Copy
Ett nyhetsbrev från Jakobsbergskyrkan
Veckobrev v.19
Vårterminen 2004 blev det så att jag tog en paus från juristutbildningen jag påbörjat något år tidigare. Jag bodde då på ett studentboende vid Åkeshov i Bromma och hade under året som gått lärt känna flera studenter som gick på den närliggande Teologiska Högskolan (numera Enskilda högskolan) varav flera var pastorskandidater. När jag nu ville göra något annat ett tag så blev det så att jag skrev in mig på några kurser, bl.a. valde jag att läsa religionspsykologi på Teologiska högskolan. Det blev min ingång till studier i teologi. Kursen öppnade upp en ny värld för mig där jag fick hjälp att reflektera både över min egen tro och över den religiösa människan. Ciceron var pastorn och teologen MarieAnne Ekedahl som på ett varsamt och inlyssnande men samtidigt tydligt sätt hjälpte mig och de andra studenterna att närma oss och möta samlade kunskaper om människans religiösa erfarenheter, möten som förstås ofta blev starkt personliga och som både berörde och rörde till det. Sedan dess har jag då och då tänkt tillbaka med tacksamhet på den kursen och den kursförändring det innebar för mig. Därför är jag särskilt glad att drygt femton år senare få bjuda in till en samling med min före detta lärare. Den 26 maj kl.19-20:30 kommer MarieAnne att hålla en digital föreläsning för oss utifrån rubriken ”Livshjälp i en orolig tid”. Här en länk till kvällen med mer information.

Inför höstens uppstart!
Arbetet fortgår här i kyrkan och det råder aktivitet på alla våningsplan och därtill även på taket. Redan nu tittar vi framåt och tänker på hösten då vi planerar att få ”flytta in” i våra lokaler igen. Inför detta kommer vi att skapa en särskild arbetsgrupp med uppgift att förbereda lokalerna inför höstens uppstart. Enligt tidsplanen för ventilationsprojektet så slutförs arbetet på byggnaden i juli. Då har vi ett lämpligt tillfälle att under augusti:
-    Måla om serveringslokalen och hallens väggar.
-    Göra en ordentlig behandling av de nötta golven genom en städfirma.
-    Städa alla lokaler och återflytta möbler och utrustning som ställts undan.
-    Sköta om den yttre miljön runt kyrkan. Mm.

Du som kan och vill är välkommen att vara med i arbetsgruppen som under trevliga former kommer att arbeta med detta. Vi kommer att följa de coronarestriktioner som gäller vid tidpunkten.
Hör av dig till Karl-Erik Löwén, 0703445730 eller karlerik.lowen@gmail.com om du har möjlighet att vara med. 

Något från veckan som gått
I lördags var vi drygt 20 personer som möttes ute på Bruket. Där hjälptes vi åt att göra fint på Bruket-husets baksida. Vi ser fram emot sommaren och hoppas att Bruket-landet med dess odlingar ska få bli en god mötesplats!

På söndagen firade vi gudstjänst via you-tube. På efterföljande kyrkfikat på google meet var vi ca. 15 personer som delade tankar om bönens roll i det kristna livet tillsammans med predikanten Christina Molin. 

Veckan som kommer och framöver
På söndag är det gudstjänst på youtube och kyrkfika på google meet kl.12
Nästa söndag: Gudstjänst på pingstdagen. Körgrupp medverkar och det blir predikan av pastor Per-Magnus Selinder. 
26 maj: Samtal i biblioteket med MarieAnne Ekedahl.

Så en bön inför Kristi himmelsfärdsdag på torsdag:
 
Fader,
när din Son Jesus Kristus
lämnade lärjungarna för att återvända till dig,
lovade han vara med dem alla dagar till tidens slut.
Hjälp oss att våga lita på
att du fullbordar ditt verk.
Välsignad är du i evighet, vår Fader,
du som fullkomnar allt.
Varma vårhälsningar, Markus Landgren, pastor i Jakobsbergskyrkans församlingVälkommen att vara med och offra till Jakobsbergskyrkans församling:
Plusgiro 2 66 37-9
Bankgiro 313-5050
Konto SHB  6184 030 064 198
Swish Församlingen 123 123 71 55
Facebook Facebook
Instagram Instagram
Kyrkans hemsida Kyrkans hemsida
KYRKANS KALENDER
Copyright © 2021 Jakobsbergskyrkan, All rights reserved.


Vill du uppdatera dina inställningar eller avregistrera prenumeration?

Email Marketing Powered by Mailchimp