Copy
Nyheter från InfraSweden2030
Share
Tweet
Forward
Share
Beslut om projektfinansiering meddelas den 31 mars


Utlysningen "Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur" stängde i februari och vi har fått in 37 ansökan.

Vad händer nu?
Vinnovas bedömningsprocess påbörjades direkt efter att utlysningen stängts. Det går inte att ändra eller fylla i några nya uppgifter, ansökan kan bara kompletteras om Vinnova ber om det.
Som första steg sållas och uteslutas de ansökningar som ej uppfyller utlysningens formaliakrav. Ansökningar som uppfyller formaliakraven fördelas bland medlemmar i Vinnovas bedömningsgrupp för att påbörja den formella granskningen.
 
Beslut meddelas den 31 mars och projekten som får beviljad finansiering får starta mellan 31 mars 2022 och 31 maj 2022.

Läs mer om processen hos Vinnova
Öppet Hus 2022 - Tema: Innovationstävlingar

Datum och tid: 24 mars 2022 kl.14:00 - 15:00

I år fokuserar InfraSweden2030:s Öppet hus på hur innovationstävlingar kan skapa nytta för kommuner och andra infrastrukturägare och hur de kan användas som verktyg för att nå klimatneutral transportinfrastruktur. 

Förutom staten och Trafikverket så är kommuner de största beställarna av transportinfrastruktur i Sverige. Genom att utveckla kunskap och stimulera innovationer ökar möjligheterna till klimatförbättrat byggande som skapar nytta för medborgarna. Vi belyser och diskuterar hur innovationstävlingar kan vara ett verktyg för att få till klimatneutralitet inom anläggningssektorn.

Vi välkomnar som talare:

Erik Borälv, programledare öppen innovation, Vinnova
Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg, Peab
Lars Redtzer, chef branschutveckling, Byggföretagen
Maria Brogren, Innovations- och forskningsråd, Sveriges Ambassad i Washington, DC
Nils Blom, projektledare för innovationstävling elektrifiering, trafikkontoret, Stockholms stad

Läs mer om programmet och anmäl dig
IoT Bridge - Digitala och uppkopplade broar

Företaget IoTBridge beviljades finansiering för projektet iBridge vid InfraSweden2030:s utlysning våren 2020. Syftet med projektet var att kartlägga förvaltning av broinfrastruktur samt att demonstrera en lösning för en digital monitorering. Den digitala lösningen består av sensorer som monteras på brokonstruktionen, algoritmer som kan beräkna vissa egenskaper av bron, allt kopplat till en analytisk plattform. Projektet genomfördes i samarbete med Trafikverket, Trafikkontoret i Stockholm och KTH.

Resultatet av kartläggningen som gjordes i projektet gav en god insikt om vilka tillfällen ett digitalt beslutsstöd kan skapa värden. Kombinationen av de tekniska och verksamhetsmässiga aspekterna gav en god orientering om inriktningen på företagets framtida affärsutveckling.

"Efter iBridge-projektet investerade vi i vår analytiska plattform och fick vårt första kommersiella uppdrag sommaren 2021. Vetenskap och teknik är en sak men att agera som en trovärdig kommersiell aktör är något annat. Men de erfarenheter vi nu har bedömer vi att bolaget har en stor potential.Vi är redan i dialog med ett par nya kunder.", säger Gunnar Johansson från IoTBridge.
Läs mer om iBridge och projektets resultat
Bygg kompetens - värdet av intelligent drift och förvaltning

Datum och tid: 25 mars kl.11:45 - 12:45

Hur får vi till ett ”smart” underhåll av fastigheter och infrastruktur? Hur kan vi hålla dokumentationen uppdaterad mellan överlämningarna i processen? Vilka värden skapar digital förvaltning av byggnader, och vilka krav ska vi i olika instanser ställa? 

Välkommen på Bygg kompetens där vi visar exempel på hur vi nyttjar digitala metoder i drift och förvaltning!

Läs mer om programmet och anmäl dig
Vätgasdrivna tunga fordon för nollutsläpp i vägunderhållsverksamhet 

Datum och tid: 22 april kl. 13.00 - 15.00

Sveriges övergripande mål om att till 2045 vara klimatneutrala innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Det medför att utsläppen inom Sveriges gränser måste minska i de flesta branscher. 
 
På uppdrag av InfraSweden2030 har ViaPM, Svevia och Umeå universitet i samarbete med Trafikverket genomfört förstudien Plan Zero i syfte att utifrån ett värdekedjeperspektiv belysa anläggningsbranschens utmaningar inför introducering av vätgasdrivna tunga fordon för omställning till ett hållbart och klimatneutralt vägunderhåll. Förstudien påvisar och adresserar nödvändiga förutsättningar som bör skapas för att säkerställa övergången till vätgasdrivna tunga fordon för nollutsläpp i vägunderhållsverksamhet. Här kan du läsa mer om förstudien.

Välkommen till ett webbinarium där resultatet av förstudien presenteras.

Anmäl dig till webbinariet

Drive Sweden Lunch & Learn: Nya lösningar för en smartare infrastruktur

Datum och tid: 23 mars kl.12:00 - 13:00

Hur öppnar nya tekniska lösningar i fordon upp för nya möjligheter till smart trafikövervakning och -planering och underhåll av den fysiska infrastrukturen? Häng med den 23 mars då Drive Sweden tillsammans med InfraSweden2030 och Univrses tar en närmare titt på detta under ett Lunch & Learn.

Under en timme får du genom Univrses ta del av spännande resultat från projektet Stockholm Virtual City, få höra hur InfraSweden2030 arbetar, lyssna till en diskussion om lösningar för en smartare infrastruktur och ställa dina frågor.

Anmäl dig

Stärk innovationsförmågan genom bättre kommunikation

Nytt material om presentationsteknik och Elevator Pitch i Innovationsakademin
Att lyckas med en innovation bygger i allmänhet på förmågan att få människor att samlas kring en idé. Det gäller att vara lyhörd, tydlig och visa sitt engagemang för att det ska gå bra.
Allt handlar egentligen om att förstå lyssnaren: hur ser dennes behov, intresse och förförståelse ut? Varför kan er idé/ert projekt vara av intresse?
Det behövs sällan fullfjädrade kommunikatörer för att hantera detta, genom träning och medvetenhet om en del grundregler går det att komma långt!
Vårt nya material kan vara till stöd i många situationer, exempelvis:

  • När intressenter/aktörer samlas inför bildande av ett nytt innovationsprojekt,
  • När ett innovationsarbete behöver utvecklas, exempelvis genom att involvera tänkbara investerare,
  • Efter projektavslut, då det gäller att resultaten verkligen implementeras och blir till innovationer.

I Innovationsakademin finns en rad lättanvända verktyg att använda i olika innovationssituationer. Nya verktyg tillkommer – håll ögonen öppna.

Stärk din innovationsförmåga

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

 
Under förra året initierade InfraSweden2030 ett beställarnätverk för att gemensamt kunna agera för en hållbar och klimatneutral anläggningssektor. I nätverket jobbar vi löpande med dialog och omvärldsanalys och vi har utvecklat former och en gemensam struktur för samarbetet. Vi har fyra innovationsteam i vilka vi gemensamt driver frågor. Vi samlar referenscase för användning av klimatförbättrade material och beskriver dessa på ett sätt som gör det enklare för beställare att efterfråga dessa lösningar i upphandling. I en caseverkstad delar deltagarna med sig av erfarenheter, utmaningar och lösningar kring upphandlingskrav och uppföljning av krav. I nätverket finns kompetens kring beställarnätverk som metod och vi lär oss hur beställarnätverk kan användas för att förbättra kompetensen om hur upphandling kan bidra till innovation och hållbarhet.

Unde våren planeras flera träffar och ett seminarium kring tjänstefiering av transportinfrastrukturen. Några av frågorna som kommer diskuteras är: Vad betyder det om vi i allt mindre utsträckning äger våra bilar? Vilka möjligheter öppnas om tillverkarna av arbetsmaskiner börjar hyra ut kapacitet istället för att sälja maskiner? Hur går det till att upphandla nyttor istället för aktiviteter?

Läs mer och anmäl dig till beställarnätverket

Smarta mål - en väg till ett lyckat projekt

Datum och tid: 30 mars kl.14.00 - 14.30

Hur formulerar du dina mål? Hur använder du dem? Hur ser du till att komma hela vägen in i mål? På detta webbinarium berättar Johannes Henriksson från Ramboll om en världsberömd planeringsmodell som visar hur ett mål bäst skapas och används för att nå effektiv framgång.

Webbinariet arrangeras i samverkan av 14 strategiska innovationsprogram och är ett erbjudande till dig som ska ansöka om projektmedel.

Anmäl dig

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten i samband med den förra regeringspropositionen och det har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp