration och mingel

Erfarenheter av digitalisering och implementering av AI-teknologi


InfraSweden2030 och Processindustriell IT automation, PiiA, bjuder in till workshop om teknologidriven verksamhetstransformation.

Processindustri och Bygg- och anläggningssektorn utgör betydande delar av svenskt näringsliv och arbetsmarknad. Båda industrier genomgår en digital transformation för ökad konkurrenskraft. Rambetingelserna skiljer sig åt mellan industrierna och man har kommit olika långt i transformationen mot AI.

Välkommen på morgonworkshop med kunskapsutbyte - man kan sällan kopiera andra, men väl låta sig inspireras av framgångsexempel och sura erfarenheter!

Agenda:

08:00 Välkommen - Skanska, PIIA och InfraSweden2030
08:05 Byggautomation - Ulf Håkansson, Skanska
08:20  Construction Factory – Peter Eriksson, Blue Insititute
08:45  Artificiell intelligens för byggmaskiner –  Lars Horn, Skanska Norge
09:00  Digitala Stambanan – Per Lundén, RISE
09:15  PIMM-DMA – Peter Wallin, PiiA
09:30  Avslutande kommentarer och förslag till nästa steg. Gunnar Johansson och Johan Nyström, InfraSweden2030

Tid: 17 mars, kl. 08:00 - 09:45
Plats: Skanska, Warfvinges väg 25, Stockholm

Anmäl dig till workshop digitalisering och implementering av AI

Innovation i kommuner och regioner på vårt öppna hus 19 mars

InfraSweden2030:s årliga öppna hus sker på Näringslivets hus i Stockholm på eftermiddagen 19 mars. I år fokuserar programmet på kommuners och regioners möjligheter till innovation i transportinfrastruktur.

InfraSweden2030 har genomfört en kartläggning av kommuners och regioners utmaningar kring och möjligheter till innovationsarbete inom transportinfrastruktur. Resultaten visade att det finns stora behov och en öppenhet för innovationer, men också att det finns liten samordning och att kännedomen om möjligheter inom t.ex.strategiska innovationsprogram är låg.

Förutom staten och Trafikverket så är kommuner de största beställarna av transportinfrastruktur i Sverige. InfraSweden2030 vill bidra till att innovationer inom alla våra fokusområden får större genomslag också på den kommunala nivån. Därför har vi valt att fokusera på regioner och kommuner under vårt öppna hus 2020.

Talare från Vinnova, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Smart Built Environment och ViableCities kommer visa på innovationsarbete som sker. Stefan Uppenberg, InfraSweden2030:s fokusområdesledare för klimatneutral infrastruktur, kommer djupdyka i resultaten från kartläggningen av kommunernas innovationsmöjligheter, och vi kommer få höra om transportinfrastrukturutmaningar från Malmö.

Varmt välkommen!

Tid: 19 mars, kl 14-16 (med tid för nätverkande efteråt)
Plats: Wallenbergaren, Näringslivets hus, Storgatan 19 Stockholm

Anmäl dig till vårt öppna hus 2020
Öppet hus ger en möjlighet att nätverka med andra i branschen. Foto: Tobias Ohls
Innan det öppna huset sker årets stämma i programmet. Det är InfraSweden2030:s medlemmar som sätter den övergripande agendan för programmet, och som väljer programmets styrelse på stämman. Att vara medlem i InfraSweden2030 är kostnadsfritt.

Läs mer om hur din organisation kan bli medlem.

Save-the-date
Gender Data Gap

Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen är kritiska utvecklingsområden, inte minst i InfraSweden2030:s utlysning ovan. De bygger på datahantering och för en hållbar framtid är det centralt att den hanteringen bidrar till ett inkluderande samhälle.

Forskare, ingenjörer och andra utvecklare som skapar tekniska lösningar behöver vara medvetna om inbyggd partiskhet i datahantering och dataklyftan mellan könen. Vi behöver aktivt förhindra vårt samhälle från att låsa sig i lösningar och processer som inte är inkluderande, och därmed inte är säkra.

Konferensen Gender Data Gap arrangeras av KTH:s kompetenscenter Road2Science. InfraSweden2030 medverkar bland annat tillsammans med Smart Built Environment och ViableCities.

Tid: 27 maj
Plats: Stockholm Waterfront Kongresscenter

Läs mer om konferensen Gender Data Gap
Fler aktiviteter i InfraSweden2030 hittar du i vår kalender

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp