Copy
Resultat och innovationer från årets projektkonferens
Finanisering för uppkopplad transportinfrastruktur
Slutseminarium för Bygginnovation
Save-the-date: stämma och öppet hus 19 mars 2020
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share
Projektpresentationer med viktiga lärdomar. Foto: Tobias Ohls

Resultat och innovationer på projektkonferens

Under eftermiddagen 24 oktober fick utvalda projekt från InfraSweden2030 möjlighet att berätta om sina resultat och hur de kan leda til innovationer på marknaden.

Presentationer från konferensen, om allt från mobilitetsstationer till halkfria vägar till ultraljudsmetoder, hittar du via denna artikel om projektkonferensen.

InfraSweden2030:s öppna utlysning: uppkopplad transportinfrastruktur

Utlysning öppen!

Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor för perioden 2020-2022 med ett erbjudande om finansiering upp till 50%.

Utlysningen är öppen till 4 februari, mer information hittar du på www.infrasweden2030.se/utlysningar

Utlysningsseminarier med Smart Built Environment

Även det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment har en aktuell utlysning. Eftersom det finns många spännande korskopplingar mellan InfraSweden2030 och Smart Built Environment så berättar vi om våra utlysningar under gemensamma seminarier runt om i Sverige.

Vi har samma koncept för alla seminarier: deltagarna får information om utlysningarna och möjlighet att nätverka för att skapa konsortier för bra innovationsprojektansökningar. Tre seminarier har redan genomförts i Stockholm, Lund och Göteborg. Nu återstår Linköping 29 november, och Luleå 18 december - och webbseminarium 2 december.

Utlysningsseminarium - Hitta finansiering till ditt innovationsprojekt!
Läs mer och anmäl dig via länken för varje datum:

Linköping 29 november, 11.30-14

Webbmöte 2 december 14-15


Luleå 18 december, 13-15

Har du inte möjlighet att delta på någon av mötena men har frågor om utlysningen?
Programkontoret hjälper gärna till!

Kontakta programkontoret@infrasweden2030.se

Avslutningsseminarium
Bygginnovationen avslutas

InfraSweden2030:s programchef Camilla Byström medverkar i panelsamtal vid avslutningen av projektet Bygginnovationen. Genom Bygginnovationen har företag kunnat ansöka om stöd för att undersöka idéer och utveckla nyskapande produkter, tjänster, verktyg, system och processer.

Bygginnovationen har resulterat i att flera nya produkter finns på marknaden och att många företag fortsatt sitt utvecklingsarbete inom andra satsningar. Flera av de företag och produkter som deltagit i Bygginnovationen har uppmärksammats på Affärsvärldens och Ny Tekniks välkända 33-lista med de mest innovativa företagen i Sverige. 

Läs mer och anmäl dig till avslutningsseminariet 
 

Save-the-date
Öppet hus och medlemsstämma 19 mars 2020

Programmets årliga öppna hus sker i Stockholm på eftermiddagen 19 mars, direkt efter medlemsstämman. Till stämman kallas alla medlemmar, och det öppna huset är till för alla med intresse för framtidens transportinfrastruktur. Mer information kommer men spara datumet i kalendern redan nu!

Det är InfraSweden2030:s medlemmar som sätter den övergripande agendan för programmet, och som väljer programmets styrelse på mässan. Att vara medlem i InfraSweden2030 är kostnadsfritt.

Läs mer om hur du kan bli medlem.
 

Fler aktiviteter i InfraSweden2030 hittar du i vår kalender

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp