Copy
Mer information om InfraSweden2030:s innovationsworkshop
Share
Tweet
Forward

Ditt projekt är uttaget för att vara med på InfraSweden2030:s innovationsworkshop

På workshopen får du verktyg och professionell coachning för att vässa innovationsarbetet och vidareutveckla ditt projekt tillsammans med InfraSweden2030 och KTH Innovation.

När:
18 juni, kl. 10-16
Var: Kapitel8 i Stockholm
Verktyg:
KTH Innovation Readiness Level
Anmälan: Senast 31 maj, självskattning ska skickas in senast 5 juni (se nedan)

Workshopen vänder sig till projektledare eller andra representanter för pågående och avslutade projekt, varje projekt bör skicka 1-2 representanter till workshopen. Under dagen arbetar vi tillsammans under coachning av innovationsledare för att ta projekten ett steg närmare implementering.

InfraSweden2030 har inlett ett samarbete med KTH Innovation och på workshopen kommer vi använda deras modell KTH Innovation Readiness Level. Modellen är välbeprövad och ger innovationsstöd till idéer och projekt genom sitt enkla, tydliga och visuellt genomarbetade ramverk, som möjliggör mätning och uppföljning av status och progress mot implementering. 

KTH Innovation Readiness Level™ bygger på sex fokusområden (Teknologi, Kund/Behov, Affärsmodell, IP, Team, Finansiering) med tillhörande detaljerade "statusskalor". Stegvis verifieras olika standardfrågor och mognaden ökas inom olika områden. Modellen ger en struktur och ledstång för vilka områden man behöver behöver jobba med och vilka steg man behöver ta i sin innovationsutveckling.

Alla deltagande projekt kommer få tillgång till modellen, och kommer få en självskattning att fylla i och skicka till InfraSweden2030:s programkontor senast 5 juni. Workshopen kommer vidareutveckla projekten utifrån självskattningen med innovationsledarnas coachning.

Anmäl dig via länken nedan om du inte redan gjort det. Dela gärna länken med ytterligare representant för ditt projekt. Har ditt projekt inte möjlighet att delta, vänligen ta kontakt med InfraSweden2030:s programkontor.

Program för dagen:
 
10.00   Inledning, presentation av deltagare och agenda
10.20   Så tar vi våra projekt närmre implementering! Introduktion från innovationsledare från Coinnovate och KTH Innovation
10.40   Innovationsvärdering med hjälp av KTH Innovation Readiness Level™
12.00   Lunch och nätverkande
13.00   Innovationscoaching enskilt och i grupp
15.00   Summering
15.45   Reflektion
16.00   Avslutning
Vi ser fram emot en rolig och spännande dag där vi hjälper varandra framåt och delar med oss av våra kunskaper, erfarenheter och kontakter!
 
Anmäl dig via denna länk

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp