Copy
November 2018
Ny stor utlsyning från programmet - 20 Miljoner att söka
Stort intresse för årets projektkonferens
Har du koll på broarna i det vägnät du ansvarar för?
Möt delegationen för cirkulär ekonomi på RE:Sourcedagen
Information och matchmaking - höstens sammankomster
20 miljoner finns att söka för innovationer inom alla våra fem fokusområden
Share
Share
Tweet
Forward

Ny utlysning från InfraSweden2030

Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur - Utlysningen är öppen fram till 5 februari 2018.

InfraSweden2030 utlyser 20 miljoner kronor för att finansiera utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv transportinfrastruktur som är både miljömässigt och socialt hållbar.
 
Vi eftersöker projekt inom många olika områden: till exempel konstruktionslösningar, affärsmodeller, tillståndsbedömning, drift & underhåll, och produktivitet.

Vi efterlyser också projekt som sammanlänkar transportinfrastruktur med informationsinfrastruktur, och projekt som arbetar med klimatneutral transportinfrastruktur.

Läs mer om utlysningen

Projektkonferens 2018

Årets projektkonferens lockade närmare 90 deltagare.

I ett hörn av lokalen pågår diskussioner om nya beläggningar för halkfria cykelvägar. I ett annat hörs intensiva samtal om tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana...

Läs mer

Hjälp med broförvaltning

Har du koll på broarna i det vägnät du ansvarar för?

Skogforsk, som leder InfraSweden2030-projektet Utvecklad Broinfrastruktur, bjuder in till seminarium om förvaltning av broar på i det enskilda vägnätet. Anmäl dig senast 9 nov.

Läs mer

RE:Sourcedagen 2018

Den 21 november är det dags för årets RE:Source-dag, i vår syskon-SIP.

I år kan du höra representanter från delegationen för cirkulär ekonomi berätta om sitt uppdrag, möta RE:Sources programchef och  inspireras av en föreläsning från Stockholm Resilience Centre.

Läs mer

Informations- och matchmakingträffar

Vinterns utlysning har öppnat och InfraSweden2030 kommer hålla ett antal informations- och matchmakingträffar för att skapa starka innovationskonsortier till ansökan.

Via Skype for business, 17/11
I Lund, 4/12
I Luleå 6/12
I Stockholm, 13/12
Via webbsändning, 19/1 2019

 

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten i samband med den förra regeringspropositionen och det har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp