Copy

Välkommen till Öppet hus!

22 mars, kl 14.00-16.00, Wallenbergsalen, Näringslivets hus,
Storgatan 19 Stockholm


Anmäl dig här, senast 18 mars!

 

Framtidens transportinfrastruktur


Årets öppet hus har temat den framtida transportinfrastrukturen. Kom och ta reda på var forskningsfronten ligger och var med och diskutera branschens utmaningar och möjligheter.

13:30 - 14:00   Registrering

14:00 - 15:00   Program
  • Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier. Transportinfrastruktuens roll i samhällsutvecklingen
  • Camilla Byström, programchef. InfraSweden2030s roll för att ta fram innovationer
  • Möjligheter och utmaningar, paneldebatt
15:00 - 16:00   Mingel och tilltugg

 Varmt välkommen!
 
Foto: Tobias Ohls.
Affischerna på bilden beskriver några av de många projekt som fått stöd via InfraSweden2030
 

 InfraSweden2030


Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten i samband med den förra regeringspropositionen och det har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.


 

 

Läs mer om programmet på infrasweden2030.se och kontakta oss gärna!
 
Copyright © 2018 INFRASweden2030, All rights reserved.


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp