Copy
mars 2018

Möt ledarna
för våra fokusområden

Innovationsseminarierna sätter igång

Missa inte
öppet hus 22 mars

Fokusområdena har fått ledare

Fyra av våra fem fokusområden har nu fått ledare som ska samla en grupp kring sig under våren för att kunna driva utvecklingsagendan framåt. Vill du vara med i arbetet? Ta kontakt med ledarna!
Maria Borgren leder fokusområdet Klimatneutral Infrastruktur
Jag är hållbarhetschef på WSP Sverige. Mitt uppdrag är att ytterligare stärka WSP:s position inom hållbar samhällsutveckling. Mitt ansvarsområde omfattar alla dimensioner av hållbarhet,  samt innovationsfrågor. Jag kommer närmast från den statliga utredningen Kommittén för modernare byggregler, där jag arbetat med förslag för att minska miljö- och klimatpåverkan från byggprocessen. Dessförinnan var jag energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier, där jag var med och lyfte frågan om klimatpåverkan från byggandet.

Jag har forskarbakgrund och trivs bäst när jag får kombinera mitt intresse för FoU med mitt engagemang i hållbarhetsfrågor.


– Maria Brogren
maria.brogren@wsp.com 
076-136 0910

 
Peter Ekdahl leder fokusområdet Konstruktionslösningar och byggmetoder
Jag har en bakgrund som civilingenjör Väg&Vatten från Lund. Därefter doktorerade jag inom Väg & Trafikteknik. Idag är jag affärsområdeschef på Ramböll med fokus på vägdimensionering, materialfrågor, vägunderhåll, vägmätning, LCC och Asset Management. Jag har också det övergripande ansvaret för Rambölls utvecklingsarbete i Sverige inom Infrastruktur (väg, järnväg, geo, bro och landskap). Jag har ett starkt intresse för forskning och utveckling och har som ledstjärna att alltid på bästa sätt verkligen implementera det vi utvecklat. 

– Peter Ekdahl
peter.ekdahl@ramboll.se
070-661 7826
Johan Nyström leder fokusområdet Ökad Produktivitet
Foto: Tobias Ohls
Jag är forskningsledare vid den Transportekonomiska avdelningen på VTI. Vi sitter på KTH Campus. Mitt ämne heter Kontraktsekonomi i transportsektorn, där vi har identifierat att en nyckel i utvecklingen av anläggningssektorn är upphandling och kontrakt.

I slutänden är det kontraktet som styr vad entreprenörerna kommer att leverera. För att stärka produktiviteten i sektorn måste nytänkande i kontrakten värdesättas. Brister beställaren i detta, genom att inte ge affärsmässiga förutsättningar för nya lösningar, kan vi inte förförvänta oss innovationer. Runt mig har jag en växande grupp av forskare, allt från professorer till doktorander!


– Johan Nyström
johan.nystrom@vti.se
070-878 0383
Anita Ihs leder fokusområdet Tillståndsbedömning, drift & underhåll

Jag arbetar på VTI och är sedan 2013 chef för avdelningen Infrastruktur, som består av enheterna Väg- och banteknik, Drift- och underhåll, Krocksäkerhet samt Mätteknik och Verkstad. Som avdelningschef sitter jag i VTI:s ledningsgrupp. Jag började som forskare på VTI för drygt 20 år sedan, då med inriktning på vinterväghållning. Senare blev det mer forskning kring effekter av vägars tillstånd för trafikanterna, även en del kring säkerhet vid väg- och banarbeten. Som forskare jobbade jag både med nationella projekt och EU-projekt. 2009 blev jag forskningschef för enheten Drift- och underhåll.

Jag har tidigare varit VTIs Research Coordinator i FEHRL (Forum of European Highway Road Research Laboratories, http://www.fehrl.org) och numera sitter i FEHRLs Executive committee. Jag sitter i styrelsen för branschprogrammet BVFF (Bana väg för framtiden, http://bvff.se). Jag är också ordförande för NVFs Utskott Drift- och underhåll (, Nordiska vägtekniska föreningen, http://www.nvfnorden.org ).

Jag är utbildad civilingenjör inom teknisk fysik och elektroteknik och har disputerat inom området tillämpad fysik vid Linköpings universitet.


– Anita Ihs
anita.ihs@vti.se
013-20 40 31

Nu startar innovationsseminarierna i våra fokusområden

Under 2018 planerar InfraSweden2030 hålla innovationsseminarier i programmets fokusområden. Seminarierna kommer att visa de mest relevanta ämnena för branschen, och föra samman aktörer från olika sektorer för att skapa idéer till innovationsprojekt.

I samband med den senaste utlysningen från InfraSweden2030 var programkontoret ute på möten i olika delar av Sverige och berättade om utlysningen och vikten av samverkan för innovation. Något som märktes tydligt under mötena var hur värdefullt deltagarna tyckte det var att träffas och ha tid att prata med varandra om idéer till innovationer.

InfraSweden2030 vill ta fasta på de goda erfarenheterna av matchmaking och kommer därför, via våra fem fokusområden, bjuda in till innovationsseminarier under året.
Det första innovationsseminariet i Ökad produktivitet
sker 11 april, kl 14-16 på KTH.
Då kommer bland annat Anläggningsforum att presenteras: ett gemensamt utvecklingsarbete som bedrivs av Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik & Designföretagen.

Läs mer och anmäl dig här

Välkommen till
InfraSweden2030 öppet hus 2018!

Årets öppna hus har temat framtidens transportinfrastruktur. Väkommen för att höra om var forskningsfronten ligger och för att diskutera branschens utmaningar och möjligheter. 

Tid: 22 mars, kl.14.00 - 16:00
Plats: Wallenbergsalen i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

13:30 - 14:00 Registering14:00 - 15:00   Program
 • Transportinfrastrukturens roll i samhällsutvecklingen,
  Svante Hagman, ordförande i styrelsen för Sveriges Byggindustrier.
   
 • Vilken roll spelar marknadens aktörer i utveckling av framtidens transportinfrastruktur?
  Lars Spångberg, bitr Underhållsdirektör TrV, Ulf Håkansson, FoU-chef Skanska, Johan Silfwerbrand, professor Byggvetenskap KTH, Håkan Andersson, Utvecklingschef Sweco. 

   
 • InfraSweden2030:s roll för att ta fram innovationer.
  Camilla Byström, programchef
   
 • Samverkan och konkurrens, möjligheter och utmaningar,
  Paneldebatt

15:00 - 16:00   Tilltugg och möjlighet till nätverkande

Det går fortfarande bra att anmäla sig, via länken nedan
 
Foto: Håkan Lindgren

 InfraSweden2030


Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten i samband med den förra regeringspropositionen och det har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.


 

 

Läs mer om programmet på infrasweden2030.se och kontakta oss gärna!
 
Copyright © 2018 INFRASweden2030, All rights reserved.


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp