Copy
januari 2022
Share
Tweet
Forward
Share

En vecka kvar för att söka projektfinansiering

InfraSweden2030s pågående utlysning "Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur" är öppen till 2 februari 2022.

Vi söker innovationsprojekt som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktur. Projekten kan handla om allt från planering, affärsmodeller, projektering, cirkulär produktion, drift och underhåll till avveckling. Utlysningen riktar sig till organisationer, vars behovsägare har en aktiv roll i projektet och har tydlig ambition att testa och använda den lösning som projektet ämnar ta fram.

Vad kan ni söka för?
Mindre eller större innovationsprojekt med maximal projekttid på 12 respektive 36 månader. Projekten ska vara skalbara och resurseffektiva och möta utmaningar och möjligheter som har att göra med omställning till hållbar transportinfrastruktur vad gäller klimat- och miljöpåverkan samt resiliens mot klimatförändringar.

Hur mycket kan ni söka? 
Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor för perioden 2022-2025. Bidraget kan utgöra högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Intresserad?
Programkontoret erbjuder även stöd och rådgivning när det gäller att t ex förmedla kontakter, bygga konsortier, planera projekt och skriva ansökningar. Läs vår FAQ eller kontakta programkontoret@infrasweden2030.se om ni önskar hjälp och bollplank.
Har du missat utlysningsmötet? Titta på webbinariet där InfraSweden2030s programchef, Camilla Byström, informerar om utlysningen.
Läs mer om utlysningen hos Vinnova

Behovsägare söker samarbetspartner 

Har du en projektidé men saknar en behovsägare som samarbetspartner? Österåkers kommun söker nu projekt för att testa innovativa lösningar som kan bidra till utvecklingen av transportifrastruktur i kommunen.

Österåkers kommun är belägen i nordöstra Stockholmsregionen med en snabb befolkningstillväxt. Kommunen står inför att ta reda på hur mobilitets- och transportsituationen ser ut i Österåker år 2040 (och 2050) om översiktsplanens intentioner förverkligas, samt vid några alternativa framtidsscenarier.  

Då bilberoendet är högt i kommunerna i nordöstra Stockholmsregionen behövs innovativa lösningar som visar på möjligheterna med kompletterande trafikslag och tydligt kommunicerar dessa till politik och allmänhet.

Kommunen är även öppen för nya samverkansformer för att finansiera och bygga cykelvägar.

Läs mer och kontakta oss eller Österåkers kommun med dina idéer

Påverka riktningen för InfraSweden2030 

Datum och tid: 18 februari kl.10:00 - 11:30

Välkommen att delta i en digital workshop där du lyfter dina förslag! Under workshopen arbetar vi tillsammans för att hitta de viktigaste prioriteringarna för InfraSweden2030s tredje programperiod. Alla som vill bidra till att Sveriges transportinfrastrukturlösningar blir smartare, hållbarare och konkurrenskraftigare är välkomna att delta.  

Anmäl dig och ta chansen att påverka programmets riktning

InfraSweden2030 på Sweden Innovation Days

Den 17- 20 januari arrangerades Sveriges största globala digitala innovationsevent. InfraSweden2030 deltog med två programpunkter och nu kan du sen sändningarna i efterhand.

1. Strategic Innovation Programmes: Tillsammans med Smart Built Environments Kristina Gabrielii berättade InfraSweden2030s programchef Camilla Byström om hur programmet jobbar för att Sverige ska ha en smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktursektor år 2030. Titta på sändningen
 

2. Digital Winter Road Condition Information for Sustainable Cities: Projektet, som är ett samarbete mellan InfraSweden2030, ViaPM AB, Göteborgs Stad och NiraDynamics, syftar till att med digitala väglagssinformation och nya planeringsmetoder göra kommunernas vinterväghållning effektivare och mer hållbar. Titta på sändningen

Bygg kompetens - låt materialen tala


Datum och tid: 8 februari kl.11:45 - 12:45

Efter succén med webbinarieserien "Bygg kompetens" under hösten 2021, fortsätter vi satsningen på kunskapsspridning genom en serie digitala möten under 2022.

Bygg kompetens riktar sig till alla som vill utveckla sin kunskap inom hållbart samhällsbyggande men särskilt till dig som leder utveckling inom samhällsbyggnad och som vill hålla dig uppdaterad inom området.
Under det första tillfället i år fokuserar vi på tidens moderna material.

Läs mer och anmäl dig

Save the date - Öppet Hus 2022


Datum och tid: 24 mars kl.14:00 - 15:00
Tema: Innovationstävlingar 

I år fokuserar InfraSweden2030:s öppna hus på innovationstävlingar. Vi belyser och diskuterar hur innovationstävlingar kan vara ett verktyg för att skapa goda förutsättningar för och få till innovationer inom anläggningssektorn.

Mer information och ett detaljerat program publiceras inom kort.

Läs mer och anmäl dig

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten i samband med den förra regeringspropositionen och det har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp