Copy
april 2018

Många nya projekt i InfraSweden2030

Innovationsseminarium: Tillstånd, drift & underhåll

Vinnare korad  i InfraAwards Future Talent

27 Nya projekt med stöd från InfraSweden2030

Många innovationsprojekt sökte stöd för att skapa resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur
Vinterns utlysning från Vinnova och InfraSweden2030 hade högt söktryck. Hela budgeten blev intecknad med stöd till 27 innovationsprojekt runtom i Sverige.

Alla projekt som fått stöd kommer snart synas på Vinnovas webbsida, och såklart på www.infrasweden2030.se. Projekten behandlar allt från innovation inom automation och autonoma fordon, till ny saltlösning för halkbekämpning.      


Nästa utlysning från InfraSweden2030 kommer omfatta minst 20 miljoner kronor. Utlysningen öppnar i oktober, och stänger i januari 2019.

Innovationsseminarium i fokusområdet Tillstånd, drift & underhåll

Innovationsseminarierna i InfraSweden2030:s fokusområden är i full gång. 11 april hölls innovationsseminarium om produktivitetsfrämjande åtgärder i framtidens infrastruktur, och nu står nästa fokusområde på tur. 

Syftet med innovationsseminarierna är identifiera och diskutera de viktigaste utmaningarna inom området och resonera kring innovationer som kan lösa dem. Seminarierna ger också deltagarna möjlighet att förbereda sig för nästa utlysning från InfraSweden2030, som öppnar i september.

Utlysningen söker innovationer för konkurrenskraftig svensk transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar, och innovationsseminarier är goda tillfällen att skapa konsortier som kan söka stöd via utlysningen.

Seminarierna vänder sig både till medlemmar i InfraSweden2030 och till alla aktörer som vill bidra till att utveckla den svenska transportinfrastrukturen på ett hållbart sätt. För att ge deltagarna möjlighet att skapa starka konsortier bjuder vi in representanter från olika intressentgrupper. 

Innovationsseminarier i fokusområdet Tillståndsbedömning & drift- och underhållsmetoder hålls den 15 maj kl 14-16.30 i Stockholm och den 21 maj kl 13-15.30 i Linköping

Programpunkter:
 • Fokusområdet – Camilla Byström berättar om arbetet som hittills gjorts inom InfraSweden2030:s fokusområde och Anita Ihs berättar om uppdraget som fokusområdesledare och arbetet som pågår
 • Mot nya konsortier och projektidéer – Bodil Sandén, forskare och process- och innovationsledare, leder arbetet med att skapa nya konsortier och innovationsidéer
  • Utmaningarna med tillståndsbedömning och drift & underhåll av transportinfrastrukturen – reflektioner och diskussioner. Inbjuden föredragshållare:
   • I Stockholm: Pontus Gruhs, Strateg, Trafikverket.
   • I Linköping: Leif Sjögren, Tf forskningschef, VTI.
  • Hur ska vi lösa utmaningarna? Idégenerering för innovationsprojekt.
  • Idéutveckling/konsortiebildande 
 • Nästa steg – Anita och Camilla
 • Fika och mingel (för de som vill/har möjlighet)
 
Om du har idéer du vill pröva eller om du vill finna nya samarbetspartner så är detta rätt tillfälle! Varmt välkomna till en inspirerande eftermiddag!


Anmäl dig här

Josefin Malmgren vinnare i Infra Awards Future Talent

Idétävlingen Infra Awards Future Talent är nu avslutad och vinnare är Josefin Malmgren från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, med bidraget "Framtidens trafiksignaler"

Juryns motivering lyder:

"En bra presentation av en idé som bygger vidare på befintlig teknik, och sticker ut framtida infrastruktur."

Priset i tävlingen var 25,000 kronor, och Josefin Malmgren tilldelades titeln "Infra Awards Talent of the year" i samband med prisceremonin i Näringslivets Hus i Stockholm.

 
Läs det vinnande bidraget: Framtidens trafiksignaler
22 mars höll InfraSweden2030 öppet hus med samtal om framtidens transportutmaningar.
Klicka på bilden för att läsa mer.

 InfraSweden2030


Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten i samband med den förra regeringspropositionen och det har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.


 

 

Läs mer om programmet på infrasweden2030.se och kontakta oss gärna!
 
Copyright © 2018 INFRASweden2030, All rights reserved.


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp