Copy
Augusti 2018
Höstens innovationsseminarier - möt goda samverkanspartners
Workshop om Lättvikt i byggbranschen - tillsammans med LIGHTer och Smart Built Environment
Ny utlysning från InfraSweden2030 - öppnar 24 oktober
Medlemsträff och projektkonferens -  25 oktober

Möt dina framtida samverkanspartners på höstens innovationsseminarier

I höst fortsätter InfraSweden2030 att anordna innovationsseminarier via våra fem fokusområden. Seminarierna har lett till många bra projektansökningar och till starka konsortier. Välkommen!


Höstens teman och datum för seminarier:

Klimatneutral infrastruktur: 29 augusti i Stockholm
                                               18 september i Umeå
                                               26 september i Göteborg
Konstruktionslösningar, tillståndsbedömning, produktivitet, och nätverk:
                                               15 oktober i Göteborg
                                               16 oktober i Stockholm

Syftet med innovationsseminarierna är att identifiera och diskutera de viktigaste utmaningarna inom området och resonera kring innovationer som kan lösa dem - och förbereda projektansökningar till nästa utlysning.

Lättvikt i byggbranschen - välkommen på workshop!

Gert Wingårdh ger sitt perspektiv som arkitekt, och Ulf Håkansson berättar om Skanskas forskningsarbete. Under dagen kommer vi även att göra ett studiebesök, och få höra om branschöverskridande samarbeten inom lättvikt.

Bakom arrangemanget står de tre strategiska innovationsprogrammen LIGHTer, Smart Built Environment och InfraSweden2030. Välkommen 18 september!

Läs mer

Nästa utlysning öppnar 24 oktober - täcker alla fokusområden.

Vinterns utlysning gäller genomförbarhetsstudier samt mindre och större FOI-projekt. Utlysningen öppnar 24 oktober, mer information kommer då att finnas hos Vinnova, och på www.infrasweden2030.se

 

Fler utlysningar, från InfraSweden2030:s systerprogram hittar du via länken ovan.

Projektkonferens, och medlemsträff i InfraSweden2030, 25 oktober

Stockholm Waterfront. Save-the-date!
 
InfraSweden2030 har numera 70 olika projekt i sin portfölj, varav 27 tillkommit under 2018. Förra året hade vi en träff då samtliga projekt med stöd från InfraSweden2030 visades upp i en postersession. Möten mellan projekten ledde till flera nya samarbeten, idéer och projektansökningar. I år höjer vi ambitionsnivån ytterligare då det finns både fler projekt och en hel del intressanta projektresultat att presentera. Programkontoret planerar för fullt upplägget för projektkonferens 2018, men teckna redan nu in eftermiddagen 25 oktober i kalendern!

Och på förmiddagen samma dag, för dig som är medlem, finns chansen att påverka InfraSweden2030:s långsiktiga planer och strategier på en medlemsträff. Medlemsorganisationer kommer att bli kontaktade inför sammankomsten. Vill du att din organisation ska bli medlem i InfraSweden2030? - Läs mer här.
 

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten i samband med den förra regeringspropositionen och det har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!

Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig härThis email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp