Copy
december 2017

Sök innovationsstöd innan 14 februari

Stort engagemang för klimatsmart Öresundsbro

Infra Awards Future Talent - Tävling för studenter

Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Utlysningen är öppen till 14 februari
36 Mkr finns att söka hos InfraSweden2030

Läs mer

Det finns stort intresse från forskarvärlden för utlysningen. Under hösten har InfraSweden2030 hållt ett antal informations- och matchmakingträffar runtom i Sverige. Det är tydligt att forskare har många innovationstankar för transportinfrastruktur!

För att riktigt bra innovationer ska uppstå, sådana som verkligen kan få genomslag i samhället, krävs dock samverkan mellan aktörer från både näringsliv och akademi. Det är filosofin som ligger bakom InfraSweden2030.

Här finns stora möjligheter för näringslivet att ta plats! Programkontoret för InfraSweden2030 hjälper gärna till med att sammanföra de många forskare vi fått kontakt med under hösten med både stora och små företag, så det skapas starka samarbeten till ansökan. 

Via InfraSweden2030 kan du som verkar i branschen hitta samverkanspartners för att skapa mer innovativa, resurseffektiva och lönsamma lösningar. Söker du samarbetspartners för att skicka ansökan till utlysningen? Hör av dig så hjälper InfraSweden2030 gärna till!

programkontoret@infrasweden2030.se

 

Tävlingen för en klimatsmart Öresundsbro går för full fart

Hur bygger vi en Öresundsbro utan växthusgasutsläpp?
InfraSweden2030 ställer två lag med infrastrukturproffs mot varandra för att hitta de mest klimatsmarta lösningarna inom anläggning.

Här möts entreprenörer, materialtillverkare, konsulter, beställare, forskare och myndigheter för att lösa en avgörande framtidsfråga: Hur kan Sverige bygga infrastruktur utan utsläpp av växthusgaser?

Det hypotetiska fallet som undersöks i tävlingen är Öresundsförbindelsen. För att lösa uppgiften kommer lagen undersöka hur utsläppen såg ut från bron när den byggdes och vilka utsläpp det hade blivit om den byggts idag med bäst tillgänglig teknik. Sen kommer nästa steg: vilka innovationer skulle kunna skapa en Öresundsförbindelse helt utan utsläpp?

Totalt 27 olika aktörer med med representanter från cement- och stålindustrin, bygg- och anläggningsbranschen, universitet och forskningsinstitut är engagerade i projektet. Lagen arbetar genom kreativa tävlingsinternat, det första hölls i Malmö i oktober. 
Förhoppningen från InfraSweden2030 är att tävlingen ska leda till många samarbeten och projektidéer som kan söka stöd via utlysningar de kommande åren.

– Genom den här tävlingen får vi upp ögonen för just var innovationer behövs, och de som deltar får ett försprång i att kunna hitta de rätta områdena att utveckla, säger Lars Redzter som är projektledare för InfraSweden2030:s deltagande.

Läs mer om tävlingen i Byggindustrin och på InfraSweden2030.se


 
De tävlande lagen:
Lag Gul
 
Kristina Gabrielii: lagledare, Gabrielii Development.
Camilla Byström: materiaförvaltare, InfraSweden2030.
Kristine Ek: NCC.
Staffan Carlström: Swerock.
Kent Jansson: Swerock.
Martin Ålenius: Tyréns.
Tabita Gröndal: Sweco.
Stefan Uppenberg: WSP.
Jan Krantz: Luleå Tekniska Universitet
Stefan Sandelin: Cementa.
Katarina Malaga: CBI Betongsinstitutet.
Anton Holmberg: Stålbyggnadsinstitutet.
Maria Boberg: Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.


 
Lag Blå

Charlotte Bergman: lagledare, ELU konsult.
Lars Redtzer: materialförvaltare, InfraSweden2030/Sveriges Byggindustrier.
Martin Andersson: Skanska.
Thomas Fägermann: Swerock.
Mats Wendel: Peab Asfalt.
Ulf Wiklund: Tyréns.
Daniel Ekström: WSP.
Björn Johansson: Chalmers tekniska högskola.
Chuan Wang: Swerea Mefos.
Andreas Rahm Yhr: Sandvik.
Karin Comstedt Webb: Cementa.
Yvonne Andersson-Sköld: Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Martin Erlandsson: IVL Svenska Miljöforskningsinstitutet.

Infra Awards Future Talent

InfraSweden2030 bidrar till att Sverige blir oberoende av fossil energi, och blir en förebild inom transport och infrastruktur. Ett sätt programmet gör det är genom Infra Awards Future Talent - en tävling för nytänkande studenter som vill bidra med idéer för det hållbara och klimatsmarta samhället vi ser framför oss.

Tävlingen genomförs av InfraSweden2030 i samarbete med Sqore, och riktar sig till studenter, oavsett inom vilket område de studerar. Tävlingen ska locka kreativa personer både från transportinfrastrukturområdet och från andra områden, till branschen.

Förutom att vinnarna erhåller 25,000 kronor och titeln Infra Awards Talent of the year, kan tävlingen vara första steget in på arbetsmarknaden. Finalisterna kommer träffa tävlingens partners från branschen: Nynas, Skanska, NCC och Dynapac i ett exklusivt event i Stockholm.

Tävlingen startade i slutet av oktober och pågår till sista januari. Hittills har ett femtiotal personer anmält sig och börjat skicka in idéer. Är du student eller har studenter i din närhet? Tipsa gärna om tävlingen!

Läs mer via: www.infraawards.se


 

 InfraSweden2030


Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten i samband med den förra regeringspropositionen och det har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.


 

 

Läs mer om programmet på infrasweden2030.se och kontakta oss gärna!
 
Copyright © 2017 INFRASweden2030, All rights reserved.


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp