Copy
Två nya fokusområdesledare i programmet
Webbinarium 11 juni: Coronakrisen och samhällsbyggnadssektorn
Webbinarium 12 juni: Digital tvilling av transportinfrastruktur
Digital projektverkstad med innovation i fokus
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share

Nya fokusområdesledare i InfraSweden2030

Från och med maj 2020 leds Tillståndsbedömning, drift och underhållsmetoder av  Hawzheen Karim och Konstruktionslösningar och byggmetoder av Beatrice Hällås.

Hawzheen Karim har bred och djup kunskap inom infrastruktursektorn. Han har mångårig erfarenhet från ledande positioner både som entreprenör och beställare, samt har disputerat inom området. De senaste åren har Hawzheen Karim ansvarat för Trafikverkets forsknings- och utvecklingsportfölj inom väg- och järnvägsunderhåll.

Beatrice Hällås projektleder strategiska samverkansuppdrag på AFRY (f.d ÅF). Hennes erfarenhet kommer från industri-, infra- samt offentlig sektor. Beatrice har haft uppdrag för Trafikverket, Göteborg Stad och Vattenfall under sina 11 år hos AFRY. Dessförinnan arbetade hon hos Länsstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Webbinarium: Hur kan Coronakrisen främja innovation i samhällsbyggnadssektorn?


Tid: 11 juni kl 13.00-14.30
Anmäl dig här

Coronaviruset har vänt upp och ner på tillvaron och samhällsbyggnadssektorn behöver nu ställa om för att framtidssäkra branschen. Branschinitiativet Nordic ConTech lanserar därför en serie webbinarier där vi ställer frågan: ”Hur kan vi på bästa sätt bygga bra samhällen i en förändrad värld”?

Agenda:
 
Hur påverkar digitalisering och AI samhället efter krisen?

Liksom i tidigare kriser ser denna kris ut att innebära en snabbt ökad användning av ny teknik. I detta fall är det digitalisering och AI som redan under krisen haft stor påverkan på samhället. Hur kan vi förvänta oss att det ser ut efter krisen? Hur påverkar det samhället i stort och i synnerhet samhällsbyggnadssektorn?

Talare: Göran Lindsjö
 
Digitaliseringens möjligheter för branschen i spåren av Corona

Panelsamtal med:
Ali Sadeghi, Trafikverket
Katarina Nylander, Spotscale
Mia Wahlstein, Midroc
 

Anmäl dig till webbinariet med Nordic ConTech

Webbinarium: Digitala tvillingar av nationell transportinfrastruktur leder till ett tekniksprång


Tid: 12 juni 10.30-12.00
Plats: Via Zoom, anmäl dig via vår webbsida

Världen rör sig i en ny industriell tid där digitalisering omvandlar samhället i område efter område. Digitaliseringen kommer också att förändra transportsystemen och vara en förutsättning för samhällets högt ställda krav på framtida transportinfrastrukturer. För Sverige är det en fråga som ytterst handlar om framtida konkurrenskraft.

Webbinariet leds av Gunnar Johansson, ledare för vårt fokusområde Uppkopplad transportinfrastruktur

Agenda

10.30 Kort introduktion av Gunnar Johansson

10.35 Insikter och förslag på inriktning för anläggningsbranschens digitala resa mot plattformsekonomi, robotisering och AI. Peter Eriksson, Blue Institute.

11.05 Paneldiskussion 

  • Pontus Gruhs, Strateg på Trafikverket
  • Staffan Hintze, Chef för forskning och utveckling på NCC
  • Ulf Håkansson, Teknisk direktör Skanska Sverige
  • Hampe Mobärg. Maskinentreprenörerna

11.55 Avslut av Gunnar Johansson

12.00 Gemensam digital lunch för de som vill och har tid

Anmäl dig till webbinariet
Missade du något av våra tidigare webbinarium?
Inspelningar:

Digitalisering och AI
Automatiserat Underhåll
Digital Tillståndsbeskrivning

Projektverkstad med innovation i fokus


Ett urval av InfraSweden2030-projekt deltog 3 juni i en projektverkstad via Zoom. Projekten arbetade i grupper och diskuterade utmaningar för att nå fram till innovation och implementering av nya lösningar, hur man kan arbeta för att etablera bra innovationsteam, och värdet av bra hisspitchar.

I varje grupp deltog en fokusområdesledare eller innovationsledare från InfraSweden2030 för att lyssna och notera vilka utmaningar våra projekt står inför, så att programmet kan utvecklas för att hjälpa projekten möta dem.

Två exempel på hisspitchar från projektverkstaden (länkar till projekt)

Skakar det i vitrinskåpet vid tågpassage? Vi undersöker nu möjligheter att förutsäga vibrationer i pålade byggnader, så att detta kan undvikas redan vid ritbordet

Motorvägar och järnvägar skapar barriärer för cykel- och gångtrafik. För att bestämma vilket av olika alternativ för nya motorvägar och järnvägar är bäst behövs det metoder för att mäta de effekter som dessa barriärer har. Jag håller på med att utveckla en sådan metod. Den kan bidra till att det blir färre barriärer i våra städer vilket kan få fler att välja att gå och cykla.
 
Angående Covid-19
InfraSweden2030 följer utvecklingen och de rekommendationer som kommer från folkhälsomyndigheten. Programmets arbete har påverkats framförallt genom att vi fått flytta seminarier och sammankomster till webbaserade lösningar, som synes ovan. Vi arbetar dock på som vanligt, om än digitalt, med projektcoaching och innovationsstöd, och med att förbereda nästa utlysning. Tveka inte att höra av dig!
programkontoret@infrasweden2030.se

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp