Copy
januari 2018

Börja året med InfraSweden2030

18 januari hålls sista informationsmötet om vår pågående utlysning:

Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur


36 Mkr finns att söka hos InfraSweden2030


Utlysningen är öppen till 14 februari

Läs mer

Det finns stort intresse från forskarvärlden för utlysningen. Under hösten har InfraSweden2030 hållit ett antal informations- och matchmakingträffar runtom i Sverige. Sista träffen blir i Stockholm, den 18 januari kl 14-16.

För att riktigt bra innovationer ska uppstå, sådana som verkligen kan få genomslag i samhället, behövs samverkan mellan näringsliv och akademi. Det är filosofin som ligger bakom InfraSweden2030.
 
Genom den aktuella utlysningen finansierar vi innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv transportinfrastruktur som är både miljömässigt och socialt hållbar.
 
Informationsmötet är ett bra tillfälle att ställa frågor och hitta samarbetspartners till ansökan.

Tid: 18 januari 2018, kl 14-16

Plats: Konferensrummet, Skolkansliet på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH. Teknikringen 74 D (plan 4)

Program:
  • Om InfraSweden2030
  • Om samverkan och innovation
  • Om utlysningen
  • Formaliakrav och sökprocess
  • Fika, diskussion och matchmaking

Anmäl dig via länken nedan
Anmälan till informationsträff 18 januari

 InfraSweden2030


Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten i samband med den förra regeringspropositionen och det har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.


 

 

Läs mer om programmet på infrasweden2030.se och kontakta oss gärna!
 
Copyright © 2018 INFRASweden2030, All rights reserved.


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp