Copy

Så ska kvinnor ta makten över musiken 


Idag startar Makten Över Musiken en helt ny ledarskapsutbildning som syftar till att skapa konkreta verktyg för att säkra jämställdheten i framtidens musikbransch. Utbildningen är ytterligare ett steg i projektet Makten Över Musikens arbete för att öka mångfalden i branschen och skapa balans på tunga poster. Genom utbildningen hoppas man även leda vägen för liknande initiativ.

– Vi tror på ledarskap som väg för att skapa förändring på chefsstolarna. Genom ledarskapsutbildningen vill vi även utmana andra branscher att ta fram liknande koncept, säger Sara Olsson, ansvarig för ledarskapsutbildningen på Makten Över Musiken.

Utbildningen pågår 13-15 oktober på Hesselby Slott i Stockholm. Deltagarna är 12 branscherfarna kvinnor som under tre dagar får göra en djupdykning i ämnet med hjälp av kunniga föreläsare som Jenny Hermansson, MD Spotify Norden, Göran Trogen, fd VD Almega och Louise Palmstierna, kommunikatör och mötesarkitekt.

Utbildningen som för musikbranschen är ny i sitt slag har tagits emot med öppna armar och har redan en väntelista för nästa tillfälle.

– Vi har mött ett överraskande stort intresse för utbildningen, det är tydligt att det finns ett behov av den här typen av initiativ, avslutar Sara Olsson.

Sara Olsson, ansvarig för ledarskapsutbildningen på Makten Över Musiken.
Makten Över Musiken är en organisering för jämställdhet i musikbranschen som fokuserar på att skapa en balanserad representation och att luckra upp normer och maktstrukturer. Verksamhetens kärna finns i mentor- och ledarskapsprogram riktade till kvinnor inom branschen samt publika seminarier och workshops.
För mer information, kontakta:
Julia Karlsson                        
Madder                           
julia@madder.se                 
0730377522                               

Sara Olsson
Makten Över Musiken
sara@sarajconsultant.se
0708492458

 
Copyright © Makten Över Musiken 2016, All rights reserved.


Our mailing address is:
mom@fifti.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list