Copy
InfraSweden2030-projekt på Transportforum
Finanisering för uppkopplad transportinfrastruktur
Finansiering för internationella projekt om rörlighet i städer
Save-the-date: stämma och öppet hus 19 mars 2020
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share
Transportforum sker årligen i VTI:s regi, på Linköping Konsert & Kongress

Möt InfraSweden2030-projekt på Transportforum 2020

8-9 januari 2020 hålls Transportforum i Linköping. Transportforum arrangeras av VTI och vänder sig till både offentliga och privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige.

Flera projekt som fått stöd via InfraSweden2030 är med på Transportforum 2020. Följ länkarna nedan för att läsa mer.

Körbarhetsanalys av järnvägsignalsystem, 8 januari kl.15.30

Förarlös snöröjning av cykel- och gångbanor, 8 januari kl. 15.30

Produktivitet och kvalitetsutveckling i anläggningssektorn – en fråga om index, 9 januari kl. 11


Effekter av transportinfrastrukturens barriärer på olika samhällsgrupper, 9 januari kl. 14

Mobility Hubs – Ett ramverk för en ny generation av mobilitetsstationer, 9 januari kl. 14

Väl mött i Linköping!

InfraSweden2030:s öppna utlysning: uppkopplad transportinfrastruktur

Finansiering
Utlysning öppen till 4 februari 2020!

Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor för perioden 2020-2022 med ett erbjudande om finansiering upp till 50%.

Mer information hittar du på www.infrasweden2030.se/utlysningar

JPI Urban Europes utlsyning öppnar snart, med stöd från 16 länder.

Finansiering
JPI Urban Europe ger stöd till hållbar rörlighet i städer

Snart öppnar JPI Urban Europe's utlysning ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC) som syftar till att skapa testa lösningar och strategier för hållbar rörlighet i städer. I utlysningen har 16 länder gått ihop för att stödja transnationella forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till att förbättra städers mobilitet och tillgänglighet.

I samband med utlysningen anordnas ett matchmakingevent 17 januari 2020 på Ljusgården i Stockholm hos IQ Samhällsbyggnad. Eventet är ett samarbete mellan IQ Samhällsbyggnad, JPI Urban Europe, Energimyndigheten, Vinnova och Formas och ett tillfälle för dig som vill veta mer, ställa frågor, diskutera, och framförallt hitta projektpartners inför en eventuell ansökan.

Läs mer och anmäl dig på IQ Samhällsbyggnads webbsida

För dig som är på andra sidan atlanten anordnas också ett matchmaking event den 13 januari 2020 på Sveriges ambassad i Washington, D.C., USA, tillsammans med National Science Foundation (NSF). Eventet hålls i anknytning till Transportation Research Board Annual Meeting (TRB) och deltagare kommer att ha möjlighet att dela sina idéer och tillsammans med deltagande forskare och intressenter utforska möjligheter att utveckla ett gemensamt konsortium.

Läs mer och anmäl dig på JPI Urban Europe's webbsida
 

Save-the-date
Öppet hus och medlemsstämma 19 mars 2020

InfraSweden2030:s årliga öppna hus sker i Stockholm på eftermiddagen 19 mars, direkt efter medlemsstämman. Till stämman kallas alla medlemmar, och det öppna huset är till för alla med intresse för framtidens transportinfrastruktur. Mer information kommer men spara datumet i kalendern redan nu!

Det är InfraSweden2030:s medlemmar som sätter den övergripande agendan för programmet, och som väljer programmets styrelse på stämman. Att vara medlem i InfraSweden2030 är kostnadsfritt.

Läs mer om hur du kan bli medlem.
 

Fler aktiviteter i InfraSweden2030 hittar du i vår kalender

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp