Copy
februari 2018

Välkommen till öppet hus 22 mars 2018

Högt söktryck på senaste utlysningen

Innovationsseminarier i fokusområden

Välkommen
till InfraSweden2030 öppet hus 2018!

Årets öppna hus har temat framtidens transportinfrastruktur. Väkommen för att höra om var forskningsfronten ligger och för att diskutera branschens utmaningar och möjligheter. 

Tid: 22 mars, kl.14.00 - 16:00
Plats: Wallenbergsalen i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

13:30 - 14:00 Registering

14:00 - 15:00   Program

  • Svante Hagman, ordförande i styrelsen för Sveriges Byggindustrier: Transportinfrastrukturens roll i samhällsutvecklingen
  • Lars Spångberg, bitr Underhållsdirektör TrV, Ulf Håkansson, FoU-chef Skanska, Johan Silfwerbrand, professor Byggvetenskap KTH, Håkan Andersson, Utvecklingschef Sweco: Vilken roll spelar marknadens aktörer i utveckling av framtidens transportinfrastruktur?
  • Camilla Byström, programchef:  InfraSweden2030:s roll för att ta fram innovationer
  • Paneldebatt: Samverkan och konkurrens, möjligheter och utmaningar

15:00 - 16:00   Tilltugg och möjlighet till nätverkande

Anmäl dig här

Högt söktryck på senaste utlysningen

Många innovationsprojekt sökte stöd för att skapa resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur
Vinterns utlysning från Vinnova och InfraSweden2030 väckte stort intresse. Sextiosju projektansökningar har kommit in. 17 april meddelas vilka av dem som får stöd.

Utlysningen Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur hade en totalbudget för att ge 36 miljoner kronor i stöd till innovationsprojekt. När utlysningen stängde 14 februari hade ansökningar för sammanlagt över 100 miljoner kronor kommit in. Beslutet om vilka av ansökningarna som ska beviljas fattas av Vinnova, och ska vara klart i mitten av april.

Projekten som eftersöktes i den här utlysningen var sådana som ska utveckla transportinfrastrukturen i en rad olika områden, exempelvis konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift och underhåll. Utlysningen sökte också projekt som syftade till att sammanlänka informations- och transportinfrastruktur.


Nästa utlysning från InfraSweden2030 öppnar till sommaren.

Innovationsseminarier i fokusområden

Under 2018 planerar InfraSweden2030 hålla innovationsseminarier i programmets fokusområden. Seminarierna kommer visa de mest relevanta ämnena för branschen, och föra samman aktörer från olika sektorer för att skapa idéer till innovationsprojekt.

I samband med den senaste utlysningen från InfraSweden2030 var programkontoret ute på möten i olika delar av Sverige och berättade om utlysningen och vikten av samverkan för innovation. Något som märktes tydligt under mötena var hur värdefullt deltagarna tyckte det var att träffas och ha tid att prata med varandra om idéer till innovationer.

InfraSweden2030 vill ta fasta på de goda erfarenheterna av matchmaking och kommer därför, via våra fem fokusområden, bjuda in till innovationsseminarier under året. Seminarierna kommer hållas runtom i landet, där branschen finns.

Mer information om seminarierna kommer framöver i nyhetsbrev och via www.infrasweden2030.se

Väl mött!
Foto: Håkan Lindgren

 InfraSweden2030


Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten i samband med den förra regeringspropositionen och det har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.


 

 

Läs mer om programmet på infrasweden2030.se och kontakta oss gärna!
 
Copyright © 2018 INFRASweden2030, All rights reserved.


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp