Copy
14 nya projekt i InfraSweden2030
FOI-dag tillsammans med Trafikverket
Öppet hus och medlemsstämma: ny styrelse vald
Seminarium: Varför tjänar inte anläggningsektorn pengar?
Konferens med Regeringskansliet:
Hur tar vi innovationstävlingen Öresundsbron 2.0 vidare?
InfraSweden2030 på Almedalsveckan
Share
Tweet
Forward
Share

Fjorton nya InfraSweden2030-projekt

2018-års utlysning från Vinnova och InfraSweden2030, Lösningar för  hållbar transportinfrastruktur, hade högt söktryck. Hela budgeten på 20 miljoner kronor blev intecknad med stöd till 14 innovationsprojekt runtom i Sverige.

De nya projekten rör allt från bullerdämpning till körsimulering.

Alla projekt som fått stöd finns på Vinnovas webbsida, och på www.infrasweden2030.se/projekt

Nästa utlysning från InfraSweden2030 kommer omfatta minst 20 miljoner kronor och kommer grunda sig i programmets färdplan. Utlysningen öppnar i oktober 2019, och stänger i februari 2020.

Hawzheen Karim, Trafikverket och Camilla Byström, InfraSweden2030 hälsar deltagarna välkomna till FOI-dagen.

 Mot en hållbar och uppkopplad infrastruktur

Tillsammans med Trafikverkets portfölj Vidmakthålla bjöd InfraSweden2030 2 april 2019 in till forsknings- och innovationsdag om hållbar och uppkopplad infrastruktur.

Forsknings- och innovationsdagen 2 april samlade nästan 100 deltagare från sektorn för att diskutera och gemensamt arbeta med frågan om hur vi tillsammans kan identifiera, och implementera, de bästa lösningarna. Med utgångspunkt i kunskap om framgångsrika innovationsprojekt – hur man arbetat och vilka framgångsfaktorerna varit – går det att stärka förmågan att starta och genomföra projekt som leder till nytta och implementering.

Presentationer och resultat från dagen

Fotograf: Tobias Ohls

 Öppet hus och medlemsstämma 21 mars

Öppet hus och medlemsstämma hölls i Wallenbergaren i Näringslivets hus.

21 mars 2019 valde InfraSweden2030:s medlemmar en ny styrelse till programmet. Den nya styrelsen kommer som ett av sina första beslut att ta ställning till vilken inriktning nästa utlysning från programmet bör ha, baserat på InfraSweden2030:s färdplan mot en hållbar och resurseffektiv transportinfrastruktur. 

Öppet hus hålls i InfraSweden2030 varje vår för att ge möjlighet till nätverkande och samtal kring frågor som är aktuella för transportinfrastruktursektorn.

Mer om den nya styrelsen och öppet hus 2019
 

Seminarium

Varför tjänar inte entreprenörerna i anläggningssektorn pengar i högkonjunktur?


De stora byggföretagens årsredovisningar under den senaste högkonjunkturen är ingen imponerade läsning. Det finns sannolikt flera anledningar till detta, både hos entreprenörerna och hos den stora beställaren Trafikverket.

Forskningen visar att kontrakten ofta är begränsade i möjligheter för innovationer, att kompetensförsörjningen är en utmaning, iInvesteringarna i forskning och utveckling är låga, mer och mer jobb läggs på underentreprenörer, och konkurrensen kan stärkas.

Vad kan vi göra för att bäst stärka produktiviteten i sektorn?

Var: KTH Open Lab

När: 19 Juni, 12.15-13.15 (lättare lunch från 11.45)

Talare:

Tomas Carlsson, NCC

Per Ling Vannerus, Trafikverket

Helena Berggrund, Sweco

Hampe Mobärg, Maskinentreprenörerna

Malin Löfsjögård, Svensk Betong

Jan-Eric Nilsson, VTI

Samtalet modereras av Johan Nyström, VTI, InfraSweden2030:s fokusområdesledare för produktivitet.

Läs mer och anmäl dig
Vilka idéer från innovationstävlingen kan bli verklighet?

Konferens

Vägen framåt för morgondagens klimatsmarta infrastruktur - hur var vi innovationstävlingen Öresundsbron 2.0 vidare?


Varmt välkomna till Regeringskansliets spännande konferens om morgondagens klimatsmarta infrastruktur. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och infrastrukturminister Tomas Eneroth inleder dagen. Moderator är Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

När: 12 juni, kl.10-15 inklusive kaffe och lunch, registrering 09.30
Var: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm (mitt emot T-centralen)

Innovationstävlingen
Transformativ Infrastruktur – Öresundsbron 2.0 är avslutad men arbetet har bara börjat. Två lag bestående av byggentreprenörer, materialtillverkare, forskare och konsulter har tävlat om att hitta de bästa lösningarna på ”Hur skulle Öresundsbron byggas år 2045 med nollutsläpp av växthusgaser?”.

Tävlingen mynnade ut flera nytänkande koncept såsom ny design för multifunktionalitet, havsodlade konstruktioner och en rad andra innovativa utvecklingsspår som presenterades vid en
prisceremoni i Almedalen sommaren 2018.

Nu tas nästa steg för morgondagens infrastruktur och målsättningen om att nå ett fossilfritt Sverige 2045!

Konferensen är gratis men antalet platser är begränsat.

Läs mer och anmäl dig

Seminarium

Almedalsveckan: Kommuners digitalisering av underhåll och förvaltning


Digitalisering och AI kommer förändra allt vi gör i grunden. Inom infrastruktur som gator och VA finns stora behov i kommunerna och resurserna är både ekonomiskt och kompetensmässigt begränsade. Byggandet behöver göras effektivare och smartare. Det vet vi. Men hur ska vi tackla detta?

InfraSweden2030:s programchef Camilla Byström deltar på seminarium på Almedalsveckan 2 juli kl 14.00, tillsammans med Annika Malm, programchef för Mistra InfraMaint och Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.

Läs mer om seminariet

Fler aktiviteter i InfraSweden2030 hittar du i vår kalender

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp