Copy
December 2018
Utlysningen öppen till 5 februari, webbseminarium 16 januari
Transformativ Infrastruktur på COP24
Projekt i fokus: Restsaltmodeller för beslutsstödsystem
Workshop: Lättvikt inom framtidens vägtransporter
 
Share
Tweet
Forward
Share

 

Utlysning: Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

InfraSweden2030 utlyser 20 miljoner kronor för att finansiera utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv transportinfrastruktur som är både miljömässigt och socialt hållbar. Utlysningen är öppen fram till 5 februari 2019.

 
Vi eftersöker projekt inom många olika områden: till exempel konstruktionslösningar, affärsmodeller, tillståndsbedömning, drift & underhåll, och produktivitet.

Vi efterlyser också projekt som sammanlänkar transportinfrastruktur med informationsinfrastruktur, och projekt som arbetar med klimatneutral transportinfrastruktur.

Läs mer om utlysningen

Under hösten har InfraSweden2030 hållit informations- och matchmakingseminarier i Göteborg, Lund, Luleå, och Stockholm. Vi har hört många goda innovationsidéer och fått många viktiga frågor om utlysningen. Vi kommer göra en uppsamling via ett webbseminarium på eftermiddagen 16 januari*.

Anmäl dig här
*notera att datumet ändrats

 Transformativ Infrastruktur på COP24

 Innovationstävlingen Transformativ Infrastruktur - Innovation för Nollutsläpp presenterades under klimatkonferensen COP24 i början av december.  I tävlingen arbetade två lag för att svara på frågan: "Hur skulle Öresundsbron byggas 2045, helt utan utsläpp av växthusgaser?"

Den 10 december medverkade InfraSweden2030:s programchef Camilla Byström tillsammans med Kristina Gabrielii från Smart Built Environment i ett sidoevent till COP24 i Katowice i Polen. Temat var innovation och cirkularitet, transformativa lösningar för att nå Parisöverenskommelsen och 1,5-gradersmålet. 

Eva Dalenstam, innovationskoordinator på Naturvårdsverket, presenterade tillsammans med Camilla och Kristina innovationstävlingen som avslutades i somras. Förutom att berätta om tävlingen och dess resultat presenterade Camilla Byström hur InfraSweden2030 nu undersöker hur innovationskoncepten från tävlingen kan utvecklas vidare och realiseras. Kristina Gabrielii berättade om den innovationstävling som Smart Built Environment, med flera, planerar driva med den tidigare tävlingen som förebild.


Läs mer om tävlingen och de vinnande innovationerna
 

Restsaltmodeller för beslutssystem

Projekt i fokus

I ett föränderligt klimat där allt större krav ställs på väghållare och vinterdriftsentreprenörer att åstadkomma en för trafikanterna acceptabel vintersdriftstandard samtidigt som de ekonomiska resurserna blir allt mer begränsade, ökar behoven av kostnadseffektiva metoder.

Projektets idé är att utifrån befintliga restsaltmodellkoncept och de autentiska mätserierna från Blekinge, validera och vidareutveckla en restsaltmodell för implementation i plattformar för datahantering och beslutsstöd som väderprognosleverantörerna (bl.a. Foreca, Klimator och SMHI) använder.

Se projektet i klipp från TV4-Nyheterna: Modern teknik effektiviserar sandning och saltning

Läs mer om projektet

Workshop: Lättvikt inom framtidens vägtransporter

Spara datumet!

Den 31 januari anordnar InfraSweden2030 tillsammans med LIGHTer ett seminarium om lättvikt i framtidens vägtransporter.

Komplett program och anmälan hittas här

Finansiering
Utlysning från CEDR

Det transnationella forskningsprogrammet CEDR, Conference of European Directors of Roads, har öppnat sin årliga utlysning.

Utlysningen handlar i år om minskade buller- och ljudstörningar, samt BIM.

Läs mer om utlysningen hos CEDR

Finansiering
Klimatneutrala städer 2030

Utlysning från syster-SIP ViableCities

I utlysningen Klimatneutrala städer 2030 välkomnas projektförslag som fokuserar på städer som vill påskynda omställningen för att bli livskraftiga och klimatneutrala redan år 2030.  Projektkonsortier ska kraftsamla kring omställningsprocessen och nyttja digitalisering och medborgarengagemang som möjliggörare

Budget: 25 miljoner kronor
Sista sökdag: 28 mars 2019

Läs mer

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten i samband med den förra regeringspropositionen och det har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp