Copy
Februari 2019
Nu börjar urvalet från utlysningen
Save-the-date: öppet hus 21 mars
InfraSweden2030 förlängs
Lätta fordon och infrastrukturbehov
InfraSweden2030 på Transportforum 2019
Projekt i fokus: Workshop om spårbildning i asfalt och PEDRO
Share
Tweet
Forward
Share

 

Urval bland 55 projektansökningar i utlysningen

InfraSweden2030:s utlysning för lösningar för en hållbar transportinfrastruktur har nu stängt. 55 projektansökningar kom in och nu börjar arbetet hos Vinnova med att göra ett urval.

 
Utlysningen efterlyste projekt inom många olika områden: till exempel konstruktionslösningar, affärsmodeller, tillståndsbedömning, drift & underhåll, och produktivitet.

10 april ges besked om vilka projekt som beviljats stöd.

Läs mer om utlysningen

Peter Melander, Outflight AB, på förra årets öppna hus. Fotograf: Håkan Lindgren

 Öppet hus 21 mars

Vårt öppna hus hålls i år 21 mars kl 14-16 i Wallenbergssalen i Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. Som vanligt sker öppet hus i anslutning till medlemsstämman

Öppet hus hålls i InfraSweden2030 varje vår för att ge möjlighet till nätverkande och samtal kring frågor som är aktuella för transportinfrastruktursektorn. En timme ägnas åt presentationer och debatt, därefter finns möjlighet att träffa kollegor över organisationsgränserna.

Dagen kommer fokusera på om trendspaning i transportinfrastruktur och till att se över vad InfraSweden2030 har åstadkommit under sina första tre år.

Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Sveriges Byggindustrier kommer tala om de utmaningar och möjligheter som branschen står inför.

Fler talare tillkommer!

Läs mer om öppet hus

InfraSweden2030:s programchef, Camilla Byström

InfraSweden2030 förlängs


InfraSweden2030 har nu funnits i tre år och har efter en lyckosam utvärdering fått finansiering för ytterligare tre år. Det är vi glada för och det innebär att vi tillsammans med våra medlemmar kan fortsätta bestämma inriktningen på, och genomföra årliga utlysningar inom, området innovationer för transportinfrastruktur.

Planen är att programmet utvärderas var tredje år och existerar i 12 år.

Läs mer om hur strategiska innovationsprogram utvärderas

Samarbete med andra program
Lättvikt inom framtidens vägtransporter

31 januari deltog Gunnar Johansson, ledare för InfraSweden2030:s fokusområde Uppkopplad Transportinfrastruktur, i ett seminarium tillsammans med SIP:en LIGHTer för att prata om lättviktsfordon och elfordon, och hur transportinfrastrukturen möter nya utmaningar som kommer med dem.

Läs mer om seminariet

Forskning
InfraSweden2030 på Transportforum 2019


Flera av ledarna för våra fokusområden deltog i årets Transportforum i Linköping. Det gjorde också ett antal projekt som fått stöd via InfraSweden2030.

Två exempel: Projektet god ljudmiljö i stationssamhällen presenterade sina resultat på seminarium om attraktiva, sunda och tillgängliga städer, och projektet Prognostisering av spårtillväxt - asfaltsbeläggningar presenterade programmet PEDRO på seminarium om Förvaltning av infrastruktur.

Vid nästa års Transportforum planerar InfraSweden2030 att delta i ännu större utsträckning, väl mött i Linköping i januari 2020!

VTI anordnar Transportforum varje år sedan 1984. Konferensen, som är störst i sitt slag i Norden, vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige.

Läs mer om transportforum

Workshop
Konsten att begränsa spårbildning i asfaltslaget - Verktyget PEDRO

Projekt i fokus

Nu finns verktyget PEDRO att tillgå för en bättre prognos och förståelse av spårbildning. Verktyget har tagits fram genom ett av InfraSweden2030:s projekt.  Vid ökad trafikvolym bör man vara noga med faktorer som påverkar spårbildning och spårprognostisering i bitumenbundna lager. PEDRO kan hjälpa till med val av beläggning vid underhållsarbete och dimensionering av vägar samt uppskattning av skadegrad från olika typfordon och däckkonfiguration.

20 februari har Du möjlighet att delta i en workshop i Stockholm för att testa PEDRO


Läs mer om PEDRO och anmäl dig till workshopen

Finansiering
Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

Utlysning från vår syster-SIP Smart Built Environment

Smart Built Environment utlyser medel för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.

Projekt kan sökas inom programmets samtliga temaområden:
1) Innovationer och nya tillämpningar
2) Värdekedjor och affärsmodeller
3) Informationsinfrastruktur
4) Kunskap och kompetens

Budget: 30 miljoner kronor
Sista sökdag: 29 april 2019

Läs mer om Smart Built Environments utlysning

Finansiering
Klimatneutrala städer 2030

Utlysning från vår syster-SIP ViableCities

I utlysningen Klimatneutrala städer 2030 välkomnas projektförslag som fokuserar på städer som vill påskynda omställningen för att bli livskraftiga och klimatneutrala redan år 2030.  Projektkonsortier ska kraftsamla kring omställningsprocessen och nyttja digitalisering och medborgarengagemang som möjliggörare

Budget: 25 miljoner kronor
Sista sökdag: 28 mars 2019

Läs mer om ViableCities utlysning

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten i samband med den förra regeringspropositionen och det har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp