Copy
Öppet hus med fokus på kommuner och regioner 19 mars
Nya yrkesroller i en digital värld - mingel och inspiration 10 mars
InfraSweden2030 på öppet seminarium med KTH 6 februari
Utlysningen öppen till 4 februari
Konferens om Gender Data Gap 27 maj
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share

Innovation i kommuner och regioner på vårt öppna hus 19 mars

InfraSweden2030:s årliga öppna hus sker på Näringslivets hus i Stockholm på eftermiddagen 19 mars. I år fokuserar programmet på kommuners och regioners möjligheter till innovation i transportinfrastruktur.

InfraSweden2030 har genomfört en kartläggning av kommuners och regioners utmaningar kring och möjligheter till innovationsarbete inom transportinfrastruktur. Resultaten visade att det finns stora behov och en öppenhet för innovationer, men också att det finns liten samordning och att kännedomen om möjligheter inom t.ex.strategiska innovationsprogram är låg.

Förutom staten och Trafikverket så är kommuner de största beställarna av transportinfrastruktur i Sverige. InfraSweden2030 vill bidra till att innovationer inom alla våra fokusområden får större genomslag också på den kommunala nivån. Därför har vi valt att fokusera på regioner och kommuner under vårt öppna hus 2020.

Talare från Vinnova och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommer visa på innovationsarbete som sker. Stefan Uppenberg, InfraSweden2030:s fokusområdesledare för klimatneutral infrastruktur, kommer djupdyka i resultaten från kartläggningen av kommunernas utmaningar. Vi kommer också berätta om möjligheter för kommuner att söka innovationsstöd via InfraSweden2030 och via nya satsningar från EU.

Tid: 19 mars, kl 14-16 (med tid för nätverkande efteråt)
Plats: Wallenbergaren, Näringslivets hus, Storgatan 19 Stockholm

Anmäl dig till vårt öppna hus 2020
Öppet hus ger en möjlighet att nätverka med andra i branschen. Foto: Tobias Ohls
Innan det öppna huset sker årets stämma i programmet. Det är InfraSweden2030:s medlemmar som sätter den övergripande agendan för programmet, och som väljer programmets styrelse på stämman. Att vara medlem i InfraSweden2030 är kostnadsfritt.

Läs mer om hur din organisation kan bli medlem.

Nya arbetsroller i en digital värld - inspiration och mingel 10 mars


InfraSweden2030 och Smart Built Environment bjuder in till ett inspirationsmingel för att lyfta frågan om hur yrkesroller och kompetensbehov förändras när bygg- och transportinfrastruktursektorn blir alltmer digital.

Digitalisering, AI, uppkopplad infrastruktur och automatisering förutsätter inte bara nya tekniska innovationer utan behöver också nya kompetenser hos de som arbetar med byggnader och infrastruktur. På inspiration och mingel på eftermiddagen 10 mars kommer vi lyfta det kompetensbehov som vi ser på horisonten och höra från innovationsprojekt  i InfraSweden2030 och Smart Built Environment som redan sett hur yrkesroller förändras.

Inspirationstalare är Rebecka Carlsson, hållbarhetsentreprenör som medgrundat flera bolag. Hon är en av få svenskar som utbildats vid Singularity University på NASA, i hur vi kan använda exponentiella teknologier för att ta fram skalbara lösningar på vår tids största samhällsutmaningar. Hon har också arbetat som politiskt sakkunnig åt Sveriges vice statsminister och klimat- och miljöminister. Idag är hon VD för den hållbara affärsutvecklingsbyrån Heureka Ventures.

Eftermiddagen avslutas med ett mingel med möjlighet att fortsätta diskussionen, knyta nya kontakter och hitta fler spännande samarbeten

Tid: 10 mars, kl. 15-18
Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33 Stockholm

Anmäl dig till inspiration och mingel

Seminarium
Öppen föreläsning och mingel på KTH skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad

Big Data, hållbarhet, säkerhet och innovation är teman på KTH:s öppna föreläsning och mingel, torsdagsseminariet.

Torsdagsseminariet är en öppen föreläsningsserie från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. En torsdagseftermiddag i månaden presenterar forskare från en av skolans sex institutioner utvald aktuell forskning under ca 45 min följt av mingel. Föreläsningarna har fri entré och är öppna för alla.

InfraSweden2030:s programchef Camilla Byström kommer presentera programmets arbete för innovation. Professor Yifang Ban kommer presentera hur Big Data och AI kan användas för att bevaka urbanisering och skogsbränder. Professor Vania Ceccato kommer presentera aktuell  forskning inom säkerhet och hållbarhet.

Tid: 6 februari, kl. 16
Plats: Loungen, KTH, Teknikringen 10b

Seminariet är på engelska.

Anmäl dig till torsdagsseminariet
InfraSweden2030:s öppna utlysning: uppkopplad transportinfrastruktur

Finansiering
Utlysning öppen till 4 februari 2020!

Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor för perioden 2020-2022 med ett erbjudande om finansiering upp till 50%.

Mer information hittar du på www.infrasweden2030.se/utlysningar

Save-the-date
Gender Data Gap

Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen är kritiska utvecklingsområden, inte minst i InfraSweden2030:s utlysning ovan. De bygger på datahantering och för en hållbar framtid är det centralt att den hanteringen bidrar till ett inkluderande samhälle.

Forskare, ingenjörer och andra utvecklare som skapar tekniska lösningar behöver vara medvetna om inbyggd partiskhet i datahantering och dataklyftan mellan könen. Vi behöver aktivt förhindra vårt samhälle från att låsa sig i lösningar och processer som inte är inkluderande, och därmed inte är säkra.

Konferensen Gender Data Gap arrangeras av KTH:s kompetenscenter Road2Science. InfraSweden2030 medverkar bland att tillsammans med Smart Built Environment och ViableCities.

Tid: 27 maj
Plats: Stockholm Waterfront Kongresscenter

Läs mer om konferensen Gender Data Gap
Fler aktiviteter i InfraSweden2030 hittar du i vår kalender

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp