Copy
Rivstarta hösten 27 augusti med två webbinarier om
infrastruktur och samhällsbyggande
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share

Webbinarium: Är infrastrukturbyggande bra finanspolitik i coronatider?


Tid: 27 augusti kl 12.00-13.00

Byggande av infrastruktur har blivit mer kapitalintensivt över tid – det är fler maskiner och färre ”gubbar och gummor” på byggena. Sysselsättningseffekterna är inte lika påtagliga som tidigare. Vägs detta upp av att infrastruktursatsningar, i kontrast till investeringar i andra sektorer, ger beständiga effekter för gods- och persontransporter?
Är infrastrukturbyggande fortfarande ett attraktivt finanspolitiskt verktyg?

Moderator: Johan Nyström

Deltagare:

 • Lena Erixon, Generaldirektör Trafikverket
 • Johan Dozzi, VD Tyrens
 • Karolina Ekholm, Professor, Stockholms Universitet
 • Lennart Weiss, Kommersiell direktör Veidekke
 • Emil Källström, Ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet
Anmäl dig till webbinariet om infrastruktur som finanspolitik

Webbinarium: Nya yrkesroller när samhällsbyggandet blir digitalt


Tid: 27 augusti kl 13.00-14.00

Digitaliseringen förändrar både arbetssätt och affärsmodeller från grunden i en allt högre takt. Hur påverkar det vilka yrkesroller som finns i samhällsbyggnadssektorn och vad krävs av oss i branschen för att attrahera och behålla rätt kompetens?

Medverkar gör bl.a:

 • Erik Herngren, Kairos Future
 • Tobias Anderssson, Sweab
 • Therese Kudkepp, Incoord
 • Petter Bengtsson, Zynka BIM
 • Sara Öhrvall, SEB
 • Jenny Sörby, Myndigheten för yrkeshögskolan
Anmäl dig till webbinariet om yrkesroller
Missade du något av våra tidigare webbinarier?
Inspelningar:

Digitalisering och AI
Automatiserat Underhåll
Digital Tillståndsbeskrivning
Contech Talks Live: I en förändrad värld!
Digital Tvilling av Nationell Infrastruktur

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp